Realizováno v Dlubal Software: Stezka v oblacích v Dolní Moravě, Jeseníky

Stezka v oblacích v Dolní Moravě, Jeseníky
Stezka v oblacích v Dolní Moravě, Jeseníky

V Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem vyrostla v nadmořské výšce 1 116 metrů unikátní stavba nazvaná Stezka v oblacích, která nemá ve střední Evropě obdoby. Již samotný název napovídá, že se jedná o stavbu vyhlídkové stezky, která se vypíná až do výšky 58,5 metru nad okolním svažitým terénem a je vidět z několika kilometrů.

Více informací o projektu…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Simulace chování zdiva v programu RFEM

Moritz Bertram | Dlubal Software

Chceme-li v programu RFEM reálně vyhodnotit chování zdiva, je třeba nejdříve stanovit materiál a materiálový model. Zdivo reaguje na tah trhlinami, proto musíme použít nelineární materiálový model. Uživatel ho má k dispozici, pokud vlastní licenci k přídavnému modulu RF-MAT NL.

Materiál a materiálový model
Na rozdíl od jiných materiálů jako například betonu nebo oceli nemáme u zdiva nastaveny předem žádné materiály, neboť v tomto případě můžeme zvolit řadu kombinací různých typů zdiva a malty. Proto je třeba pro každou kombinaci vytvořit v programu nový materiál. Později ho ovšem budeme moct kdykoli znovu použít. Zadané kombinace můžeme v případě potřeby dodatečně upravovat.

1- Materiál
1- Materiál

Jakmile zadáme materiál s jeho příslušnými charakteristikami, je třeba vybrat vhodný materiálový model. V daném případě nastavíme materiálový model „Izotropní zdivo 2D“, který nám nabízí přídavný modul RF-MAT NL a který umožňuje dostatečně zohlednit neúčinnost v tahu a tvorbu trhlin. Mezní napětí v tahu jako kritérium porušení můžeme zadat v souladu s platnými normami zvlášť ve směru rovnoběžném s ložnou spárou a kolmo na ni. Pokud v poli pro zadání mezního napětí v tahu uvedeme nulovou hodnotu, dosadí RFEM při výpočtu z důvodu zajištění stability jako mezní hodnotu 1 x 10‑11 N/mm². Minimální tahová napětí tak nelze zcela vyloučit.

2 – Materiálový model
2 – Materiálový model

Model stěny a vyhodnocení
Jako příklad nám poslouží model kompaktní, vyztužené stěny podle [1]. Vytvoříme model a vyhodnotíme ho:
Svislé zatížení se rozloží po celé délce stěny. Totéž bude platit pro vodorovné zatížení, neboť zatížení soustředěné do jediného bodu by mohlo vést k singularitě. Následkem by bylo úplné porušení modelu a vznik trhlin, protože v daném bodu by byla překročena dovolená napětí v tahu.

3 – Zatížení a deformace
3 – Zatížení a deformace

Již analýza deformací naznačuje, jaký je průběh vnitřních sil a napětí ve stěně.
Pokud se podíváme na napětí ve stěně po nelineárním výpočtu, zjistíme, že dovolená napětí v tahu ani tlaku nebyla překročena.

4-Maximální napětí ve směru osy x a y
4-Maximální napětí ve směru osy x a y
5 – Minimální napětí ve směru osy x a y
5 – Minimální napětí ve směru osy x a y

Při nedodržení mezních napětí ve stěně nebo případně při porušení zdiva nedosáhneme konvergence, a bude tak třeba upravit materiál nebo rozměry. Pokud například zvětšíme tloušťku stěny, zvětší se i oblast, na kterou lze rozložit napětí v tahu, čímž se zlepší únosnost stěny.

Modelování zdiva a analýza napětí na plochách, které popisujeme v našem článku, samozřejmě nemají nahradit posouzení zděné stěny. Lze si z nich ovšem učinit závěr, jaké materiály a rozměry jsou zapotřebí pro další posouzení.
Literatura:
[1] Graubner C.-A./Rast R.: Mauerwerksbau aktuell 2016, str. C.45

Více informací o programech pro nelineární analýzu…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Realizováno v Dlubal Software: Dřevěná vzducholoď Gulliver v Centru DOX, Praha

Dřevěná vzducholoď Gulliver v Centru DOX, Praha
Dřevěná vzducholoď Gulliver v Centru DOX, Praha

Začátkem prosince 2016 byla v Centru současného umění DOX v Praze slavnostně otevřena unikátní stavba vzducholodi ze dřeva a oceli.

Vzducholoď Gulliver nad Centrem DOX ztělesňuje věčnou lidskou touhu létat a zároveň určitý utopický ideál. Stavba bude sloužit jako prostor pro setkávání současného umění s literaturou a program bude rozvíjet témata výstav Centra DOX, které charakterizuje kritická reflexe fungování dnešního světa.

Více informací o projektu…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

18podlažní hybridní dřevobetonová konstrukce studentských kolejí, Kanada

18podlažní hybridní dřevobetonová konstrukce studentských kolejí, Kanada
18podlažní hybridní dřevobetonová konstrukce studentských kolejí, Kanada

Brock Commons je 18podlažní hybridní dřevobetonová konstrukce kolejí pro studenty Univerzity Britské Kolumbie ve Vancouveru v Kanadě, která je v současné době ve výstavbě. Po jejím dokončení v létě 2017 se se svými 53 metry výšky stane nejvyšší hybridní dřevobetonovou budovou na světě.

Více informací o projektu…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Tělocvična „Salvador Allende“ v Cavezzu, Itálie

Tělocvična "Salvador Allende" v Cavezzu, Itálie
Tělocvična „Salvador Allende“ v Cavezzu, Itálie

Cavezzo je jedním z měst v italském regionu Emilia, který v roce 2012 zasáhlo silné zemětřesení. Následkem této události byla těžce poškozena řada veřejných i soukromých budov. Železobetonová konstrukce obecní tělocvičny byla zemětřesením poškozena natolik, že bylo nutné ji strhnout. Na stávajících základech vznikla nová tělocvična.

Více informací o projektu…

Další informace…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Nová kategorie přípojů „Nosník na nosník“ v RF-/JOINTS Steel – Pinned

Nová kategorie přípojů "Nosník na nosník" v RF-/JOINTS Steel - Pinned
Nová kategorie přípojů „Nosník na nosník“ v RF-/JOINTS Steel – Pinned

Sebastian Hawranke | Dlubal Software

Od verze X.07.01 je nyní možné provádět posouzení přípoje nosníku na nosník.

K dispozici jsou následující typy přípojů:
– Přípoj s úhelníky
– Přípoj s deskou na stojině
– Přípoj s krátkou čelní deskou

Nosník lze připojit k hlavnímu nosníku na jedné nebo na obou stranách. Polohu připojovaného nosníku je možné nastavit. Vyříznout nosník je možné na horním nebo dolním okraji nosníku podle potřeb. V případě jednostranného přípoje můžete nastavit výztuhy hlavního nosníku v místě stojiny připojovaného nosníku. Podobně jako u přípoje nosník na sloup je možné velmi rychle nastavit polohu šroubů.

Více informací o přídavných modulech pro spoje

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Dlubal Webinář: Tipy a triky v programu RFEM

Dlubal Webinář: Tipy a triky v programu RFEM
Dlubal Webinář: Tipy a triky v programu RFEM

Termín: úterý 6. září 2016 od 15:00 hod.

Tento webový seminář Vás seznámí s tipy a triky v programu Dlubal RFEM. Na praktických ukázkách Vám ukážeme použití uzlových vazeb, modelování pomocí imperfekcí a řešení problémů s nestabilní konstrukcí.

Více informací a registrace…

Další informace…

#bim #cad #dlubal #dynamika #eurokod #fem #rfem #rstab #rxtimber #statika #statickyvypocet #webinar #modelovani #vazby #skoleni #seminar #imperfekce #nestabilita #konstrukce

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Skupiny hodnot

Skupiny hodnot
Skupiny hodnot

Sonja von Bloh, Dlubal Software

RFEM poskytuje možnost zobrazení až tří výsledkových hodnot výsledků na ploše v každé skupině. V položce „Skupiny“ v navigátoru výsledků existují čtyři přednastavené skupiny.

Kromě toho můžete vytvořit skupiny hodnot definované uživatelem. K tomu zvolte možnost „Nová skupina hodnot“ v kontextovém menu položky „Skupiny“ v navigátoru. V dialogovém okně „Nová skupina hodnot“ můžete zadat požadované nastavení.

Více o vyhodnocení výsledků a tiskovém protokolu v programu RFEM…

Více informací…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp

Práce s okrajovými pruty v generátoru zatížení větrem

Práce s okrajovými pruty v generátoru zatížení větrem
Práce s okrajovými pruty v generátoru zatížení větrem

Gerhard Rehm, Dlubal Software

Při použití generátoru větru pro svislé stěny se střechou může být pro okrajové pruty u okapů a v hřebeni důležité, aby byly zatíženy pouze zatíženími větrem na střechu. Z konstrukčních důvodů musí být vodorovná zatížení větrem na svislé stěny nesena výhradně stěnou. Ve starších verzích se v tomto případě musel použít generátor větru odděleně pro stěny a střechu a okrajové pruty musely být vyloučeny.

Nyní je možné při použití kombinovaného generátoru pro stěny a střechu výše popsaný efekt přímo zohlednit. K tomu slouží v dialogu Detaily volba „Nezatěžovat nosníky společné pro střechu a stěny zatíženími větrem pro stěny“. V tom případě, jak je ukázano na obrázku, se zatížení svislých stěn nepoužijí na okrajové pruty, ale budou rozdělena na sloupy. Okrajové pruty budou zatíženy pouze dílem zatížení na střechu.

Více informací o modelování v programu RFEM…
Více informací o modelování v programu RSTAB…
Více informací…

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter
 • XING
 • Mail
 • WhatsApp