Kategorie archivů: Samostatn Programy – Ocel

Dlubal CRANEWAY 8 – Typy svarů

Dlubal CRANEWAY 8 - Typy svarů

Dlubal CRANEWAY 8 – Typy svarů

Od Steffena Clausse, Dlubal Software

V samostatném programu CRANEWAY lze posoudit svary mezi přírubami a stojinou průřezu. K dispozici je definice svaru buď jako oboustranný koutový svar nebo jako tupý svar.

Zejména pro posouzení únavy jsou podstatné rozdíly. Jelikož nejsou zapotřebí žádná posouzení tupých svarů, posuzuje se pouze základní materiál.

Více o CRANEWAY…

Další informace…

Dlubal PLATE-BUCKLING 8 – Možnosti výpočtu redukčních součinitelů

Dlubal PLATE-BUCKLING 8 - Možnosti výpočtu redukčních součinitelů

Dlubal PLATE-BUCKLING 8 – Možnosti výpočtu redukčních součinitelů

Od Steffena Clauße, Dlubal Software

V programu PLATE-BUCKLING 8 mohou být použity v detailním nastavení dvě možnosti pro stanovení redukčních součinitelů boulení.

Možnost “Různé vzpěrné křivky” použije pro navržená napětí rozdílné křivky boulení:
– pro napětí ve směru x rovnici podle kapitoly 4.4 (2) normy EN 1993-1-5
– pro napětí ve směru y rovnici podle přílohy B.1,
– pro smyková napětí tabulku 5.1.

Pokud je použita možnost “Obecná vzpěrná křivka”, jsou redukční součinetele počítány obecně podle rovnice z přílohy B.1. Tato možnost leží obecně na straně bezpečnosti, avšak použitím možnosti “Různé vzpěrné křivky” je možno dosáhnout hospodárnějších výsledků.

Více o PLATE-BUCKLING…

Další informace…

Dlubal CRANEWAY 8 – Novinky ve verzi 8.02

Dlubal CRANEWAY 8 - Novinky ve verzi 8.02

Dlubal CRANEWAY 8 – Novinky ve verzi 8.02

Od Steffena Clauße, Dlubal Software

V modulu CRANEWAY je po vydání verze 8.02.xxxx obsaženo několik novinek. Nově je možné definovat osová zatížení ve směru pohybu jeřábu. Dále se od této verze zohledňují síly na náraznících s definovatelnou excentricitou a pro přídavná zatížení bylo implementováno excentrické působení.

Více o CRANEWAY…

Další informace…

Dlubal CRANEWAY 8 – Vylepšení výsledkové tabulky pro posouzení únavy

Dlubal CRANEWAY 8 - Vylepšení výsledkové tabulky pro posouzení únavy

Dlubal CRANEWAY 8 – Vylepšení výsledkové tabulky pro posouzení únavy

Od Steffena Clauße, Dlubal Software

V aktuální verzi CRANEWAY 8 byla vylepšena výsledková tabulka pro posouzení únavy. Nyní se zobrazují jen příslušné kombinace zatížení a jejich napětí, která byla použita pro stanovení rozkmitu napětí. Tak mohou být výsledky názorně a transparentně ověřeny.

Více o CRANEWAY…

Další informace…

Dlubal CRANEWAY 8 – Novinky

Dlubal CRANEWAY 8 - Novinky

Dlubal CRANEWAY 8 – Novinky

Od Steffena Clausse, Dlubal Software

Do programu CRANEWAY 8 byly přidané nové funkce:

Výztuhy nad podporami: Nyní je možné ručně definovat, jestli bude výztuha tuhá, netuhá, nebo nebude vůbec. Rozložení výztuh lze provést rovnoměrně v rozpětí pole nebo na základě definování uživatelských vzdáleností.

Klouby: Nyní je již možné definovat klouby v nosníku.

Boční držení pásnice: Pro typ podpory “Uživatelská” nyní můžete zvlášť definovat držení horní nebo spodní pásnice nosníku.

Více o CRANEWAY…

Více informací…

Dlubal CRANEWAY 8 – Použití přerušovaných svarů v CRANEWAY 8, část 2

Použití přerušovaných svarů v CRANEWAY 8, část 2

Použití přerušovaných svarů v CRANEWAY 8, část 2

Od Steffena Clausse, Ing. Software Dlubal

Při použití přerušovaných svarů je důležité zajistit, aby použitá délka svaru nepřesahovala délku přenosu zatížení (EN 1993-6, rovnice 6.1). V tomto případě se uvažuje délka přenosu zatížení při posouzení svarů. Ve využití průřezu při posouzení nevznikají žádné rozdíly ve srovnání při použití průběžných svarů kolejnice.

Více o programu CRANEWAY…

Použití přerušovaných svarů v CRANEWAY 8

Použití přerušovaných svarů v CRANEWAY 8

Použití přerušovaných svarů v CRANEWAY 8

Od Steffena Clausse, Ing. Software Dlubal

V CRANEWAY 8 je také možné použít přerušované svary pro svary mezi přírubou a kolejnicí, uvažovaných ve střídavém uspořádání. Po zvolení této možnosti můžete definovat délku svaru a přerušení. Tyto údaje se poté případně uvažují do výpočtu.

Více o CRANEWAY…

Posouzení podvěsného jeřábu v CRANEWAY

Posouzení podvěsného jeřábu v CRANEWAY

Posouzení podvěsného jeřábu v CRANEWAY

Od Steffena Clausse, Ing. Software Dlubal

V programu CRANEWAY 8.xx lze provést posouzení podvěsného jeřábu podle EN 1993-6. Pro posouzení je nutné stanovit lokální ohybové napětí ve spodní přírubě od zatížení kol podle kapitoly 5.8 normy EN 1993-6. Do programu CRANEWAY je implementovaný výpočet potřebných koeficientů podle tabulky 5.2. Dále se musí superponovat příslušné globální napětí z výpočtu nosné konstrukce s lokálním napětím od zatížení koly.

Více o CRANEWAY…

CRANEWAY 8: Posouzení jeřábového nosníku podle EN 1993-6

CRANEWAY 8: Posouzení jeřábového nosníku podle EN 1993-6

CRANEWAY 8: Posouzení jeřábového nosníku podle EN 1993-6

Od Steffena Clausse, Ing. Software Dlubal

V nové verzi 8.xx programu CRANEWAY je možné posoudit jeřábový nosník podle EN 1993-6. Následující posouzení a normy důležité pro posudky podle EN 1993-6 byly implementovány do CRANEWAY:
– Zatížení (EN 1991-3)
– Posouzení napětí (EN 1993-1-1)
– Posouzení boulení nosníku (EN 1993-1-5)
– Posouzení svarů (EN 1993-1-8)
– Posouzení únavy nosníku (EN 1993-1-09)

Mezi mnoha novými užitečnými funkcemi je posouzení podvěsných jeřábů, podrobný výstup z kombinací zatěžovacích stavů v programu a ve výstupním protokolu a dále i posouzení přerušovaných svarů.

Více o CRANEWAY…

Možnosti pro analýzu vlastních čísel v PLATE-BUCKLING

Možnosti pro analýzu vlastních čísel v PLATE-BUCKLING

Možnosti pro analýzu vlastních čísel v PLATE-BUCKLING

Od Steffena Clausse, Ing. Software Dlubal

Samostatný program PLATE-BUCKLING nabízí dvě možnosti k určení vlastních čísel. Modul používá iterativní nebo přímý výpočetní řešič. Přímá výpočetní metoda pracuje s tak zvaným Choleskyho rozkladem a je obvykle efektivní pro malé a středně velké konstrukce. Pro většinu konstrukčních modelů je tato metoda vhodnější než iterativní metoda.

Iterativní řešení se doporučuje v případě, kdy přímá metoda není úspěšná nebo v případě, že rychlost výpočtu velkého a komplexního modelu je tak pomalá, že je až nepřípustná. Výhodou iterační metody jsou minimální požadavky pro velikost paměti RAM, stejně jako výstup přesných výsledků pro případ konstrukcí se špatně konvergujícím výpočtem, což znamená konstrukce, které jsou téměř nestabilní.

Více o PLATE-BUCKLING…

Post Navigation