Kategorie archivů: Pdavn Moduly – Ppoje Ocel

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Nový přídavný modul RF-JOINTS Steel – Pinned

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Nový přídavný modul RF-JOINTS Steel - Pinned

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Nový přídavný modul RF-JOINTS Steel – Pinned

Posouzení kloubových spojů podle EN 1993-1-8

V přídavném modulu RF-JOINTS Steel – Pinned pro program RFEM můžeme nastavit a posoudit smykové spoje I-nosníků.
Posouzení se provádí podle následující norem a směrnic:
– EN 1993-1-8:2010 (včetně národních příloh)
– European Recommendations for the Design of Simple Joints in Steel Structures, 1. vydání 2009

K dispozici jsou 4 různé typy přípojů: přípoj s úhelníkem mezi stojinou a sloupem, s deskou na stojině, přípoje s čelními deskami a se smykovou zarážkou.

Celý přípoj se zobrazuje ve 3D grafice včetně všech potřebných rozměrů pro plechy a úhelníky včetně rozmístění otvorů pro šrouby.
Grafiku můžeme přenést do tiskového protokolu s kótami a popisem šroubů a svarů.

Více o RF-JOINTS Steel – Pinned…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – “Zobrazit nevybrané části transparentně” v RF-/JOINTS

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - "Zobrazit nevybrané části transparentně" v RF-/JOINTS

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – “Zobrazit nevybrané části transparentně” v RF-/JOINTS

Od Roberta Vogla, Dlubal Software

Přídavné moduly RF-/JOINTS jsou vybavené grafickým oknem, které zobrazuje všechny konstrukční prvky přípoje. V této grafice můžete použít myš jako v programech RFEM a RSTAB pro přiblížení, přesunutí nebo otáčení zobrazení.

Tlačítko [Zobrazit nevybrané části transparentně] umožňuje přepínat mezi dvěma typy zobrazení:
- Zobrazit pouze konstrukční prvky, které odpovídají aktuálnímu oknu
- Zobrazit celý přípoj s tím, že se ostatní konstrukční prvky vykreslí transparentně

Více o JOINTS Steel – Tower…

Více o RF-JOINTS Steel – Tower…

Více o JOINTS Steel – Column Base…

Více o RF-JOINTS Steel – Column Base…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení horizontálních deformací v RF-/LIMITS

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Posouzení horizontálních deformací v RF-/LIMITS

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení horizontálních deformací v RF-/LIMITS

Od Gerharda Rehma, Dlubal Software

Pro kontrolu posunů konstrukce do strany se osvědčuje přídavný modul RF-/LIMITS. S tímto přídavným modulem je například možné analyzovat použitelnost se zřetelem na horizontální deformace uzlů a porovnávat je s mezními hodnotami.

U dvoupodlažní budovy na obrázku by měly být posouzeny posuny do stran u střechy i stropu. Za tím účelem jsou stanoveny dvě mezní hodnoty splňující v tomto případě podmínku H/300 resp. H_i/300. Po definici mezních hodnot pro posun ve směru X a Y se vyberou uzly, které mají být posouzeny. Jejich posuny budou po výpočtu porovnány s definovanými mezními hodnotami. Na základě využití lze rozpoznat, zda byly přípustné posuny dodrženy nebo ne.

Více o LIMITS…

Více o RF-LIMITS…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení kalichových patek v RF-/JOINTS Steel – Column Base

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Posouzení kalichových patek v RF-/JOINTS Steel - Column Base

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení kalichových patek v RF-/JOINTS Steel – Column Base

Od Steffena Clauße, Dlubal Software

V přídavném modulu RF-/JOINTS Steel – Column Base bylo implementováno posouzení kalichových základů jako dodatečná možnost vetknutých patek sloupů.

Provádějí se následující posouzení:
– Posouzení nutné hloubky vetknutí
– Pružné posouzení průřezu sloupu
– Posouzení únosnosti betonu pod patní deskou
– Posouzení svarů

Více o RF-JOINTS Steel – Column Base…

Více o JOINTS Steel – Column Base…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Novinky v RF-/FRAME-JOINT Pro

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Novinky v RF-/FRAME JOINT Pro

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Novinky v RF-/FRAME JOINT Pro

Od Steffena Clauße, Dlubal Software

V nových verzí programů RFEM a RSTAB bylo do přídavného modulu RF-/FRAME JOINT Pro implementováno několik nových funkcionalit:
– Rozšíření možností pro vytvoření čelní desky na nynější čtyři možnosti:
~ typ desky se zarovnáním nahoře s koutovým nebo V-svarem,
~ čelní desky s konstrukčním přesahem nahoře,
~ se šrouby v přesahu.
– Vzdálenosti děr se mohou zaokrouhlovat během předběžného návrhu.
– Doplnění kolmého ramene pro desky s přesahem.
– Délky výztuh stojiny jsou nyní volně definovatelné.
– Pro šířku čelní desky sloupu lze nyní použít buď šířku nosníku nebo sloupu.
– Možnost změny zadání pro koutový svar při kladném momentu.
– Implementace poměrů tuhosti podle EN 1993-1-8, Rov. 6.28b pro přesnější výpočet použité rotační tuhosti Sj,ini.
– Volně definovatelné korelační hodnoty pro potřebné materiály.
– Přepracování vypočtu c/t-poměru nosníku v případě středního žebra a následná změna klasifikace.
– Vylepšení výstupu v Poznámkách pro posouzení.

Více o RF-FRAME-JOINT Pro…

Více o FRAME-JOINT Pro…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Porovnání výsledků s definovanými mezními stavy v modulu RF-/LIMITS

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Porovnání výsledků s definovanými mezními stavy v modulu RF-/LIMITS

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Porovnání výsledků s definovanými mezními stavy v modulu RF-/LIMITS

Od Gerharda Rehma, Dlubal Software

S přídavným modulem RF-/LIMITS je možné porovnávat únosnost prutů, konců prutů, uzlů, uzlových podpor a ploch (jen v RFEMu) prostřednictvím definované mezní únosnosti. Dále je možné kontrolovat posunutí uzlů i rozměry průřezu. V tomto příkladu porovnáme maximální přípustné síly patky sloupu přístřešku pro auto se silami danými výrobcem.

Charakteristické hodnoty jsou:
Tlak: R_c,k = 46,26 kN = N_min
Tah: R_t,k = 8,98 kN = N_max

Neboť tlaková deska patky nemá vyčnívat ze sloupu, můžeme definovat minimální výšku a šířku průřezu. V tomto případě je průměr kruhové tlakové desky 80 mm -> b_min = h_min = 80 mm.

Následně porovná modul RF-/LIMITS vnitřní síly a rozměry průřezu s těmi přípustnými. Potom může následovat posouzení podle EN 1995-1-1 (norma pro dřevěné stavby) s aktuální národní přílohou. Pokud není žádná norma vybrána, může být zohlednění dílčího součinitele spolehlivosti volitelně aktivováno.

Databáze vytvořená uživatelem může být načtena i do jiných počítačů. K tomu je nutné zkopírovat na cílový počítač na stejné místo soubor “Limits_User.db3″ a složku “LIMITS” z programové složky (standardně na “C:\ProgramData\Dlubal\’vaše verze’\General Data”). Přitom by se neměly lišit používané verze RFEMu nebo RSTABu.

Více o RF-LIMITS…

Více o LIMITS…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Automatický import dat nebo ruční zadání pro posouzení styčníku dutých průřezů v modulu RF-/HSS

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Automatický import dat nebo ruční zadání pro posouzení styčníku dutých průřezů v modulu RF-/HSS

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Automatický import dat nebo ruční zadání pro posouzení styčníku dutých průřezů v modulu RF-/HSS

Od Roberta Vogla, Dlubal Software

Přídavným modulem RF-/HSS můžeme posuzovat spoje ve styčnících, kde se stýkají duté průřezy. Kromě importu geometrie a zatížení z RFEMu nebo RSTABu je možné i ruční zadání parametrů styčníku. Tak mohou být posuzovány existující spoje, aniž by bylo nutné vytvářet celou příhradovou konstrukci v RFEMu nebo RSTABu.

RF-/HSS provádí posouzení únosnosti podle EN 1993-1-8:2005.

Více o HSS…

Více o RF-HSS…

Další informace…

RF-/HSS

RF-/HSS

RF-/HSS

RF-/HSS je přídavný modul programu RFEM, který slouží k navrhování různých nových přípojů s dutými průřezy nebo k úpravě stávajících přípojů.
Můžeme navrhovat rovinné a prostorové styčníky prutových konstrukcí, které mají kruhové, čtvercové nebo obdélníkové duté průřezy. RF-/HSS provádí posouzení mezního stavu únosnosti podle předpisů uvedených v normě Eurokód 3 (EN 1993-1-8:2005).

Více informací o RF-HSS…

Více informací o HSS…