Kategorie archivů: Přídavné moduly – Přípoje Ocel

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Možnosti zobrazení pro 3D grafiku v RF-/FRAME-JOINT Pro a RF-/JOINTS

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Možnosti zobrazení pro 3D grafiku v RF-/FRAME-JOINT Pro a RF-/JOINTS

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Možnosti zobrazení pro 3D grafiku v RF-/FRAME-JOINT Pro a RF-/JOINTS

Od Sebastiana Hawrankeho, Dlubal Software

Kromě výsledkových tabulek je možné vytvořit 3D grafiku v přídavných modulech RF-/FRAME-JOINT Pro a RF-/JOINTS. Jedná se o reálné znázornění přípoje v daném měřítku.

Pro zobrazení ve směru hlavních os, klikněte na odpovídající ikonu. Můžete si také zobrazit grafiku z jakéhokoli jiného pohledu: Posunujte myší v grafice modulu, zatímco držíte kolečko myši a klávesu CTRL.

Speciální funkce Vám umožňují samostatně zobrazit nebo skrýt jednotlivé komponenty přípoje včetně kótování a popisu svarů. Výběr je možný v navigátoru nalevo od grafiky.

Pomocí těchto možností můžete reprezentovat přípoj velmi jasně. Můžete vytisknout jednotlivé pohledy včetně rozměrů a poznámek přímo do tiskového protokolu.

 

Více o RF-FRAME-JOINT Pro…

Více o RF-JOINTS Steel – Column Base…

Více o RF-JOINTS Steel – Pinned…

Více o RF-JOINTS Steel – Tower…

Více o FRAME-JOINT Pro…

Více o JOINTS Steel – Column Base…

Více o JOINTS Steel – Pinned…

Více o JOINTS Steel – Tower…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 – Modelování přípojů / Rámových rohů

Dlubal RFEM 5 - Modelování přípojů / Rámových rohů

Dlubal RFEM 5 – Modelování přípojů / Rámových rohů

Od Thomase Günthela, Dlubal Software

Někdy je potřebné detailní zkoumání problematické oblasti přípoje nebo vyztužení rámového rohu. Následující tipy Vám s tím mohou pomoct. Jako příklad byl použitý rámový roh s pruty modelovaný v přídavném modulu RF-FRAME-JOINT Pro.

1) Modelování můžeme výrazně zjednodušit za pomoužití funkce “Generovat plochy z prutů”. To nám vytvoří nový rám pro další modelování.
2) S možností “Spojit linie/pruty” můžeme vytvořit průniky linií a ploch.
3) Připojení čelní desky můžeme vytvořit pomocí kontaktního tělesa. Je třeba poznamenat, že kontaktní plochy musí mít přesně čtyři linie. Potom je možné nastavit možnost selhání pod napětím. Tření lze také nasimulovat mezi plochami; nicméně byste tyto nelinearity měli používat velmi málo, protože to má především významný vliv na stability numerického modelu.
4) Při použití otvoru v tělese je potřeba si uvědomit, že jeden otvor není dostačující a proto by bylo vhodnější vytvořit také plochu mezi otvory v kontaktní ploše pro jejich oddělení od tělesa.
5) Zatížení přenášené šrouby, které je možné modelovat jako pruty, se provádí pomocí tuhých ploch, aby se zabránilo singularitám. Neúčinnost při tlaku může být vymodelovaná pomocí kloubů na konci prutu.
6) Pokud potřebujete vytvořit větší část modelu, ale detailně prozkoumat jen jeden přípoj, můžete vytvořit zbytek modelu pomocí prutů. Je třeba poznamenat, že přenos zatížení mezi plošným modelem a pruty je nejlépe modelovat pomocí tuhé plochy pro zabránění singularit.
7) V tomto okamžiku můžete také zvážit použití parametrizace a vytvoření bloku. Takže by bylo možné jednoduše vložit celou sestavu do existujícího prutového modelu.

V tomto konkrétním případu odpovídá deformace plochy deformaci prutu do jednoho procenta rozdílu při použití tuhosti v přídavném modulu RF-FRAME-JOINT Pro.

Více o modelování v programu RFEM…

Více o RF-FRAME-JOINT Pro…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Nový přídavný modul RF-JOINTS Steel – Pinned

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Nový přídavný modul RF-JOINTS Steel - Pinned

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Nový přídavný modul RF-JOINTS Steel – Pinned

Posouzení kloubových spojů podle EN 1993-1-8

V přídavném modulu RF-JOINTS Steel – Pinned pro program RFEM můžeme nastavit a posoudit smykové spoje I-nosníků.
Posouzení se provádí podle následující norem a směrnic:
– EN 1993-1-8:2010 (včetně národních příloh)
– European Recommendations for the Design of Simple Joints in Steel Structures, 1. vydání 2009

K dispozici jsou 4 různé typy přípojů: přípoj s úhelníkem mezi stojinou a sloupem, s deskou na stojině, přípoje s čelními deskami a se smykovou zarážkou.

Celý přípoj se zobrazuje ve 3D grafice včetně všech potřebných rozměrů pro plechy a úhelníky včetně rozmístění otvorů pro šrouby.
Grafiku můžeme přenést do tiskového protokolu s kótami a popisem šroubů a svarů.

Více o RF-JOINTS Steel – Pinned…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – “Zobrazit nevybrané části transparentně” v RF-/JOINTS

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - "Zobrazit nevybrané části transparentně" v RF-/JOINTS

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – “Zobrazit nevybrané části transparentně” v RF-/JOINTS

Od Roberta Vogla, Dlubal Software

Přídavné moduly RF-/JOINTS jsou vybavené grafickým oknem, které zobrazuje všechny konstrukční prvky přípoje. V této grafice můžete použít myš jako v programech RFEM a RSTAB pro přiblížení, přesunutí nebo otáčení zobrazení.

Tlačítko [Zobrazit nevybrané části transparentně] umožňuje přepínat mezi dvěma typy zobrazení:
– Zobrazit pouze konstrukční prvky, které odpovídají aktuálnímu oknu
– Zobrazit celý přípoj s tím, že se ostatní konstrukční prvky vykreslí transparentně

Více o JOINTS Steel – Tower…

Více o RF-JOINTS Steel – Tower…

Více o JOINTS Steel – Column Base…

Více o RF-JOINTS Steel – Column Base…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení horizontálních deformací v RF-/LIMITS

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Posouzení horizontálních deformací v RF-/LIMITS

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení horizontálních deformací v RF-/LIMITS

Od Gerharda Rehma, Dlubal Software

Pro kontrolu posunů konstrukce do strany se osvědčuje přídavný modul RF-/LIMITS. S tímto přídavným modulem je například možné analyzovat použitelnost se zřetelem na horizontální deformace uzlů a porovnávat je s mezními hodnotami.

U dvoupodlažní budovy na obrázku by měly být posouzeny posuny do stran u střechy i stropu. Za tím účelem jsou stanoveny dvě mezní hodnoty splňující v tomto případě podmínku H/300 resp. H_i/300. Po definici mezních hodnot pro posun ve směru X a Y se vyberou uzly, které mají být posouzeny. Jejich posuny budou po výpočtu porovnány s definovanými mezními hodnotami. Na základě využití lze rozpoznat, zda byly přípustné posuny dodrženy nebo ne.

Více o LIMITS…

Více o RF-LIMITS…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení kalichových patek v RF-/JOINTS Steel – Column Base

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Posouzení kalichových patek v RF-/JOINTS Steel - Column Base

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení kalichových patek v RF-/JOINTS Steel – Column Base

Od Steffena Clauße, Dlubal Software

V přídavném modulu RF-/JOINTS Steel – Column Base bylo implementováno posouzení kalichových základů jako dodatečná možnost vetknutých patek sloupů.

Provádějí se následující posouzení:
– Posouzení nutné hloubky vetknutí
– Pružné posouzení průřezu sloupu
– Posouzení únosnosti betonu pod patní deskou
– Posouzení svarů

Více o RF-JOINTS Steel – Column Base…

Více o JOINTS Steel – Column Base…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Novinky v RF-/FRAME-JOINT Pro

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Novinky v RF-/FRAME JOINT Pro

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Novinky v RF-/FRAME JOINT Pro

Od Steffena Clauße, Dlubal Software

V nových verzí programů RFEM a RSTAB bylo do přídavného modulu RF-/FRAME JOINT Pro implementováno několik nových funkcionalit:
– Rozšíření možností pro vytvoření čelní desky na nynější čtyři možnosti:
~ typ desky se zarovnáním nahoře s koutovým nebo V-svarem,
~ čelní desky s konstrukčním přesahem nahoře,
~ se šrouby v přesahu.
– Vzdálenosti děr se mohou zaokrouhlovat během předběžného návrhu.
– Doplnění kolmého ramene pro desky s přesahem.
– Délky výztuh stojiny jsou nyní volně definovatelné.
– Pro šířku čelní desky sloupu lze nyní použít buď šířku nosníku nebo sloupu.
– Možnost změny zadání pro koutový svar při kladném momentu.
– Implementace poměrů tuhosti podle EN 1993-1-8, Rov. 6.28b pro přesnější výpočet použité rotační tuhosti Sj,ini.
– Volně definovatelné korelační hodnoty pro potřebné materiály.
– Přepracování vypočtu c/t-poměru nosníku v případě středního žebra a následná změna klasifikace.
– Vylepšení výstupu v Poznámkách pro posouzení.

Více o RF-FRAME-JOINT Pro…

Více o FRAME-JOINT Pro…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Porovnání výsledků s definovanými mezními stavy v modulu RF-/LIMITS

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Porovnání výsledků s definovanými mezními stavy v modulu RF-/LIMITS

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Porovnání výsledků s definovanými mezními stavy v modulu RF-/LIMITS

Od Gerharda Rehma, Dlubal Software

S přídavným modulem RF-/LIMITS je možné porovnávat únosnost prutů, konců prutů, uzlů, uzlových podpor a ploch (jen v RFEMu) prostřednictvím definované mezní únosnosti. Dále je možné kontrolovat posunutí uzlů i rozměry průřezu. V tomto příkladu porovnáme maximální přípustné síly patky sloupu přístřešku pro auto se silami danými výrobcem.

Charakteristické hodnoty jsou:
Tlak: R_c,k = 46,26 kN = N_min
Tah: R_t,k = 8,98 kN = N_max

Neboť tlaková deska patky nemá vyčnívat ze sloupu, můžeme definovat minimální výšku a šířku průřezu. V tomto případě je průměr kruhové tlakové desky 80 mm -> b_min = h_min = 80 mm.

Následně porovná modul RF-/LIMITS vnitřní síly a rozměry průřezu s těmi přípustnými. Potom může následovat posouzení podle EN 1995-1-1 (norma pro dřevěné stavby) s aktuální národní přílohou. Pokud není žádná norma vybrána, může být zohlednění dílčího součinitele spolehlivosti volitelně aktivováno.

Databáze vytvořená uživatelem může být načtena i do jiných počítačů. K tomu je nutné zkopírovat na cílový počítač na stejné místo soubor “Limits_User.db3” a složku “LIMITS” z programové složky (standardně na “C:\ProgramData\Dlubal\’vaše verze’\General Data”). Přitom by se neměly lišit používané verze RFEMu nebo RSTABu.

Více o RF-LIMITS…

Více o LIMITS…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Automatický import dat nebo ruční zadání pro posouzení styčníku dutých průřezů v modulu RF-/HSS

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Automatický import dat nebo ruční zadání pro posouzení styčníku dutých průřezů v modulu RF-/HSS

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Automatický import dat nebo ruční zadání pro posouzení styčníku dutých průřezů v modulu RF-/HSS

Od Roberta Vogla, Dlubal Software

Přídavným modulem RF-/HSS můžeme posuzovat spoje ve styčnících, kde se stýkají duté průřezy. Kromě importu geometrie a zatížení z RFEMu nebo RSTABu je možné i ruční zadání parametrů styčníku. Tak mohou být posuzovány existující spoje, aniž by bylo nutné vytvářet celou příhradovou konstrukci v RFEMu nebo RSTABu.

RF-/HSS provádí posouzení únosnosti podle EN 1993-1-8:2005.

Více o HSS…

Více o RF-HSS…

Další informace…

RF-/HSS

RF-/HSS

RF-/HSS

RF-/HSS je přídavný modul programu RFEM, který slouží k navrhování různých nových přípojů s dutými průřezy nebo k úpravě stávajících přípojů.
Můžeme navrhovat rovinné a prostorové styčníky prutových konstrukcí, které mají kruhové, čtvercové nebo obdélníkové duté průřezy. RF-/HSS provádí posouzení mezního stavu únosnosti podle předpisů uvedených v normě Eurokód 3 (EN 1993-1-8:2005).

Více informací o RF-HSS…

Více informací o HSS…