Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Samostatné zadání zatížení pro posouzení základů v RF-/FOUNDATION Pro

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Samostatné zadání zatížení pro posouzení základů v RF-/FOUNDATION Pro

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Samostatné zadání zatížení pro posouzení základů v RF-/FOUNDATION Pro

Od Paula Kielocha, Dlubal Software

V přídavném modulu RF-/FOUNDATION Pro vyžaduje posouzení základů definici odpovídajícího zatížení (zatěžovací stavy, kombinace zatížení nebo výsledků) pro různé návrhové situace (STR, GEO, UPL nebo EQU).

Ve výchozím zadání se zatížení pro posouzení situací STR a GEO vkládají do vstupní tabulky “1.4 Zatížení”. To znamená, že jsou ta samá zatížení použita pro obě tato posouzení.

V přídavném modulu RF-/FOUNDATION Pro je také možné, pokud je to důležité, změnit toto nastavení. K tomu je třeba zrušit možnost “Použít stejná zatížení pro STR a GEO” v dialogu “Detaily”. Takže v zadávacím okně “1.4 Zatížení” můžete vložit zatížení odděleně pro posouzení konstrukce nebo základu.

Více o FOUNDATION Pro…

Více informací o RF-FOUNDATION Pro…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Možnosti zobrazení pro 3D grafiku v RF-/FRAME-JOINT Pro a RF-/JOINTS

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Možnosti zobrazení pro 3D grafiku v RF-/FRAME-JOINT Pro a RF-/JOINTS

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Možnosti zobrazení pro 3D grafiku v RF-/FRAME-JOINT Pro a RF-/JOINTS

Od Sebastiana Hawrankeho, Dlubal Software

Kromě výsledkových tabulek je možné vytvořit 3D grafiku v přídavných modulech RF-/FRAME-JOINT Pro a RF-/JOINTS. Jedná se o reálné znázornění přípoje v daném měřítku.

Pro zobrazení ve směru hlavních os, klikněte na odpovídající ikonu. Můžete si také zobrazit grafiku z jakéhokoli jiného pohledu: Posunujte myší v grafice modulu, zatímco držíte kolečko myši a klávesu CTRL.

Speciální funkce Vám umožňují samostatně zobrazit nebo skrýt jednotlivé komponenty přípoje včetně kótování a popisu svarů. Výběr je možný v navigátoru nalevo od grafiky.

Pomocí těchto možností můžete reprezentovat přípoj velmi jasně. Můžete vytisknout jednotlivé pohledy včetně rozměrů a poznámek přímo do tiskového protokolu.

 

Více o RF-FRAME-JOINT Pro…

Více o RF-JOINTS Steel – Column Base…

Více o RF-JOINTS Steel – Pinned…

Více o RF-JOINTS Steel – Tower…

Více o FRAME-JOINT Pro…

Více o JOINTS Steel – Column Base…

Více o JOINTS Steel – Pinned…

Více o JOINTS Steel – Tower…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 – Modelování pružiny za pomoci trajektorií

Dlubal RFEM 5 - Modelování pružiny za pomoci trajektorií

Dlubal RFEM 5 – Modelování pružiny za pomoci trajektorií

Od Thomase Günthela, Dlubal Software

V programu RFEM můžete vytvořit šroubovici linií typu “Trajektorie”. K tomu budete potřebovat osu / vodicí linii, kolem které bude modelovaná linie, a také počáteční a koncový bod. Potom můžete vytvořit linii typu trajektorie mezi počátečním a koncovým bodem, který se zpočátku jeví jako rovná čára.

V dialogu “Upravit linii” (například když dvakrát kliknete na linii), je zde nová záložka “Trajektorie”, která zahrnuje nastavení pro speciální typy linií. V této záložce si můžete vybrat vodicí linii a úhel natočení okolo vodicí linie. Nakonec přiřaďte vytvořené šroubovici prut pro dokončení pružiny.

Více o modelování v programu RFEM…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 – Vytvoření ploch z buněk

Dlubal RFEM 5 - Vytvoření ploch z buněk

Dlubal RFEM 5 – Vytvoření ploch z buněk

Od Waltera Fröhlicha, Dlubal Software

Pokud jste importovali do programu RFEM soubor DXF nebo potřebujete přidat plochu do existující prutové konstrukce, můžete použít funkci v menu Nástroje -> Generovat model – Plochy -> Plochy z buněk, tak vytvoříte rovinnou plochu.

Program automaticky nalezne uzavřený obrys přímými liniemi a nabídne možnost pro vytvoření ploch jednotlivě nebo pomocí výběrového pole.

Pro plochy s mnoha rohovými body byste měli zvýšit maximální počet uzlů buněk v nastavení detailů.

Více o modelování v programu RFEM…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 – Kombinace lineárních a nelineárních podpor

Dlubal RFEM 5 - Kombinace lineárních a nelineárních podpor

Dlubal RFEM 5 – Kombinace lineárních a nelineárních podpor

Od Reného Flori, Dlubal Software

Při definici skutečných podporových podmínek je vždy potřeba kombinovat lineární a nelineární podporové podmínky. Tímto způsobem může nosník ležící na stěně přenášet tlakové síly na stěnu a lineární podpora (stěna) nebude přenášet sílu, která nadzvedává nosník. Tyto síly by měly přenášené šrouby, které budou modelované například jako lineární uzlová podpora.

Obecně platí, že byste měli jasně definovat stupně volnosti na uzel. Pokud je nelineární liniová podpora a uzlová podpora definovaná v tom samém bodě, program RFEM zobrazí upozornění, že podepřený uzel leží na podepřené linii. Toto varování by nemělo být ignorováno.

Pro dosažení správných podporových podmínek byste měli definovat uzlové a liniové podpory v geometricky jiném místě. Proto můžete kopírovat a přesunout podepřený uzel o několik centimetrů dolů a propojit původní a nový uzel nějakým prutem (například vazbou). Nyní můžete přesunout uzlovou podporu na nový uzel.

Více o modelování v programu RFEM…

Další informace…

Dlubal CRANEWAY 8 – Uvažování průřezu kolejnice

Dlubal CRANEWAY 8 - Uvažování průřezu kolejnice

Dlubal CRANEWAY 8 – Uvažování průřezu kolejnice

Od Steffena Clausse, Dlubal Software

V samostatném programu CRANEWAY je definovaný účinek kolejnice jako “staticky spolupůsobící” nebo “staticky nespolupůsobící” v dialogu Detaily v oblasti “Spoj kolejnice-pásnice”. Toto nastavení řídí výpočet účinné roznášecí délky zatížení podle EN 1993-6, Tab. 5.1.

Výběr nezohledňuje možnost “Spolupůsobení průřezu kolejnice při stanovení průřezových hodnot” ve vstupním okně 1.3 Průřez. Pokud jsou stanovené průřezové hodnoty včetně kolejnice, mají vliv na vnitřní síly a deformace.

Více o CRANEWAY…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Animace

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Animace

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Animace

Od Moritze Bertrama, Dlubal Software

V programech RFEM a RSTAB je užitečná funkce animace například pro kontrolu modelu nebo prezentaci. Můžete ji aktivovat pro vypočítaný model pomocí menu Výsledky -> Animace nebo pomocí tlačítka kamery v nástrojích.

Kromě toho můžete nastavit vyrovnávací paměť a trvání jednotlivých animačních kroků v dialogu Možnosti programu a tak kontrolovat rychlost a plynulost animace.

Více o vyhodnocení výsledků a výstupním protokolu v programu RFEM…

Více o vyhodnocení výsledků a výstupním protokolu v programu RSTAB…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Informace o objektu

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Informace o objektu

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Informace o objektu

Od Markuse Baumgärtela, Dlubal Software

S funkcí “Informace o objektu…”, kterou naleznete v menu “Nástroje”, můžete zobrazit všechny informace o objektu umístěním kurzoru myši v okně grafiky. Informace o prutech zahrnuje typ prutu, materiál, průřez, délku, natočení a hmotnost. U ploch a těles se také zobrazují důležité informace, jako je materiál, tloušťka plochy, plocha, tuhost, objem, hmotnost atp.

Více o grafickém uživatelském rozhraní programu RFEM…

Více o grafickém uživatelském rozhraní programu RSTAB…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 – Kontaktní tělesa: “Počet integrovaných objektů na kontaktních plochách”

Dlubal RFEM 5 - Kontaktní tělesa: "Počet integrovaných objektů na kontaktních plochách"

Dlubal RFEM 5 – Kontaktní tělesa: “Počet integrovaných objektů na kontaktních plochách”

Od Sonji von Bloh, Dlubal Software

V programu RFEM můžete přiřadit vlastnosti kontaktu mezi dvěma plochami pomocí kontaktního tělesa. Mimo jiných byste měli zajistit, aby měly obě kontaktní plochy stejný počet integrovaných objektů. Proto když modelujete kontaktní plochy, doporučuje se použít funkci kopírovat pro vytvoření druhé kontaktní plochy.

Nicméně, jedna z kontaktních ploch může mít další integrované objekty. V tomto případě je třeba definovat jako plochu A. Potom není důležité pro plochu B, aby zahrnovala všechny integrované objekty jako plocha A (viz obr.).

Síť konečných prvků nemůže být generovaná, pokud není toto pravidlo respektováno. V tomto případě zobrazí program chybovou hlášku “Počet integrovaných objektů v kontaktních plochách neodpovídá”.

Více o modelování v programu RFEM…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 – Metoda výpočtu vlastní čísel v RF-STABILITY

Dlubal RFEM 5 - Metoda výpočtu vlastní čísel v RF-STABILITY

Dlubal RFEM 5 – Metoda výpočtu vlastní čísel v RF-STABILITY

Od Roberta Vogla, Dlubal Software

V přídavném modulu RF-STABILITY můžete provést stabilitní analýzu podle čtyř různých metod výpočtu vlastních čísel.

– Lanczosova metoda
Vlastní čísla jsou stanovena přímo. Ve většině případů Vám algoritmus umožňuje dosáhnout rychlé konvergence (viz také http://en.wikipedia.org/wiki/Lanczos_algorithm).

– Kořeny charakteristického polynomu
Tato metoda je také založena na metodě přímého výpočtu. Pro větší konstrukční systémy může být tato metoda rychlejší než Lanczosova metoda. Hlavní výhodou je přesnost výpočtu vyšších vlastních čísel (viz také http://en.wikipedia.org/wiki/Characteristic_polynomial).

– Iterace podprostoru
Všechna vlastní čísla jsou stanovena v jednom kroku. Spektrum matice tuhosti má velký vliv na trvání výpočtu. Vzhledem k tomu, že je matice tuhosti uložena v operační paměti, není tato metoda vhodná pro komplexní systémy. Kromě toho nemůže být vyloučený záporný kritický součinitel (viz také http://en.wikipedia.org/wiki/Krylov_subspace).

– Metoda sdružených gradientů (ICG)
Metoda sdružených gradientů (Incomplete Conjugate Gradient) vyžaduje málo operační paměti. Vzhledem k tomu, že jsou vlastní čísla stanovena jedno po druhém, tato metoda vyžaduje více času pro výpočet malých až středních systémů ve srovnání s přímými metodami. Spektrum ale nemá vliv na průběh výpočtu. Metoda ICG je vhodná pro výpočet velmi velkých systémů s nižším počtem vlastních čísel. Tato metoda nevyvodí žádné záporné kritické součinitele (viz též http://en.wikipedia.org/wiki/Conjugate_gradient_method).

Více informací o RF-STABILITY…

Další informace…

Post Navigation