Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Kloboukové profily (Omega profily)

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Kloboukové profily (Omega profily)

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Kloboukové profily (Omega profily)

Od Sandy Matuly, Dlubal Software

V databázi průřezů programů RFEM a RSTAB je k dispozici nový “kloboukový” průřez, někdy zvané jako omega profil. Tyto průřezy patří do sekce U-profilů.

Více o modelování v programu RFEM…

Více o modelování v programu RSTAB…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Optimalizace dat zatížení

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Optimalizace dat zatížení

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Optimalizace dat zatížení

Od Ulricha Lexe, Dlubal Software

Chcete-li zajistit přehlednou strukturu dat v tabulkách, existuje v programu RFEM/RSTAB několik možností pro automatickou organizaci dat. První možnost umožňuje sloučit všechna “stejná” zatížení do jednoho řádku tabulky. Druhá možnost umožňuje odstranit všechny prázdné řádky v tabulce a uspořádat zatížení do řádků v postupném pořadí.

Více o modelování v programu RFEM…

Více o modelování v programu RSTAB…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Velikost písma v grafice tiskového protokolu RF-/FOUNDATION Pro

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Velikost písma v grafice tiskového protokolu RF-/FOUNDATION Pro

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Velikost písma v grafice tiskového protokolu RF-/FOUNDATION Pro

Od Paula Kielocha, Dlubal Software

V přídavném modulu RF-/FOUNDATION Pro jsou k dispozici po posouzení základu výkresy navržené výztuže. Tyto výkresy výztuže můžeme vytisknout do tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB.

V grafice tiskového protokolu je k dispozici speciální funkce, která umožňuje stanovit maximální počet pixelů. Nastavit můžeme maximální počet pixelů v dialogu “Tiskového protokolu”, v záložce “Možnosti” a tak kontrolovat velikost kót v grafice. Čím menší je počet pixelů nastavený, tím větší jsou kóty ve výkresu výztuže zobrazené. Stejně tak větší počet pixelů zobrazí menší kóty. Tato funkce může být užitečná, pokud chceme tisknout výkres výztuže z RF-/FOUNDATION Pro na větší papír. Do textového pole pro uživatelsky definované hodnoty pixelů můžeme vložit hodnoty mezi 1000 a 5000 a tím si přizpůsobit velikost.

Tato možnost je k dispozici nejen pro výkresy výztuže, ale i pro 3D vizualizace vytištěných tiskových protokolů.

Více o FOUNDATION Pro…

Více informací o RF-FOUNDATION Pro…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 – Modelování přípojů / Rámových rohů

Dlubal RFEM 5 - Modelování přípojů / Rámových rohů

Dlubal RFEM 5 – Modelování přípojů / Rámových rohů

Od Thomase Günthela, Dlubal Software

Někdy je potřebné detailní zkoumání problematické oblasti přípoje nebo vyztužení rámového rohu. Následující tipy Vám s tím mohou pomoct. Jako příklad byl použitý rámový roh s pruty modelovaný v přídavném modulu RF-FRAME-JOINT Pro.

1) Modelování můžeme výrazně zjednodušit za pomoužití funkce “Generovat plochy z prutů”. To nám vytvoří nový rám pro další modelování.
2) S možností “Spojit linie/pruty” můžeme vytvořit průniky linií a ploch.
3) Připojení čelní desky můžeme vytvořit pomocí kontaktního tělesa. Je třeba poznamenat, že kontaktní plochy musí mít přesně čtyři linie. Potom je možné nastavit možnost selhání pod napětím. Tření lze také nasimulovat mezi plochami; nicméně byste tyto nelinearity měli používat velmi málo, protože to má především významný vliv na stability numerického modelu.
4) Při použití otvoru v tělese je potřeba si uvědomit, že jeden otvor není dostačující a proto by bylo vhodnější vytvořit také plochu mezi otvory v kontaktní ploše pro jejich oddělení od tělesa.
5) Zatížení přenášené šrouby, které je možné modelovat jako pruty, se provádí pomocí tuhých ploch, aby se zabránilo singularitám. Neúčinnost při tlaku může být vymodelovaná pomocí kloubů na konci prutu.
6) Pokud potřebujete vytvořit větší část modelu, ale detailně prozkoumat jen jeden přípoj, můžete vytvořit zbytek modelu pomocí prutů. Je třeba poznamenat, že přenos zatížení mezi plošným modelem a pruty je nejlépe modelovat pomocí tuhé plochy pro zabránění singularit.
7) V tomto okamžiku můžete také zvážit použití parametrizace a vytvoření bloku. Takže by bylo možné jednoduše vložit celou sestavu do existujícího prutového modelu.

V tomto konkrétním případu odpovídá deformace plochy deformaci prutu do jednoho procenta rozdílu při použití tuhosti v přídavném modulu RF-FRAME-JOINT Pro.

Více o modelování v programu RFEM…

Více o RF-FRAME-JOINT Pro…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Zobrazení informace o průřezu rovnoběžně s prutem

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Zobrazení informace o průřezu rovnoběžně s prutem

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Zobrazení informace o průřezu rovnoběžně s prutem

Od Bastiana Kuhna, Dlubal Software

V případě velkých modelů je často problematické, když jsou popisy prutů zobrazené vodorovně nebo svisle k prutu. V dialogu “Vlastnosti zobrazení” můžeme vyrovnat tyto popisy rovnoběžně s prutem a tak zajistit přehledné zobrazení i pro velké modely.

Více o grafickém uživatelském rozhraní programu RFEM…

Více o grafickém uživatelském rozhraní programu RSTAB…

Další informace…

Dlubal CRANEWAY 8 – Zohlednění minimální vzdálenosti dvou jeřábů

Dlubal CRANEWAY 8 - Zohlednění minimální vzdálenosti dvou jeřábů

Dlubal CRANEWAY 8 – Zohlednění minimální vzdálenosti dvou jeřábů

Od René Floriho, Dlubal Software

Při změně účelu či rozšiřování hal si stavitelé někdy přejí zprovoznit druhý či třetí jeřáb na již existující jeřábové dráze. Neboť původní posouzení většinou nezohledňovalo žádný další jeřáb, je častým řešením stanovení minimální vzdálenosti mezi jeřáby. Té se dosahuje řízením jeřábů.

Při posouzení v programu CRANEWAY se nabízí možnost použití nárazníků jeřábů. Ty mohou být umístěny na jedné nebo obou stranách jeřábu.

Pokud se smějí dva jeřáby přiblížit například jen na 4 m, pro jeřáb 1 se v dialogu 1.4 nadefinuje jeden nárazník ve vzdálenosti 2 m napravo. Na jeřábu 2 se definuje nárazník ve vzdálenosti 2 m nalevo.

Více o CRANEWAY…

Další informace…

Dlubal PLATE-BUCKLING 8 – Vyhodnocení více tvarů vybočení v posouzení boulení

Dlubal PLATE-BUCKLING 8 - Vyhodnocení více tvarů vybočení v posouzení boulení

Dlubal PLATE-BUCKLING 8 – Vyhodnocení více tvarů vybočení v posouzení boulení

Od Steffena Clauße, Dlubal Software

V programu PLATE-BUCKLING je možné provést posouzení boulení až pro 50 různých vlastních čísel. Neboť se posouzení boulení v PLATE- BUCKLING provádí vždy na celém poli, je důležité používat pro posouzení globální tvar vybočení.

Pokud první vlastní tvar vybočení nepředstavuje globální vlastní tvar, měl by se tento tvar hledat u vyšších vlastních čísel. Pokud není nalezen žádný celkový tvar selhání, musí být namodelován a posouzen odpovídající segment pole s příslušnými napětími. Uživatel může stanovit, zda tvar vybočení odráží “globální” nebo “lokální” vlastní tvar.

Více o PLATE-BUCKLING…

Další informace…

Dlubal projekt zákazníka: Přemístění mešity v Saúdské Arábii

Dlubal projekt zákazníka: Přemístění mešity v Saúdské Arábii

Dlubal projekt zákazníka: Přemístění mešity v Saúdské Arábii

V saúdskoarabském městě Džidda bylo potřeba přesunout 2400tunovou mešitu do vzdálenosti 120 m od původního stanoviště. Poprvé v historii Saúdské Arábie byla přemístěna úplná konstrukce budovy jako celek.

Více o projektu zákazníka…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Kontrola správnosti

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Kontrola správnosti

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Kontrola správnosti

Od Moritze Bertrama, Dlubal Software

Programy RFEM a RSTAB nabízejí možnost zkontrolovat správnost zadání před zahájením výpočtu. Tato kontrola je dostupná přes “Nástroje” -> “Kontrola správnosti…” nebo přes příslušné tlačítko v liště nástrojů. K dispozici jsou zde tři různé kontroly.

Při typu kontroly “Normální” se prověřuje úplnost zadávaných parametrů a správnost vztahů datových sad. Pokud tedy chybí v nějaké buňce tabulky údaje, tato kontrola to odhalí.

Možnost “S varování” (přednastaveno) provede podrobnou kontrolu zadaných dat, budou například hledány také uzly s identickými souřadnicemi.

Možnost “Pouze statistika” shrne pouze zadaná data včetně rozměrů modelu, celkové tíhy a počtu uzlů, prutů atd.

V RFEMu je kromě toho možné pomocí políčka “Generovat síť prvků” vytvořit síť konečných prvků.

Více o modelování v programu RFEM…

Více o modelování v programu RSTAB…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 – Zohlednění typu okapu při generování zatížení větrem

Dlubal RFEM 5 - Zohlednění typu okapu při generování zatížení větrem

Dlubal RFEM 5 – Zohlednění typu okapu při generování zatížení větrem

Od Markuse Baumgärtela, Dlubal Software

Kromě geometrie a typu střechy je možné u plochých střech zohlednit i typ oblasti okapu. Při tom je možné zvolit typ oblasti okapu s ostrými hranami, s atikou, se zakřivenými hranami či s mansardovými hranami. Zatížení odpovídají tabulce 7.2 v EN 1991-1-4.

Více o modelování v programu RFEM…

Další informace…

Post Navigation