Dlubal Projekt zákazníka: Ocelová konstrukce pro 360° panoráma

Dlubal Projekt zákazníka: Ocelová konstrukce pro 360° panoráma

Dlubal Projekt zákazníka: Ocelová konstrukce pro 360° panoráma

Když se obchodník Wolfgang Schweidtweiler z Pforzheimu (Německo) spojil s umělcem a architektem Yadegarem Asisi, našel stoletý plynojem určený k demolici nové, spektakulární využití. Bývalé zařízení k uskladnění plynu se díky celkové úpravě interiéru proměnilo v dějiště mimořádné panoramatické podívané.

Více o projektu zákazníka…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Nový přídavný modul RF-JOINTS Steel – Pinned

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Nový přídavný modul RF-JOINTS Steel - Pinned

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Nový přídavný modul RF-JOINTS Steel – Pinned

Posouzení kloubových spojů podle EN 1993-1-8

V přídavném modulu RF-JOINTS Steel – Pinned pro program RFEM můžeme nastavit a posoudit smykové spoje I-nosníků.
Posouzení se provádí podle následující norem a směrnic:
– EN 1993-1-8:2010 (včetně národních příloh)
– European Recommendations for the Design of Simple Joints in Steel Structures, 1. vydání 2009

K dispozici jsou 4 různé typy přípojů: přípoj s úhelníkem mezi stojinou a sloupem, s deskou na stojině, přípoje s čelními deskami a se smykovou zarážkou.

Celý přípoj se zobrazuje ve 3D grafice včetně všech potřebných rozměrů pro plechy a úhelníky včetně rozmístění otvorů pro šrouby.
Grafiku můžeme přenést do tiskového protokolu s kótami a popisem šroubů a svarů.

Více o RF-JOINTS Steel – Pinned…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Nový přídavný modul RF-DYNAM Pro – Equivalent Loads

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Nový přídavný modul RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Nový přídavný modul RF-DYNAM Pro – Equivalent Loads

Rozšíření modulu RF-DYNAM Pro – Natural Vibrations o náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy.

V přídavném modulu RF-DYNAM Pro – Equivalent Loads můžeme provést analýzu zemětřesení analýzou s vícebodovým spektrem odezvy. Požadované spektrum můžeme vytvořit podle norem nebo uživatelsky definovat, ze kterého spektra se bude generovat náhradní statické zatížení.

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Nový přídavný modul RF-DYNAM Pro – Forced Vibrations

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Nový přídavný modul RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Nový přídavný modul RF-DYNAM Pro – Forced Vibrations

Rozšíření přídavného modulu RF-DYNAM Pro – Natural Vibrations o časovou analýzu a analýzu multimodálního spektra odezvy

V přídavném modulu RF-DYNAM Pro – Forced Vibrations můžeme provádět dynamickou analýzu nosné konstrukce s ohledem na vnější buzení. Můžeme definovat různé budící funkce pomocí časové analýzy, akcelerogramů nebo harmonického zatížení a propojit je se zatěžovacími stavy.

S multimodální analýzou spektra odezvy nebo s multibodovou analýzou spektra odezva můžeme provést též analýzu zemětřesení. Požadovaná spektra mohou být vytvořena podle normy nebo uživatelsky. Přídavný modul obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů pro oblasti s výskytem zemětřesení, které můžeme použít pro generování spektra odezvy.

Více o RF-DYNAM Pro – Forced Vibrations…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Nový přídavný modul RF-DYNAM Pro – Natural Vibrations

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Nový přídavný modul RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Nový přídavný modul RF-DYNAM Pro – Natural Vibrations

Přídavný modul RF-DYNAM Pro – Natural Vibrations umožňuje rychlou a pohodlnou analýzu vlastního kmitání a vlastních tvarů pro modely z prutů, ploch a těles. Všechny požadované vstupní hodnoty lze importovat přímo z programu RFEM. K dispozici je několik výkonných řešičů vlastních tvarů (Lanczos, podprostor a iterační metoda ICG), které umožňují stanovit až 9 999 vlastních čísel.

Více o RF-DYNAM Pro – Natural Vibrations…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 – Zobrazení rozložení zatížení, část 2

Dlubal RFEM 5 - Zobrazení rozložení zatížení, část 2

Dlubal RFEM 5 – Zobrazení rozložení zatížení, část 2

Od Waltera Fröhlicha, Dlubal Software

Pro stanovení rozhodujících vnitřních sil na ploše se běžně používá šachovnicové zatížení. Vzhledem k tomu, že není nutné rozdělit plochu do jednotlivých segmentů zatížení, zatížení se obvykle provádí pomocí volných obdélníkových zatížení. Ve srovnání s “normálním” zatížení na plochu je zde nevýhodou možného “překrytí” zatížení v grafice. Tím není jasně viditelné zatížení v grafickém zobrazení.

Řešení: Pokud zapneme rozložení zatížení v navigátoru Výsledky, uvidíme všechny 2D prvky sítě konečných prvků barevně odlišné podle hodnoty působícího zatížení uvedené v Panelu.

Více o vyhodnocení výsledků a výstupním protokolu v programu RFEM…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 – Zobrazení rozložení zatížení, část 1

Dlubal RFEM 5 - Zobrazení rozložení zatížení, část 1

Dlubal RFEM 5 – Zobrazení rozložení zatížení, část 1

Od Waltera Fröhlicha, Dlubal Software

V programu RFEM je k dispozici nový typ výsledků v navigátoru Výsledky.“Rozložení zatížení” představuje zatížení skutečně působící na body nebo plochy sítě konečných prvků. Zejména v případě zatížení na linii a volného zatížení hraje velkou roli jemnost sítě konečných prvků.

Například, pokud vložíte geometricky malé volné obdélníkové zatížení na plochu s hrubou sítí konečných prvků, zatížení bude rozložené na mnohem větší ploše.

Více o vyhodnocení výsledků a výstupním protokolu v programu RFEM…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Zatížení na prut

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Zatížení na prut

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Zatížení na prut

Od Stefana Frenzela, Dlubal Software

V programech RFEM a RSTAB je zatížení působící na pruty vždy zobrazeno v těžišti průřezu. Jedná se však pouze o grafické zobrazení. Ve skutečnosti vždy působí zatížení do středu smyku průřezu.

Proto pro nesymetrické průřezy vzniká krouticí moment, v případě zatížení v jiném bodě průřezu, například v těžišti.

Více o modelování v programu RFEM…

Více o modelování v programu RSTAB…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Znaménková konvence pro “Působení kladných příčných zatížení” v přídavném modulu RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Znaménková konvence pro "Působení kladných příčných zatížení" v přídavném modulu RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Znaménková konvence pro “Působení kladných příčných zatížení” v přídavném modulu RF-/STEEL EC3

Od Reného Flori, Dlubal Software

Často dostáváme dotazy od zákazníků ohledně zobrazení kladné nebo záporné excentricity kladného příčného zatížení v přídavném module RF-/STEEL EC3.

Teoretické pozadí:
Bod působení zatížení má rozhodující vliv na stanovení kritického momentu při klopení. Zatížení působící na horní přírubu má destabilizující účinek. Tahová síla ve spodní přírubě má stabilizující efekt.

Definice v RF-/STEEL EC3:
Jelikož je třeba najít obecné řešení, aniž bychom věděli natočení prutu nebo průřezu, je znaménková konvence definovaná v závislosti na směr zatížení s ohledem na polohu středu smyku.
Kladné příčné zatížení směřující do středu smyku má kladnou excentricitu.
Kladné příčné zatížení směřující ze středu smyku má zápornou excentricitu.

Více informací o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Parametrizace válcovaných průřezů

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Parametrizace válcovaných průřezů

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Parametrizace válcovaných průřezů

Od Moritze Bertrama, Dlubal Software

Válcované průřezy, nejběžnější průřezy v programech RFEM a RSTAB, mohou mít také uživatelsky definované parametry. Chcete-li to provést, vyberte průřez, který má být upravený, v databázi průřezů a klikněte na tlačítko [Parametrické zadání…].

Zobrazí se dialog, kde můžeme nastavit parametry a potvrdíme tlačítkem [OK]. Pokud potom chceme změnit parametry, můžeme to udělat přímo v Popisu průřezu v dialogu “Nový průřez”.

Více o modelování v programu RFEM…

Více o modelování v programu RSTAB…

Další informace…

Post Navigation