Nová kategorie přípojů „Nosník na nosník“ v RF-/JOINTS Steel – Pinned

Nová kategorie přípojů "Nosník na nosník" v RF-/JOINTS Steel - Pinned
Nová kategorie přípojů „Nosník na nosník“ v RF-/JOINTS Steel – Pinned

Sebastian Hawranke | Dlubal Software

Od verze X.07.01 je nyní možné provádět posouzení přípoje nosníku na nosník.

K dispozici jsou následující typy přípojů:
– Přípoj s úhelníky
– Přípoj s deskou na stojině
– Přípoj s krátkou čelní deskou

Nosník lze připojit k hlavnímu nosníku na jedné nebo na obou stranách. Polohu připojovaného nosníku je možné nastavit. Vyříznout nosník je možné na horním nebo dolním okraji nosníku podle potřeb. V případě jednostranného přípoje můžete nastavit výztuhy hlavního nosníku v místě stojiny připojovaného nosníku. Podobně jako u přípoje nosník na sloup je možné velmi rychle nastavit polohu šroubů.

Více informací o přídavných modulech pro spoje

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Připojení jednotlivých prutů v RF-/JOINTS Steel – Pinned

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Připojení jednotlivých prutů v RF-/JOINTS Steel - Pinned
Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Připojení jednotlivých prutů v RF-/JOINTS Steel – Pinned

Od Sebastiana Hawrankeho, Dlubal Software

 
V přídavném modulu RF-/JOINTS Steel – Pinned je možné navrhovat přípoje bez podpůrné konstrukce (například sloupy). V tomto případě je připojený nosník ke kotevní desce. Jak ale definovat tento přípoj?
 
Nejprve zvolte typ spoje v zadávacím okně „1.1 Základní údaje“, například přípoj s čelní deskou. Přípoj s kotevní deskou je potřeba definovat v zadávacím okně „1.2 Uzly a pruty“. Předpokládáme, že bude připojený jen jeden prut. K dispozici jsou dvě možnosti:
a) pokud je přípoj na koncové podpoře nosníku nebo je připojený na plochu, je třeba pouze vybrat odpovídající bod.
b) Pokud je přípoj na prut s neakceptovatelným průřezem (například obdélníkový betonový sloup), je zapotřebí deaktivovat tento prut (viz obr.).
Nyní můžete nastavit přípoj včetně rozměrů kotevní desky v okně „1.4 Geometrie“.
 
Je třeba také poznamenat, že se budou pro kotvící desku navrhovat pouze svary a šrouby. Neprovedou se žádné posudky kotvení.
 
 
 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Nové stránky Dlubal Software

Nové stránky Dlubal Software
Nové stránky Dlubal Software

Právě máte možnost navštívit nové, aktualizované stránky Dlubal Software. Máte možnost využít nový vzhled a uživatelsky přívětivé rozložení stránky pro představení statického řešení jednotlivých průmyslových odvětví (https://www.dlubal.com/cs/reseni/odvetvi), oblastí použití (https://www.dlubal.com/cs/reseni/oblasti-pouziti) nebo norem (https://www.dlubal.com/cs/reseni/normy).

 
Představujeme detailně Dlubal produkty (https://www.dlubal.com/cs/produkty), v případě potřeby pomoci s nalezením a rychlým a efektivním řešením pro Váš projekt poskytujeme profesionální podporu zákazníků (https://www.dlubal.com/cs/podpora-a-skoleni) a informujeme Váš o stávajících novinkách (https://www.dlubal.com/cs/akce-a-novinky).
 
Stáhněte si zdarma zkušební verzi programů, podívejte se na příklady nebo získejte podrobné informace z našich různých dokumentů na Stahování a informace (https://www.dlubal.com/cs/stahovani-a-informace). Naše galerie projektů zákazníků ukáže zajímavé konstrukce navrhované s programy Dlubal.
 
V sekci vzdělávání (https://www.dlubal.com/cs/vzdelavani) naleznete atraktivní nabídku pro školy a studenty. O naší společnosti se dozvíte více na stránkách https://www.dlubal.com/cs/spolecnost.
 
Vyzkoušejte i Vy nové Dlubal stránky:
 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Spuštění modulů bez licence ve zkušební verzi

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Spuštění modulů bez licence ve zkušební verzi
Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Spuštění modulů bez licence ve zkušební verzi

Od Reného Flori, Dlubal Software

 
Od verze X.04.0058 je možné spustit nezakoupené přídavné moduly jako 30-denní zkušební verzi v aktuální plné verzi programu. Všechny moduly uvedené v Navigátoru projektu pod „Demo přídavné moduly“ nejsou již licencované.
 
Dvakrát klikněte na jeden z nelicencovaných modulů pro otevření. Možností [Ano] aktivujete zkušební licenci, kterou můžete využívat po dobu 30 dnů se všemi funkcemi. Poté můžete spustit tyto moduly pouze jako demoverzi.
 
 
 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Možnosti zobrazení pro 3D grafiku v RF-/FRAME-JOINT Pro a RF-/JOINTS

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Možnosti zobrazení pro 3D grafiku v RF-/FRAME-JOINT Pro a RF-/JOINTS
Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Možnosti zobrazení pro 3D grafiku v RF-/FRAME-JOINT Pro a RF-/JOINTS

Od Sebastiana Hawrankeho, Dlubal Software

Kromě výsledkových tabulek je možné vytvořit 3D grafiku v přídavných modulech RF-/FRAME-JOINT Pro a RF-/JOINTS. Jedná se o reálné znázornění přípoje v daném měřítku.

Pro zobrazení ve směru hlavních os, klikněte na odpovídající ikonu. Můžete si také zobrazit grafiku z jakéhokoli jiného pohledu: Posunujte myší v grafice modulu, zatímco držíte kolečko myši a klávesu CTRL.

Speciální funkce Vám umožňují samostatně zobrazit nebo skrýt jednotlivé komponenty přípoje včetně kótování a popisu svarů. Výběr je možný v navigátoru nalevo od grafiky.

Pomocí těchto možností můžete reprezentovat přípoj velmi jasně. Můžete vytisknout jednotlivé pohledy včetně rozměrů a poznámek přímo do tiskového protokolu.

 

Více o RF-FRAME-JOINT Pro…

Více o RF-JOINTS Steel – Column Base…

Více o RF-JOINTS Steel – Pinned…

Více o RF-JOINTS Steel – Tower…

Více o FRAME-JOINT Pro…

Více o JOINTS Steel – Column Base…

Více o JOINTS Steel – Pinned…

Více o JOINTS Steel – Tower…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Dlubal RFEM 5 – Modelování přípojů / Rámových rohů

Dlubal RFEM 5 - Modelování přípojů / Rámových rohů
Dlubal RFEM 5 – Modelování přípojů / Rámových rohů

Od Thomase Günthela, Dlubal Software

Někdy je potřebné detailní zkoumání problematické oblasti přípoje nebo vyztužení rámového rohu. Následující tipy Vám s tím mohou pomoct. Jako příklad byl použitý rámový roh s pruty modelovaný v přídavném modulu RF-FRAME-JOINT Pro.

1) Modelování můžeme výrazně zjednodušit za pomoužití funkce „Generovat plochy z prutů“. To nám vytvoří nový rám pro další modelování.
2) S možností „Spojit linie/pruty“ můžeme vytvořit průniky linií a ploch.
3) Připojení čelní desky můžeme vytvořit pomocí kontaktního tělesa. Je třeba poznamenat, že kontaktní plochy musí mít přesně čtyři linie. Potom je možné nastavit možnost selhání pod napětím. Tření lze také nasimulovat mezi plochami; nicméně byste tyto nelinearity měli používat velmi málo, protože to má především významný vliv na stability numerického modelu.
4) Při použití otvoru v tělese je potřeba si uvědomit, že jeden otvor není dostačující a proto by bylo vhodnější vytvořit také plochu mezi otvory v kontaktní ploše pro jejich oddělení od tělesa.
5) Zatížení přenášené šrouby, které je možné modelovat jako pruty, se provádí pomocí tuhých ploch, aby se zabránilo singularitám. Neúčinnost při tlaku může být vymodelovaná pomocí kloubů na konci prutu.
6) Pokud potřebujete vytvořit větší část modelu, ale detailně prozkoumat jen jeden přípoj, můžete vytvořit zbytek modelu pomocí prutů. Je třeba poznamenat, že přenos zatížení mezi plošným modelem a pruty je nejlépe modelovat pomocí tuhé plochy pro zabránění singularit.
7) V tomto okamžiku můžete také zvážit použití parametrizace a vytvoření bloku. Takže by bylo možné jednoduše vložit celou sestavu do existujícího prutového modelu.

V tomto konkrétním případu odpovídá deformace plochy deformaci prutu do jednoho procenta rozdílu při použití tuhosti v přídavném modulu RF-FRAME-JOINT Pro.

Více o modelování v programu RFEM…

Více o RF-FRAME-JOINT Pro…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Nový přídavný modul RF-JOINTS Steel – Pinned

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Nový přídavný modul RF-JOINTS Steel - Pinned
Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Nový přídavný modul RF-JOINTS Steel – Pinned

Posouzení kloubových spojů podle EN 1993-1-8

V přídavném modulu RF-JOINTS Steel – Pinned pro program RFEM můžeme nastavit a posoudit smykové spoje I-nosníků.
Posouzení se provádí podle následující norem a směrnic:
– EN 1993-1-8:2010 (včetně národních příloh)
– European Recommendations for the Design of Simple Joints in Steel Structures, 1. vydání 2009

K dispozici jsou 4 různé typy přípojů: přípoj s úhelníkem mezi stojinou a sloupem, s deskou na stojině, přípoje s čelními deskami a se smykovou zarážkou.

Celý přípoj se zobrazuje ve 3D grafice včetně všech potřebných rozměrů pro plechy a úhelníky včetně rozmístění otvorů pro šrouby.
Grafiku můžeme přenést do tiskového protokolu s kótami a popisem šroubů a svarů.

Více o RF-JOINTS Steel – Pinned…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – „Zobrazit nevybrané části transparentně“ v RF-/JOINTS

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - "Zobrazit nevybrané části transparentně" v RF-/JOINTS
Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – „Zobrazit nevybrané části transparentně“ v RF-/JOINTS

Od Roberta Vogla, Dlubal Software

Přídavné moduly RF-/JOINTS jsou vybavené grafickým oknem, které zobrazuje všechny konstrukční prvky přípoje. V této grafice můžete použít myš jako v programech RFEM a RSTAB pro přiblížení, přesunutí nebo otáčení zobrazení.

Tlačítko [Zobrazit nevybrané části transparentně] umožňuje přepínat mezi dvěma typy zobrazení:
– Zobrazit pouze konstrukční prvky, které odpovídají aktuálnímu oknu
– Zobrazit celý přípoj s tím, že se ostatní konstrukční prvky vykreslí transparentně

Více o JOINTS Steel – Tower…

Více o RF-JOINTS Steel – Tower…

Více o JOINTS Steel – Column Base…

Více o RF-JOINTS Steel – Column Base…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení horizontálních deformací v RF-/LIMITS

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Posouzení horizontálních deformací v RF-/LIMITS
Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení horizontálních deformací v RF-/LIMITS

Od Gerharda Rehma, Dlubal Software

Pro kontrolu posunů konstrukce do strany se osvědčuje přídavný modul RF-/LIMITS. S tímto přídavným modulem je například možné analyzovat použitelnost se zřetelem na horizontální deformace uzlů a porovnávat je s mezními hodnotami.

U dvoupodlažní budovy na obrázku by měly být posouzeny posuny do stran u střechy i stropu. Za tím účelem jsou stanoveny dvě mezní hodnoty splňující v tomto případě podmínku H/300 resp. H_i/300. Po definici mezních hodnot pro posun ve směru X a Y se vyberou uzly, které mají být posouzeny. Jejich posuny budou po výpočtu porovnány s definovanými mezními hodnotami. Na základě využití lze rozpoznat, zda byly přípustné posuny dodrženy nebo ne.

Více o LIMITS…

Více o RF-LIMITS…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení kalichových patek v RF-/JOINTS Steel – Column Base

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Posouzení kalichových patek v RF-/JOINTS Steel - Column Base
Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení kalichových patek v RF-/JOINTS Steel – Column Base

Od Steffena Clauße, Dlubal Software

V přídavném modulu RF-/JOINTS Steel – Column Base bylo implementováno posouzení kalichových základů jako dodatečná možnost vetknutých patek sloupů.

Provádějí se následující posouzení:
– Posouzení nutné hloubky vetknutí
– Pružné posouzení průřezu sloupu
– Posouzení únosnosti betonu pod patní deskou
– Posouzení svarů

Více o RF-JOINTS Steel – Column Base…

Více o JOINTS Steel – Column Base…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp