18podlažní hybridní dřevobetonová konstrukce studentských kolejí, Kanada

18podlažní hybridní dřevobetonová konstrukce studentských kolejí, Kanada
18podlažní hybridní dřevobetonová konstrukce studentských kolejí, Kanada

Brock Commons je 18podlažní hybridní dřevobetonová konstrukce kolejí pro studenty Univerzity Britské Kolumbie ve Vancouveru v Kanadě, která je v současné době ve výstavbě. Po jejím dokončení v létě 2017 se se svými 53 metry výšky stane nejvyšší hybridní dřevobetonovou budovou na světě.

Více informací o projektu…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Tělocvična „Salvador Allende“ v Cavezzu, Itálie

Tělocvična "Salvador Allende" v Cavezzu, Itálie
Tělocvična „Salvador Allende“ v Cavezzu, Itálie

Cavezzo je jedním z měst v italském regionu Emilia, který v roce 2012 zasáhlo silné zemětřesení. Následkem této události byla těžce poškozena řada veřejných i soukromých budov. Železobetonová konstrukce obecní tělocvičny byla zemětřesením poškozena natolik, že bylo nutné ji strhnout. Na stávajících základech vznikla nová tělocvična.

Více informací o projektu…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Nová kategorie přípojů „Nosník na nosník“ v RF-/JOINTS Steel – Pinned

Nová kategorie přípojů "Nosník na nosník" v RF-/JOINTS Steel - Pinned
Nová kategorie přípojů „Nosník na nosník“ v RF-/JOINTS Steel – Pinned

Sebastian Hawranke | Dlubal Software

Od verze X.07.01 je nyní možné provádět posouzení přípoje nosníku na nosník.

K dispozici jsou následující typy přípojů:
– Přípoj s úhelníky
– Přípoj s deskou na stojině
– Přípoj s krátkou čelní deskou

Nosník lze připojit k hlavnímu nosníku na jedné nebo na obou stranách. Polohu připojovaného nosníku je možné nastavit. Vyříznout nosník je možné na horním nebo dolním okraji nosníku podle potřeb. V případě jednostranného přípoje můžete nastavit výztuhy hlavního nosníku v místě stojiny připojovaného nosníku. Podobně jako u přípoje nosník na sloup je možné velmi rychle nastavit polohu šroubů.

Více informací o přídavných modulech pro spoje

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Dlubal Webinář: Tipy a triky v programu RFEM

Dlubal Webinář: Tipy a triky v programu RFEM
Dlubal Webinář: Tipy a triky v programu RFEM

Termín: úterý 6. září 2016 od 15:00 hod.

Tento webový seminář Vás seznámí s tipy a triky v programu Dlubal RFEM. Na praktických ukázkách Vám ukážeme použití uzlových vazeb, modelování pomocí imperfekcí a řešení problémů s nestabilní konstrukcí.

Více informací a registrace…

Další informace…

#bim #cad #dlubal #dynamika #eurokod #fem #rfem #rstab #rxtimber #statika #statickyvypocet #webinar #modelovani #vazby #skoleni #seminar #imperfekce #nestabilita #konstrukce

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Skupiny hodnot

Skupiny hodnot
Skupiny hodnot

Sonja von Bloh, Dlubal Software

RFEM poskytuje možnost zobrazení až tří výsledkových hodnot výsledků na ploše v každé skupině. V položce „Skupiny“ v navigátoru výsledků existují čtyři přednastavené skupiny.

Kromě toho můžete vytvořit skupiny hodnot definované uživatelem. K tomu zvolte možnost „Nová skupina hodnot“ v kontextovém menu položky „Skupiny“ v navigátoru. V dialogovém okně „Nová skupina hodnot“ můžete zadat požadované nastavení.

Více o vyhodnocení výsledků a tiskovém protokolu v programu RFEM…

Více informací…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Práce s okrajovými pruty v generátoru zatížení větrem

Práce s okrajovými pruty v generátoru zatížení větrem
Práce s okrajovými pruty v generátoru zatížení větrem

Gerhard Rehm, Dlubal Software

Při použití generátoru větru pro svislé stěny se střechou může být pro okrajové pruty u okapů a v hřebeni důležité, aby byly zatíženy pouze zatíženími větrem na střechu. Z konstrukčních důvodů musí být vodorovná zatížení větrem na svislé stěny nesena výhradně stěnou. Ve starších verzích se v tomto případě musel použít generátor větru odděleně pro stěny a střechu a okrajové pruty musely být vyloučeny.

Nyní je možné při použití kombinovaného generátoru pro stěny a střechu výše popsaný efekt přímo zohlednit. K tomu slouží v dialogu Detaily volba „Nezatěžovat nosníky společné pro střechu a stěny zatíženími větrem pro stěny“. V tom případě, jak je ukázano na obrázku, se zatížení svislých stěn nepoužijí na okrajové pruty, ale budou rozdělena na sloupy. Okrajové pruty budou zatíženy pouze dílem zatížení na střechu.

Více informací o modelování v programu RFEM…
Více informací o modelování v programu RSTAB…
Více informací…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Projekt zákazníka: Oprava kaple v Lugo, Španělsko

Projekt zákazníka: Oprava kaple v Lugo, Španělsko
Projekt zákazníka: Oprava kaple v Lugo, Španělsko

Kaple připojená ke starému konventu San Pedro v Lugo ve Španělsku pochází z roku 1690. Původní konstrukce střechy spočívala na nosnících jednoduše podepřených v otvorech příčných trámů umístěných v hlavní zdi kostela. Během času dolní klenby konstrukce zchátraly až do té míry, že přístup do vnitřních prostor musel být omezen a bylo nutné přistoupit k rekonstrukci.

Více informací o projektu…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Projekt zákazníka: Závod na výrobu vrstveného dřeva v Toržoku, Rusko

Projekt zákazníka: Závod na výrobu vrstveného dřeva v Toržoku, Rusko
Projekt zákazníka: Závod na výrobu vrstveného dřeva v Toržoku, Rusko

Polský zákazník společnosti Dlubal Software, inženýrská kancelář Kozłowski‑Projekt, se podílela na návrhu konstrukce závodu na výrobu vysokopevnostních desek z vrstveného dřeva. Projekt společnosti MLT OOO byl realizován ve městě Toržok v Rusku a jedná se o největší evropskou výrobnu dřevěných desek tohoto typu.

Více informací o projektu…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp