Kategorie archivů: Samostatné programy – Ocel

Dlubal CRANEWAY 8 – Podporové síly

Dlubal CRANEWAY 8 - Podporové síly

Dlubal CRANEWAY 8 – Podporové síly

Od Steffena Clausse, Dlubal Software

V samostatném programu CRANEWAY 8 jsou zobrazené podporové síly ve výsledkové tabulce 2.3 “Podporové síly”. K dispozici jsou tři možnosti zobrazení:

První možnost “Vše” zobrazuje všechny podporové síly kombinací zatížení. Kromě toho se zobrazí zatěžovací stav 2 “Zatížení větrem”, takže si můžete vypočítat zpětně podporové síly od jednotlivých složek (jeřáb, stálé zatížení a vítr).

Druhá možnost “Jen max/min zobrazí extrémní hodnoty podporových sil v odpovídajících směrech.

Třetí možnost “Pouze max/min rozšířené” zobrazuje extrémní hodnoty vodorovných podporových sil (se složkami od jeřábu a větru) a svislých podporových sil (se složkami od jeřábu a stálého zatížení).

Podporové síly představují charakteristické hodnoty včetně dynamických součinitelů. Proto můžete použít hodnoty přímo v posouzení konstrukce.

Více o CRANEWAY…

Další informace…

Dlubal CRANEWAY 8 – Uvažování průřezu kolejnice

Dlubal CRANEWAY 8 - Uvažování průřezu kolejnice

Dlubal CRANEWAY 8 – Uvažování průřezu kolejnice

Od Steffena Clausse, Dlubal Software

V samostatném programu CRANEWAY je definovaný účinek kolejnice jako “staticky spolupůsobící” nebo “staticky nespolupůsobící” v dialogu Detaily v oblasti “Spoj kolejnice-pásnice”. Toto nastavení řídí výpočet účinné roznášecí délky zatížení podle EN 1993-6, Tab. 5.1.

Výběr nezohledňuje možnost “Spolupůsobení průřezu kolejnice při stanovení průřezových hodnot” ve vstupním okně 1.3 Průřez. Pokud jsou stanovené průřezové hodnoty včetně kolejnice, mají vliv na vnitřní síly a deformace.

Více o CRANEWAY…

Další informace…

Dlubal PLATE-BUCKLING 8 – Vybrané výstupy vlastních tvarů včetně analýzy vzpěru

Dlubal PLATE-BUCKLING 8 - Vybrané výstupy vlastních tvarů včetně analýzy vzpěru

Dlubal PLATE-BUCKLING 8 – Vybrané výstupy vlastních tvarů včetně analýzy vzpěru

Od Steffena Clausse, Dlubal Software

Pomocí možnosti výběru v tiskovém protokolu můžeme zobrazit detailní výsledky jednotlivých vzpěrných tvarů s příslušnou analýzou vzpěru v krátkém nebo dlouhém tvaru.

K tomu slouží možnost výběru příslušného počtu tvarů vybočení “Posouzení po vlastních číslech”. Tímto způsobem se můžeme vyhnout tisku všech analýz vzpěru pro všechny vlastní tvary.

Více o PLATE-BUCKLING…

Další informace…

Dlubal CRANEWAY 8 – Seskupení kol

Dlubal CRANEWAY 8 - Seskupení kol

Dlubal CRANEWAY 8 – Seskupení kol

Od Sonji von Bloh, Dlubal Software

V dialogu “Seskupení kol” umožňuje program CRANEWAY vytvořit skupiny kol ve stejných vzdálenost. Později můžeme také individuálně nastavit příslušnou vzdálenost v okně “1.4 Zatížení” v oblasti “Vzdálenost náprav”.

Více o CRANEWAY…

Další informace…

Dlubal CRANEWAY 8 – Zohlednění minimální vzdálenosti dvou jeřábů

Dlubal CRANEWAY 8 - Zohlednění minimální vzdálenosti dvou jeřábů

Dlubal CRANEWAY 8 – Zohlednění minimální vzdálenosti dvou jeřábů

Od René Floriho, Dlubal Software

Při změně účelu či rozšiřování hal si stavitelé někdy přejí zprovoznit druhý či třetí jeřáb na již existující jeřábové dráze. Neboť původní posouzení většinou nezohledňovalo žádný další jeřáb, je častým řešením stanovení minimální vzdálenosti mezi jeřáby. Té se dosahuje řízením jeřábů.

Při posouzení v programu CRANEWAY se nabízí možnost použití nárazníků jeřábů. Ty mohou být umístěny na jedné nebo obou stranách jeřábu.

Pokud se smějí dva jeřáby přiblížit například jen na 4 m, pro jeřáb 1 se v dialogu 1.4 nadefinuje jeden nárazník ve vzdálenosti 2 m napravo. Na jeřábu 2 se definuje nárazník ve vzdálenosti 2 m nalevo.

Více o CRANEWAY…

Další informace…

Dlubal PLATE-BUCKLING 8 – Vyhodnocení více tvarů vybočení v posouzení boulení

Dlubal PLATE-BUCKLING 8 - Vyhodnocení více tvarů vybočení v posouzení boulení

Dlubal PLATE-BUCKLING 8 – Vyhodnocení více tvarů vybočení v posouzení boulení

Od Steffena Clauße, Dlubal Software

V programu PLATE-BUCKLING je možné provést posouzení boulení až pro 50 různých vlastních čísel. Neboť se posouzení boulení v PLATE- BUCKLING provádí vždy na celém poli, je důležité používat pro posouzení globální tvar vybočení.

Pokud první vlastní tvar vybočení nepředstavuje globální vlastní tvar, měl by se tento tvar hledat u vyšších vlastních čísel. Pokud není nalezen žádný celkový tvar selhání, musí být namodelován a posouzen odpovídající segment pole s příslušnými napětími. Uživatel může stanovit, zda tvar vybočení odráží “globální” nebo “lokální” vlastní tvar.

Více o PLATE-BUCKLING…

Další informace…

Dlubal CRANEWAY 8 – Typy svarů

Dlubal CRANEWAY 8 - Typy svarů

Dlubal CRANEWAY 8 – Typy svarů

Od Steffena Clausse, Dlubal Software

V samostatném programu CRANEWAY lze posoudit svary mezi přírubami a stojinou průřezu. K dispozici je definice svaru buď jako oboustranný koutový svar nebo jako tupý svar.

Zejména pro posouzení únavy jsou podstatné rozdíly. Jelikož nejsou zapotřebí žádná posouzení tupých svarů, posuzuje se pouze základní materiál.

Více o CRANEWAY…

Další informace…

Dlubal PLATE-BUCKLING 8 – Možnosti výpočtu redukčních součinitelů

Dlubal PLATE-BUCKLING 8 - Možnosti výpočtu redukčních součinitelů

Dlubal PLATE-BUCKLING 8 – Možnosti výpočtu redukčních součinitelů

Od Steffena Clauße, Dlubal Software

V programu PLATE-BUCKLING 8 mohou být použity v detailním nastavení dvě možnosti pro stanovení redukčních součinitelů boulení.

Možnost “Různé vzpěrné křivky” použije pro navržená napětí rozdílné křivky boulení:
– pro napětí ve směru x rovnici podle kapitoly 4.4 (2) normy EN 1993-1-5
– pro napětí ve směru y rovnici podle přílohy B.1,
– pro smyková napětí tabulku 5.1.

Pokud je použita možnost “Obecná vzpěrná křivka”, jsou redukční součinetele počítány obecně podle rovnice z přílohy B.1. Tato možnost leží obecně na straně bezpečnosti, avšak použitím možnosti “Různé vzpěrné křivky” je možno dosáhnout hospodárnějších výsledků.

Více o PLATE-BUCKLING…

Další informace…

Dlubal CRANEWAY 8 – Novinky ve verzi 8.02

Dlubal CRANEWAY 8 - Novinky ve verzi 8.02

Dlubal CRANEWAY 8 – Novinky ve verzi 8.02

Od Steffena Clauße, Dlubal Software

V modulu CRANEWAY je po vydání verze 8.02.xxxx obsaženo několik novinek. Nově je možné definovat osová zatížení ve směru pohybu jeřábu. Dále se od této verze zohledňují síly na náraznících s definovatelnou excentricitou a pro přídavná zatížení bylo implementováno excentrické působení.

Více o CRANEWAY…

Další informace…

Dlubal CRANEWAY 8 – Vylepšení výsledkové tabulky pro posouzení únavy

Dlubal CRANEWAY 8 - Vylepšení výsledkové tabulky pro posouzení únavy

Dlubal CRANEWAY 8 – Vylepšení výsledkové tabulky pro posouzení únavy

Od Steffena Clauße, Dlubal Software

V aktuální verzi CRANEWAY 8 byla vylepšena výsledková tabulka pro posouzení únavy. Nyní se zobrazují jen příslušné kombinace zatížení a jejich napětí, která byla použita pro stanovení rozkmitu napětí. Tak mohou být výsledky názorně a transparentně ověřeny.

Více o CRANEWAY…

Další informace…

Post Navigation