Nové stránky Dlubal Software

Nové stránky Dlubal Software
Nové stránky Dlubal Software

Právě máte možnost navštívit nové, aktualizované stránky Dlubal Software. Máte možnost využít nový vzhled a uživatelsky přívětivé rozložení stránky pro představení statického řešení jednotlivých průmyslových odvětví (https://www.dlubal.com/cs/reseni/odvetvi), oblastí použití (https://www.dlubal.com/cs/reseni/oblasti-pouziti) nebo norem (https://www.dlubal.com/cs/reseni/normy).

 
Představujeme detailně Dlubal produkty (https://www.dlubal.com/cs/produkty), v případě potřeby pomoci s nalezením a rychlým a efektivním řešením pro Váš projekt poskytujeme profesionální podporu zákazníků (https://www.dlubal.com/cs/podpora-a-skoleni) a informujeme Váš o stávajících novinkách (https://www.dlubal.com/cs/akce-a-novinky).
 
Stáhněte si zdarma zkušební verzi programů, podívejte se na příklady nebo získejte podrobné informace z našich různých dokumentů na Stahování a informace (https://www.dlubal.com/cs/stahovani-a-informace). Naše galerie projektů zákazníků ukáže zajímavé konstrukce navrhované s programy Dlubal.
 
V sekci vzdělávání (https://www.dlubal.com/cs/vzdelavani) naleznete atraktivní nabídku pro školy a studenty. O naší společnosti se dozvíte více na stránkách https://www.dlubal.com/cs/spolecnost.
 
Vyzkoušejte i Vy nové Dlubal stránky:
 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Spuštění modulů bez licence ve zkušební verzi

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Spuštění modulů bez licence ve zkušební verzi
Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Spuštění modulů bez licence ve zkušební verzi

Od Reného Flori, Dlubal Software

 
Od verze X.04.0058 je možné spustit nezakoupené přídavné moduly jako 30-denní zkušební verzi v aktuální plné verzi programu. Všechny moduly uvedené v Navigátoru projektu pod „Demo přídavné moduly“ nejsou již licencované.
 
Dvakrát klikněte na jeden z nelicencovaných modulů pro otevření. Možností [Ano] aktivujete zkušební licenci, kterou můžete využívat po dobu 30 dnů se všemi funkcemi. Poté můžete spustit tyto moduly pouze jako demoverzi.
 
 
 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Stabilitní analýza jednoduchých nebo členěných prutů z dvojitých úhelníků v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Stabilitní analýza jednoduchých nebo členěných prutů z dvojitých úhelníků v RF-/STEEL EC3
Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Stabilitní analýza jednoduchých nebo členěných prutů z dvojitých úhelníků v RF-/STEEL EC3

Od Sebastiana Hawrankeho, Dlubal Software

Předchozí příspěvek:
https://www.dlubal.com/blog/
https://www.facebook.com/
https://plus.google.com/
popisuje stabilitní analýzu dvojitých úhelníků. Zabýval se analýzou prováděnou na jednom prutu.

Nyní je otázkou, jaké okrajové podmínky jsou vlastně dovolené. Norma EN 1993-1-1, kapitola 6.4.4 stanovuje pravidla posouzení pro tak zvané „složené členěné pruty“. Dvojité úhelníky s přírubami u sebe musí být vždy připojené pomocí šroubů nebo svařované spojovacím plechem. Maximální vzdálenost mezi spojením je stanovené jako 15-násobek minimálního poloměru setrvačnosti jednoho úhelníku. Pro mezeru mezi pruty nejsou žádné konkrétní hodnoty, ale měl by to být v rozmezích obvyklých tlouštěk plechů.

Jsou-li tyto mezní hodnoty překročeny, musíte navrhnout členěný prut. V zásadě mohou být stanovené globální vnitřní síly na jednom prutu.
Kromě nadvýšení by se měla zvážit také smyková tuhost. To můžete kontrolovat pomocí hodnot t* v programu RFEM/RSTAB (viz obr.). Tato hodnota se používá při výpočtu smykové plochy a je závislá na posouzení ztužení nebo rámu. Vzorce pro stanovení t* jsou popsané například v knize od Petersena: Ocelové konstrukce, 4. vydání, Tabulka 17.1 (t* je zde označeno jako t_E).

Více o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Dlubal RFEM 5 – Možnosti vyhlazení v RF-STEEL Surfaces

Dlubal RFEM 5 - Možnosti vyhlazení v RF-STEEL Surfaces
Dlubal RFEM 5 – Možnosti vyhlazení v RF-STEEL Surfaces

Od Thomase Günthela, Dlubal Software

Stejně jako v navigátoru „Zobrazit“ v programu RFEM, můžete nastavit průběh vnitřních sil na ploše také v přídavném modulu RF-STEEL Surfaces. Vzhledem k tomu, že výsledkem MKP výpočtu jsou vždy deformace, budou odpovídající síly přepočítané. To znamená, že jsou vnitřní síly na konečném prvku vypočítané v závislosti na tvaru (trojúhelník nebo čtverec) na třech nebo čtyřech místech. Aby se dosáhlo průběžných vnitřních sil a tím i vyhlazenému rozložení, jsou tyto vnitřní síly interpolovány. Interpolace je umožněna zvolením možnosti „Rozdělení vnitřních sil“ na ploše.

Výhodou interpolovaného rozložení je soulad s rozdělením zjemněné sítě. Obdobně je nevýhodou to, že toto rozdělení neodpovídá přesně výsledkům výpočtu. Proto je důležité pro výpočet kritických bodů vždy použít zjemněnou síť. Například při použití plastického materiálu je reálné plastické napětí zobrazené jen tehdy, pokud zvolíte možnost „Konstantní v prvcích“.

Více o RF-STEEL…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Stabilitní analýza dvou úhelníků v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Stabilitní analýza dvou úhelníků v RF-/STEEL EC3
Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Stabilitní analýza dvou úhelníků v RF-/STEEL EC3

Od Sebastiana Hawrankeho, Dlubal Software

Dva úhelníky se kromě jiných používají například jako průřez diagonály potrubních mostních konstrukcí nebo pro příhradové nosníky. Obvykle jsou vystaveny tahu, musí ale také přenášet tlakové síly. A zejména v případě štíhlých diagonál byste měli vzít v úvahu ohyb od vlastní tíhy.

Z konstrukčního hlediska se jedná převážně o ohýbané pruty, takže by měla být stabilitní analýza provedena jako posouzení náhradního prutu. To však není možné posoudit za těchto okrajových podmínek, protože kapitola 6.3.3 normy EN 1993-1-1 umožňuje pouze dvouose symetrické průřezy pro pruty přenášející tlak a ohyb.

V tomto případě se RF-/STEEL EC3 pokusí provést posouzení podle obecné metody v souladu s kapitolou 6.3.4. To je ale také limitované některými průřezy v závislosti na národní příloze. Kromě toho se obecná metoda neuvažuje v případě posouzení vzpěru kolem osy Y, která je vedlejší osou v případě dvojitých úhelníků.

Proto se analýza obvykle provádí jako posouzení průřezu s vnitřními silami podle teorie II. řádu s definovanými imperfekcemi. K tomu se deaktivuje stabilitní analýza v dialogu „Detaily“ v RF-/STEEL EC3 a namísto toho se zvolí v záložce „Únosnost“ možnost „Použít gamma_M1 pro stanovení únosnosti průřezu“.

Pokud chcete zahrnout klopení do výpočtu, zapněte Obecnou metodu pro I-průřezy. Podle národní přílohy můžete upravit toto nastavení.

V případě diagonál s malou štíhlostí je nejlepší možnost náhradního prutu podle bodu 6.3.1. Pro toto je nutné v programu RFEM/RSTAB změnit typ prutu na „Příhradový prut (pouze N)“. Kromě toho nemusí být na prutu definované imperfekce.

Více o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Vizuální pomoc při definici podporových podmínek pro sady prutů v posouzení podle EN 1993-1-1, čl. 6.3.4 v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Vizuální pomoc při definici podporových podmínek pro sady prutů v posouzení podle EN 1993-1-1, čl. 6.3.4 v RF-/STEEL EC3
Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Vizuální pomoc při definici podporových podmínek pro sady prutů v posouzení podle EN 1993-1-1, čl. 6.3.4 v RF-/STEEL EC3

Od Reného Flori, Dlubal Software

V přídavném modulu RF-/STEEL EC3 je možné počítat sady prutů podle Obecné metody (viz norma EN 1993-1-1, Čl. 6.3.4), společně se stabilitní analýzou. Pro tento účel je nutné stanovit správné podporové podmínky pro náhradní konstrukci se čtyřmi stupni volnosti. V dnešních obvyklých 3D modelech můžete rychle ztratit přehled polohy sady prutů v konstrukčním systému.

Proto je zde grafické zobrazení konstrukce ve vstupní okně 1.7 v přídavném modulu RF-/STEEL EC3. Zobrazení konstrukce je interaktivní, takže můžete konstrukci natočit nebo si přiblížit. Velmi užitečná jsou tlačítka pod grafickým zobrazením. Pomocí nich můžete zbytek konstrukce skrýt nebo zobrazit v pozadí. Obzvláště doporučujeme zobrazení lokálního souřadného systému sady prutů včetně podpor definovaných v okně 1.7. Takto se můžete snadno vyhnout chybám při definování okrajových podmínek.

Více o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Podporové podmínky pro klopení v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Podporové podmínky pro klopení v RF-/STEEL EC3
Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Podporové podmínky pro klopení v RF-/STEEL EC3

Od Roberta Vogla, Dlubal Software

Okrajové podmínky prutu mají velký vliv na stanovení elastického kritického momentu pro klopení M_cr. V programu můžete definovat zvlášť faktory k_z a k_w. Takže si můžete jednotlivě stanovit stupně volnosti.

Součinitel vzpěrné délky k_z uvádí boční podepření u_y a rotační držení phi_z na koncích prutu, zatímco součinitel vzpěrné délky při klopení k_w udává kroucení phi_x kolem podélné osy prutu a deplanační držení w.

Více o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Dlubal RFEM 5 – Zobrazení normálového a smykového napětí

Dlubal RFEM 5 - Zobrazení normálového a smykového napětí
Dlubal RFEM 5 – Zobrazení normálového a smykového napětí

Od Franka Sonntaga, Dlubal Software

Od verze programu RFEM 5.04.xxxx je nová funkce propracovaného grafického zobrazení normálových a smykových napětí na prutech. K dispozici je to ale pouze s aktivovanou licencí pro přídavný modul RF-STEEL.

Podobně Vám umožní program jednoduše zobrazit napětí na tlačené a tažené oblasti, stejně tak i překročené napětí pro další vyhodnocení a posuzování.

Více o RF-STEEL…

Více o vyhodnocení výsledků a výstupním protokolu v programu RFEM…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Rozhraní RF-/STEEL EC3 do MS Excel / OpenOffice

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Rozhraní RF- / STEEL EC3 do MS Excel / OpenOffice
Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Rozhraní RF- / STEEL EC3 do MS Excel / OpenOffice

Od Franka Sonntaga, Dlubal Software

V přídavném modulu RF-/STEEL EC3 můžete automaticky optimalizovat průřezy pro posouzení. K tomu vyberte odpovídající průřez v tabulce 1.3 nebo definujte parametry svařovaného nosníku.

Z hlediska další optimalizace nebo další analýzy můžete také vybrat úplně jiné průřezy pro posouzení v přídavném modulu přiřazené k prutům v programu RFEM/RSTAB. Již existující průřez můžete ručně přepsat ve sloupci B v tabulce 1.3 požadovaným průřezem. V případě několika průřezů nebo dlouhých popisů, jako například „IU 500/250/16 /10.2/200/16/0/0“, to může být časově náročné. Se standardním rozhraním mezi programy RFEM/RSTAB a MS Excel/OpenOffice to můžete udělat velice rychle.

Poznámka: Při optimalizaci průřezu nejsou automaticky přepočítané vnitřní síly s upravenými průřezy. Uživatel rozhodne, které průřezy mají být exportované do hlavního programu pro přepočítání. Vzhledem k upravené tuhosti konstrukčního systému se mohou vnitřní síly na optimalizovaných průřezech významně lišit.

Více o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Mezní napětí pro kroucení v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Mezní napětí pro kroucení v RF-/STEEL EC3
Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Mezní napětí pro kroucení v RF-/STEEL EC3

Od Wielanda Götzlera, Dlubal Software

Přídavný modul RF-/STEEL EC3 umožňuje v dialogu Detaily stanovit možný poměr kroucení, pro který se nezobrazí varovná hláška při namáhání kroucením. Při tomto poměru je ignorované kroucení.

Více o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp