Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Vygenerovat uzly v průsečíku linií

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Vygenerovat uzly v průsečíku linií

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Vygenerovat uzly v průsečíku linií

Od Sonji von Bloh, Dlubal Software

Nová funkce “Vygenerovat uzly v průsečíku linií” vytvoří uzly v průsečíku linií bez rozdělení. Funkci naleznete pod menu “Nástroje” -> “Vygenerovat uzly v průsečíku linií”. V pracovním okně poté můžete jednoduše označit myší průsečík táhnutím okna tam, kde chcete vygenerovat uzel.

Více o modelování v programu RFEM…

Více o modelování v programu RSTAB…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Úprava parametrického průřezu

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Úprava parametrického průřezu

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Úprava parametrického průřezu

Od Roberta Vogla, Dlubal Software

Geometrické rozměry parametrického průřezu jsou “zakódovány” v popisu průřezu (například IS 240/100/6/10/0). Při následné úpravě průřezu můžete zobrazit vstupní zadání znovu: Klikněte na tlačítko “Upravit” pro otevření odpovídajícího dialogu, kde můžete změnit dané rozměry.

Tato funkce je také užitečná pro úpravu složených nebo hybridních průřezů.

Více o modelování v programu RFEM…

Více o modelování v programu RSTAB…

Další informace…

Dlubal RSTAB 8 – Zatížení z rotačního pohybu

Dlubal RSTAB 8 - Zatížení z rotačního pohybu

Dlubal RSTAB 8 – Zatížení z rotačního pohybu

Od Lukase Sühnela, Dlubal Software

V programu RSTAB je od verze 8.04.0058 možné nastavit zatížení z rotačního pohybu. Tento typ zatížení je užitečný zejména pro jeřábové konstrukce (viz na obrázku zjednodušený jeřáb).

K tomuto účelu lze uvažovat radiální a tangenciální síly z otáčivého pohybu. Kromě toho můžete také použít tuto funkci pro návrh pouťových atrakcí, jako jsou ruská kola nebo kolotoče.

Více o modelování v programu RSTAB…

Více informací…

Dlubal RFEM 5 a RSTAB 8 – Zatížení na prut a linii: Zobrazení v dialogu

Dlubal RFEM 5 a RSTAB 8 - Zatížení na prut a linii: Zobrazení v dialogu

Dlubal RFEM 5 a RSTAB 8 – Zatížení na prut a linii: Zobrazení v dialogu

Od Franka Sonntaga, Dlubal Software

V hlavních programech RFEM a RSTAB je nová užitečná funkce, která Vám umožňuje kontrolovat zatížení na prut a linii přímo v dialogu. Důležitá nastavení jako je směr zatížení (lokální nebo globální), zvolená v závislosti na zatížení, a odpovídající délka mohou být jednoduše zkontrolovány již při zadávání vstupních dat.

Tato funkce poskytuje účinnější zadávání složitých zatížení, protože brání následným úpravám zatížení na prut nebo linii v případě nesprávného zadání.

Více o modelování v programu RFEM…

Více o modelování v programu RSTAB…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Import hmot v RF-/DYNAM Pro – Natural Vibrations

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Import hmot v RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Import hmot v RF-/DYNAM Pro – Natural Vibrations

Od Gerlindy Schubert, Dlubal Software

Od verzí programu RFEM 5.04.xxxx a RSTAB 8.04.xxxx je dostupný nový přídavný modul RF-/DYNAM Pro – Natural Vibrations. Hmoty lze přímo importovat ze zatěžovacích stavů a kombinací zatížení.

Stále můžete definovat přídavnou hmotu na uzel, linii a plochu, ale nyní je to volitelné. Hmoty mohou být zkombinované v tak zvaných hmotových kombinacích, kde jsou přednastavené kombinační součinitele automaticky podle normy EN 1990 a EN 1998-1, ale mohou být upraveny v závislosti Vašich potřeb.

Více o RF-DYNAM Pro – Natural Vibrations…

Více o DYNAM PRO – Natural Vibrations…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Hromadný tisk jednotlivých posudků

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Hromadný tisk jednotlivých posudků

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Hromadný tisk jednotlivých posudků

Od Andrease Niemeiera, Dlubal Software

Programy pro posudky prutů (například RF-/STEEL EC3, RF-/STEEL AISC, RF-/STEEL AS atp.) nenabízí jen numerické vyhodnocení posudků v tabulkové formě, ale také všechny extrémní hodnoty po délce prutu v grafickém prostředí. V tomto případě jsou jednotlivé posudky specifikované v průbězích v navigátoru “Výsledky” (například, jen posouzení mezního stanu únosnosti, jen posouzené mezního stavu použitelnosti, obálka všech posudků atp.).

Toto uspořádání pro zobrazení výsledků je také pro přehled zcela obsaženo v hromadném tisku. V případě modulů pro posouzení identifikuje menu návrhové skupiny v navigátoru “Výsledky” a poskytuje odpovídající možnosti tisku. Pomocí možnosti “Samostatné obrázky” nebo “Obrázek obálky” můžete zvolit, jak bude vypadat tiskový protokol: Možnost “Samostatné obrázky” zobrazují všechny zvolené posudky jako samostatné obrázky ve zvoleném tiskovém protokolu. Možnost “Obrázek obálky” zobrazí extrémní výsledky všech vybraných posudků ve vybraném tiskovém protokolu pomocí obálky výsledků.

Aby nedošlo k omylům, zobrazí program všechny stanovené popisy výsledků v horní části každého obrázku výsledků. Všechny komponenty použité v grafice obálky jsou zobrazeny v grafice odpovídajícím způsobem.

Více o vyhodnocení výsledků a výstupním protokolu v programu RFEM…

Více o vyhodnocení výsledků a výstupním protokolu v programu RSTAB…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 – Posouzení smykového spoje v RF-CONCRETE Members

Dlubal RFEM 5 - Posouzení smykového spoje v RF-CONCRETE Memebers

Dlubal RFEM 5 – Posouzení smykového spoje v RF-CONCRETE Memebers

Od Alexandera Meierhofera, Dlubal Software

Od verze programu RFEM 5.04.0058 obsahuje přídavný modul RF-CONCRETE Members posouzení smykového spoje. Chcete-li provést toto posouzení, měli byste vybrat možnost “Smyk ve styčné ploše” v záložce “Styčná plocha” okna 1.6. V této záložce můžete také definovat místo, zdrsnění, možnou redukci šířky přípoje a možné napětí kolmo na plochu spoje. Nastavení se použijí pro příslušné pruty vybrané ve skupině vyztužení. V případě, že je nutné nastavit pro posouzení různé vlastnosti prutů smykových spojů, můžete vytvořit několik skupin vyztužení v okně 1.6.

Kromě vložení vlastností smykových spojů nabízí nový dialog “Detaily” globální kontrolu metody výpočtu smykových napětí ve smykových spojích. Je zde buď rovnice v kapitole 6.2.5 Eurokódu 2 a nebo obecná metoda, která stanovuje smykové napětí pomocí rozdílu podélné síly v přidané části betonu z obecné integrace napětí.

Více o RF-CONCRETE…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 – Export nelineárních tuhostí z RF-CONCRETE Surfaces a RF-CONCRETE Members

Dlubal RFEM 5 - Export nelineárních tuhostí z RF-CONCRETE Surfaces a RF-CONCRETE Members

Dlubal RFEM 5 – Export nelineárních tuhostí z RF-CONCRETE Surfaces a RF-CONCRETE Members

Od Adriana Langhammera, Dlubal Software

V případě modelů ze železobetonu, vytvořeného z ploch a prutů je, se provádí posouzení v různých modulech.

V obou přídavných modulech, RF-CONCRETE Surfaces a RF-CONCRETE Members je možné provést nelineární výpočet deformací v porušeném stavu (stav II). Aby bylo možné zobrazit celkovou deformaci konstrukce, je potřeba uvažovat výslednou tuhost mezi oběma moduly.

K tomu slouží funkce exportu tuhosti, která má být vybrána v nastavení nelineárního výpočtu v modulu. Před tím musíte aktivovat funkci exportu tuhosti v Dalších možnostech v programu RFEM pro jednotlivé zatěžovací stavy nebo kombinace zatížení.

Pro export existují dvě možnosti:
– Individuální: Export tuhosti je použit jen pro zatěžovací stav nebo kombinaci zatížení s předem stanovenou tuhostí.
– Vhodný pro doporučené zatížení: Export tuhosti je použitý pro všechny zatěžovací stavy nebo kombinace zatížení. Takže je tuhost exportovaná s ohledem na určitém zatížení, které bylo předem zvoleno.

Více o RF-CONCRETE…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Import/Export šablon základů v RF-/FOUNDATION Pro

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Import/Export šablon základů v RF-/FOUNDATION Pro

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Import/Export šablon základů v RF-/FOUNDATION Pro

Od Paula Kielocha, Dlubal Software

Jak již bylo vysvětleno v předchozím příspěvku:
https://www.dlubal.com/blog/17614/
https://www.facebook.com/dlubal.software.cesky/
https://plus.google.com/

v nových verzích můžete uložit základy včetně rozměrů jako šablonu v uživatelsky definované databázi.

Databázi základů můžete exportovat nebo importovat z jednoho počítače na druhý. Chcete-li exportovat databázi, klikněte na tlačítko “Uložit uživatelskou databázi šablon”. Poté můžete zvolit místo uložení příslušného souboru XML a uložit databázi. Klikněte na tlačítko “Otevřít uživatelskou databázi šablon” pro import dříve exportovaných dat.

Tato funkce je užitečná zejména v případě, kdy chce uživatel A přenést vyplněnou databázi do počítače uživatele B. Tuto funkci můžete použít pro ruční zálohu dat nebo pro výměnu uživatelsky definovaných šablon mezi programy RFEM a RSTAB.

Více informací o RF-FOUNDATION Pro…

Více o FOUNDATION Pro…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Stabilitní analýza dvou úhelníků v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Stabilitní analýza dvou úhelníků v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Stabilitní analýza dvou úhelníků v RF-/STEEL EC3

Od Sebastiana Hawrankeho, Dlubal Software

Dva úhelníky se kromě jiných používají například jako průřez diagonály potrubních mostních konstrukcí nebo pro příhradové nosníky. Obvykle jsou vystaveny tahu, musí ale také přenášet tlakové síly. A zejména v případě štíhlých diagonál byste měli vzít v úvahu ohyb od vlastní tíhy.

Z konstrukčního hlediska se jedná převážně o ohýbané pruty, takže by měla být stabilitní analýza provedena jako posouzení náhradního prutu. To však není možné posoudit za těchto okrajových podmínek, protože kapitola 6.3.3 normy EN 1993-1-1 umožňuje pouze dvouose symetrické průřezy pro pruty přenášející tlak a ohyb.

V tomto případě se RF-/STEEL EC3 pokusí provést posouzení podle obecné metody v souladu s kapitolou 6.3.4. To je ale také limitované některými průřezy v závislosti na národní příloze. Kromě toho se obecná metoda neuvažuje v případě posouzení vzpěru kolem osy Y, která je vedlejší osou v případě dvojitých úhelníků.

Proto se analýza obvykle provádí jako posouzení průřezu s vnitřními silami podle teorie II. řádu s definovanými imperfekcemi. K tomu se deaktivuje stabilitní analýza v dialogu “Detaily” v RF-/STEEL EC3 a namísto toho se zvolí v záložce “Únosnost” možnost “Použít gamma_M1 pro stanovení únosnosti průřezu”.

Pokud chcete zahrnout klopení do výpočtu, zapněte Obecnou metodu pro I-průřezy. Podle národní přílohy můžete upravit toto nastavení.

V případě diagonál s malou štíhlostí je nejlepší možnost náhradního prutu podle bodu 6.3.1. Pro toto je nutné v programu RFEM/RSTAB změnit typ prutu na “Příhradový prut (pouze N)”. Kromě toho nemusí být na prutu definované imperfekce.

Více o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Další informace…

Post Navigation