Kategorie archivů: Samostatné programy – Dřevo

Dlubal RX-TIMBER – Optimalizace vzdálenosti postranních podpor v RX-TIMBER

Optimalizace vzdálenosti postranních podpor v RX-TIMBER

Optimalizace vzdálenosti postranních podpor v RX-TIMBER

Od Bastiana Kuhna, Dlubal Software

Program RX-TIMBER vám nabízí možnost optimalizovat vzdálenost postranních podpor. S touto volbou stanoví program iterativně optimální vzdálenost mezi příčnými podporami.
Při posouzení požární odolnosti je možné uvažovat účinnou délku nosníku stejně jako při posouzení mezního stavu únosnosti. V případě předpokladu selhání příčných podpor v případě požáru nemusí být postranní podepření uvažováno.

Více o RX-TIMBER…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Otevření modelů z RX-TIMBER v programech RFEM 5 a RSTAB 8

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Otevření modelů z RX-TIMBER v programech RFEM 5 a RSTAB 8

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Otevření modelů z RX-TIMBER v programech RFEM 5 a RSTAB 8

Od Bastiana Kuhna, Ing. Software Dlubal

Chcete-li otevřít modely z RX-TIMBER v programech RFEM 5 a RSTAB 8, zvolte možnost “Všechny soubory (*.*)”. Můžete použít model z RX-TIMBER v programu RFEM nebo RSTAB včetně zatížení apod. například ke stanovení přesnějších vzpěrných délek nesymetrického rámu v přídavných modulech RF-STABILITY nebo RSBUCK.

Více o RX-TIMBER…

Více o Správci projektů v RFEMu…

Více o Správci projektů v RSTABu…

Dlubal RX-TIMBER – Automatický počet vzpěrných délek v RX-TIMBER Frame

Dlubal RX-TIMBER - Automatický počet vzpěrných délek v RX-TIMBER Frame

Dlubal RX-TIMBER – Automatický počet vzpěrných délek v RX-TIMBER Frame

Od Bastiana Kuhna, Ing. Software Dlubal

Samostatný program RX-TIMBER Frame počítá automaticky vzpěrné délky trojkloubových rámů. To je však možné je pro výpočet symetrických rámů se sklonem střechy měnším než 15°.

Pro ostatní konstrukce je možné vypočítat vzpěrné délky za pomoci přídavného modulu RF-STABILITY a poté je definovat uživatelsky.

Více informací o RX-TIMBER Frame…

Více informací o RF-STABILITY…

Posouzení vrutů do kříže v programu RX-TIMBER Purlin

Posouzení vrutů do kříže v programu RX-TIMBER Purlin

Posouzení vrutů do kříže v programu RX-TIMBER Purlin

Od Bastiana Kuhna, Ing. Software Dlubal

Kromě mnoha spojovacích prvků můžete taktéž posoudit vruty do kříže z upevňovacího systému WT. Dále můžete v programu vytvořit a posoudit uživatelsky definované spojovací prvky.

Více o RX-TIMBER Purlin…

RX-TIMBER Ztužidlo

RX-TIMBER Ztužidlo

RX-TIMBER Ztužidlo

Samostatný program RX-TIMBER Ztužidlo provádí posouzení mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti a také posouzení požární odolnosti pro zpevňující vyztužení podle evropské normy EN 1995-1-1:2004-11 (EC 5) nebo podle německé normy DIN 1052:2008.

Více informací o RX-TIMBER Ztužidlo…

Více informací o sadě programů RX-TIMBER…

RX-TIMBER Lepený lamelový nosník

RX-TIMBER Lepený lamelový nosník

RX-TIMBER Lepený lamelový nosník

Posouzení lepených lamelových nosníků podle EN 1995-1-1:2004-11 (Eurokód 5) a DIN 1052:2008-12
Samostatný modul RX-TIMBER Lepený lamelový nosník posuzuje lepené lamelové nosníky na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle norem EN 1995-1-1:2004-11 (Eurokód 5) a DIN 1052:2008-12. Dále můžeme provést posouzení požární odolnosti podle EN 1995-1-2 nebo DIN 4102, části 22.

Více informací…