Nové stránky Dlubal Software

Nové stránky Dlubal Software
Nové stránky Dlubal Software

Právě máte možnost navštívit nové, aktualizované stránky Dlubal Software. Máte možnost využít nový vzhled a uživatelsky přívětivé rozložení stránky pro představení statického řešení jednotlivých průmyslových odvětví (https://www.dlubal.com/cs/reseni/odvetvi), oblastí použití (https://www.dlubal.com/cs/reseni/oblasti-pouziti) nebo norem (https://www.dlubal.com/cs/reseni/normy).

 
Představujeme detailně Dlubal produkty (https://www.dlubal.com/cs/produkty), v případě potřeby pomoci s nalezením a rychlým a efektivním řešením pro Váš projekt poskytujeme profesionální podporu zákazníků (https://www.dlubal.com/cs/podpora-a-skoleni) a informujeme Váš o stávajících novinkách (https://www.dlubal.com/cs/akce-a-novinky).
 
Stáhněte si zdarma zkušební verzi programů, podívejte se na příklady nebo získejte podrobné informace z našich různých dokumentů na Stahování a informace (https://www.dlubal.com/cs/stahovani-a-informace). Naše galerie projektů zákazníků ukáže zajímavé konstrukce navrhované s programy Dlubal.
 
V sekci vzdělávání (https://www.dlubal.com/cs/vzdelavani) naleznete atraktivní nabídku pro školy a studenty. O naší společnosti se dozvíte více na stránkách https://www.dlubal.com/cs/spolecnost.
 
Vyzkoušejte i Vy nové Dlubal stránky:
 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Spuštění modulů bez licence ve zkušební verzi

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Spuštění modulů bez licence ve zkušební verzi
Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Spuštění modulů bez licence ve zkušební verzi

Od Reného Flori, Dlubal Software

 
Od verze X.04.0058 je možné spustit nezakoupené přídavné moduly jako 30-denní zkušební verzi v aktuální plné verzi programu. Všechny moduly uvedené v Navigátoru projektu pod „Demo přídavné moduly“ nejsou již licencované.
 
Dvakrát klikněte na jeden z nelicencovaných modulů pro otevření. Možností [Ano] aktivujete zkušební licenci, kterou můžete využívat po dobu 30 dnů se všemi funkcemi. Poté můžete spustit tyto moduly pouze jako demoverzi.
 
 
 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Dlubal CRANEWAY 8 – Uživatelsky definované vzdálenosti mezi výztuhami

Dlubal CRANEWAY 8 - Uživatelsky definované vzdálenosti mezi výztuhami
Dlubal CRANEWAY 8 – Uživatelsky definované vzdálenosti mezi výztuhami

Od Steffena Clausse, Dlubal Software

 Pro možnost definovat uživatelské vzdálenosti mezi výztuhami je potřeba v záložce „Výztuhy“ okna „1.2 Geometrie“ zvolit možnost „Uživatelsky definované“. Po kliknutí do textového pole ve sloupci C se zobrazí tlačítko […]. Klikněte na tlačítko pro otevření dialogu, kde můžete zadat jednotlivé vzdálenosti výztuh pro vybrané pole.
 
 
 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Dlubal CRANEWAY 8 – Podporové síly

Dlubal CRANEWAY 8 - Podporové síly
Dlubal CRANEWAY 8 – Podporové síly

Od Steffena Clausse, Dlubal Software

V samostatném programu CRANEWAY 8 jsou zobrazené podporové síly ve výsledkové tabulce 2.3 „Podporové síly“. K dispozici jsou tři možnosti zobrazení:

První možnost „Vše“ zobrazuje všechny podporové síly kombinací zatížení. Kromě toho se zobrazí zatěžovací stav 2 „Zatížení větrem“, takže si můžete vypočítat zpětně podporové síly od jednotlivých složek (jeřáb, stálé zatížení a vítr).

Druhá možnost „Jen max/min zobrazí extrémní hodnoty podporových sil v odpovídajících směrech.

Třetí možnost „Pouze max/min rozšířené“ zobrazuje extrémní hodnoty vodorovných podporových sil (se složkami od jeřábu a větru) a svislých podporových sil (se složkami od jeřábu a stálého zatížení).

Podporové síly představují charakteristické hodnoty včetně dynamických součinitelů. Proto můžete použít hodnoty přímo v posouzení konstrukce.

Více o CRANEWAY…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Dlubal CRANEWAY 8 – Uvažování průřezu kolejnice

Dlubal CRANEWAY 8 - Uvažování průřezu kolejnice
Dlubal CRANEWAY 8 – Uvažování průřezu kolejnice

Od Steffena Clausse, Dlubal Software

V samostatném programu CRANEWAY je definovaný účinek kolejnice jako „staticky spolupůsobící“ nebo „staticky nespolupůsobící“ v dialogu Detaily v oblasti „Spoj kolejnice-pásnice“. Toto nastavení řídí výpočet účinné roznášecí délky zatížení podle EN 1993-6, Tab. 5.1.

Výběr nezohledňuje možnost „Spolupůsobení průřezu kolejnice při stanovení průřezových hodnot“ ve vstupním okně 1.3 Průřez. Pokud jsou stanovené průřezové hodnoty včetně kolejnice, mají vliv na vnitřní síly a deformace.

Více o CRANEWAY…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Dlubal PLATE-BUCKLING 8 – Vybrané výstupy vlastních tvarů včetně analýzy vzpěru

Dlubal PLATE-BUCKLING 8 - Vybrané výstupy vlastních tvarů včetně analýzy vzpěru
Dlubal PLATE-BUCKLING 8 – Vybrané výstupy vlastních tvarů včetně analýzy vzpěru

Od Steffena Clausse, Dlubal Software

Pomocí možnosti výběru v tiskovém protokolu můžeme zobrazit detailní výsledky jednotlivých vzpěrných tvarů s příslušnou analýzou vzpěru v krátkém nebo dlouhém tvaru.

K tomu slouží možnost výběru příslušného počtu tvarů vybočení „Posouzení po vlastních číslech“. Tímto způsobem se můžeme vyhnout tisku všech analýz vzpěru pro všechny vlastní tvary.

Více o PLATE-BUCKLING…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Dlubal CRANEWAY 8 – Zohlednění minimální vzdálenosti dvou jeřábů

Dlubal CRANEWAY 8 - Zohlednění minimální vzdálenosti dvou jeřábů
Dlubal CRANEWAY 8 – Zohlednění minimální vzdálenosti dvou jeřábů

Od René Floriho, Dlubal Software

Při změně účelu či rozšiřování hal si stavitelé někdy přejí zprovoznit druhý či třetí jeřáb na již existující jeřábové dráze. Neboť původní posouzení většinou nezohledňovalo žádný další jeřáb, je častým řešením stanovení minimální vzdálenosti mezi jeřáby. Té se dosahuje řízením jeřábů.

Při posouzení v programu CRANEWAY se nabízí možnost použití nárazníků jeřábů. Ty mohou být umístěny na jedné nebo obou stranách jeřábu.

Pokud se smějí dva jeřáby přiblížit například jen na 4 m, pro jeřáb 1 se v dialogu 1.4 nadefinuje jeden nárazník ve vzdálenosti 2 m napravo. Na jeřábu 2 se definuje nárazník ve vzdálenosti 2 m nalevo.

Více o CRANEWAY…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Dlubal PLATE-BUCKLING 8 – Vyhodnocení více tvarů vybočení v posouzení boulení

Dlubal PLATE-BUCKLING 8 - Vyhodnocení více tvarů vybočení v posouzení boulení
Dlubal PLATE-BUCKLING 8 – Vyhodnocení více tvarů vybočení v posouzení boulení

Od Steffena Clauße, Dlubal Software

V programu PLATE-BUCKLING je možné provést posouzení boulení až pro 50 různých vlastních čísel. Neboť se posouzení boulení v PLATE- BUCKLING provádí vždy na celém poli, je důležité používat pro posouzení globální tvar vybočení.

Pokud první vlastní tvar vybočení nepředstavuje globální vlastní tvar, měl by se tento tvar hledat u vyšších vlastních čísel. Pokud není nalezen žádný celkový tvar selhání, musí být namodelován a posouzen odpovídající segment pole s příslušnými napětími. Uživatel může stanovit, zda tvar vybočení odráží „globální“ nebo „lokální“ vlastní tvar.

Více o PLATE-BUCKLING…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Dlubal CRANEWAY 8 – Typy svarů

Dlubal CRANEWAY 8 - Typy svarů
Dlubal CRANEWAY 8 – Typy svarů

Od Steffena Clausse, Dlubal Software

V samostatném programu CRANEWAY lze posoudit svary mezi přírubami a stojinou průřezu. K dispozici je definice svaru buď jako oboustranný koutový svar nebo jako tupý svar.

Zejména pro posouzení únavy jsou podstatné rozdíly. Jelikož nejsou zapotřebí žádná posouzení tupých svarů, posuzuje se pouze základní materiál.

Více o CRANEWAY…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp