Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Přenos databáze materiálů do jiných počítačů

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Přenos databáze materiálů do jiných počítačů

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Přenos databáze materiálů do jiných počítačů

Od Waltera Fröhlicha, Dlubal Software

Když vytvoříme uživatelsky definovaný materiál, ikdyž máme rozsáhlou databázi materiálů v programu RFEM a RSTAB, je tento materiál automaticky uložený do souboru Materialien_User.dbd. Vzhledem k tomu, že uživatelská databáze materiálů je synchronizována se standardní knihovnou, musíte kopírovat také soubor Materialien.dbd, když kopírujete uživatelskou databázi materiálů do dalších počítačů. Oba soubory jsou umístěny v počítači ve složce, jejíž cestu naleznete v menu “Nastavení” -> “Možnosti programu” -> “Umístění dat”.

Pokud existuje více počítačů s přístupem na stejnou databázi, můžete také vytvořit síťové umístění v tomto bodě.

Více o modelování v programu RFEM…

Více o modelování v programu RSTAB…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Export Schémata kombinací

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Export Schémata kombinací

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Export Schémata kombinací

Od Stefana Frenzela, Dlubal Software

V programech RFEM a RSTAB můžeme vytvořit tak zvané schéma kombinací v kombinatorice zatěžovacích stavů a kombinací. Toto schéma lze dále využít pro jiné projekty převedením do dalších počítačů pomocí funkce Export / Import. Tak může více lidí pracujících na projektu používat stejné schéma.

Schéma kombinací naleznete v menu Nástroje.

Více o automatické vytváření kombinací v programu RFEM…

Více o automatické vytváření kombinací v programu RSTAB…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Grafické výsledky za použití hromadného tisku

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Grafické výsledky za použití hromadného tisku

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Grafické výsledky za použití hromadného tisku

Od Reného Flori, Dlubal Software

Uživatelsky definované pohledy jsou velmi užitečným nástrojem pro efektivní modelování, protože se dříve vybrané a upravené objekty objeví přímo jedním kliknutím myši. Tyto objekty mohou být také jednoduše použity při vytváření informativní a přehledné výsledkové grafiky. Stačí jen několik kliknutí a můžeme vytvořit všechna zobrazení výsledků najednou pomocí funkce Hromadný tisk.

Více o vyhodnocení výsledků a výstupním protokolu v programu RFEM…

Více o vyhodnocení výsledků a výstupním protokolu v programu RSTAB…

Další informace…

Dlubal PLATE-BUCKLING 8 – Vybrané výstupy vlastních tvarů včetně analýzy vzpěru

Dlubal PLATE-BUCKLING 8 - Vybrané výstupy vlastních tvarů včetně analýzy vzpěru

Dlubal PLATE-BUCKLING 8 – Vybrané výstupy vlastních tvarů včetně analýzy vzpěru

Od Steffena Clausse, Dlubal Software

Pomocí možnosti výběru v tiskovém protokolu můžeme zobrazit detailní výsledky jednotlivých vzpěrných tvarů s příslušnou analýzou vzpěru v krátkém nebo dlouhém tvaru.

K tomu slouží možnost výběru příslušného počtu tvarů vybočení “Posouzení po vlastních číslech”. Tímto způsobem se můžeme vyhnout tisku všech analýz vzpěru pro všechny vlastní tvary.

Více o PLATE-BUCKLING…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Ruční změna kombinací

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Ruční změna kombinací

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Ruční změna kombinací

Od Moritze Bertrama, Dlubal Software

V programech RFEM a RSTAB je možné upravovat nebo kontrolovat kombinace přímo pomocí ručního psaní textu. Zatímco byla tato možnost k dispozici v dialogu kombinací v programech RFEM 4 a RSTAB 7, nyní je nutné kliknout na tlačítko. Obrázek zobrazuje přístup k této funkci.

Pro kombinace zatížení je možné přidat nebo vložit faktory pro příslušné zatěžovací stavy.

Dále můžeme také pro kombinace výsledků použít zatěžovací stavy a kombinace zatížení s trvalým nebo proměnným účinkem. Mohou se zde i zohlednit faktory zatížení.

Více o automatické vytváření kombinací v programu RFEM…

Více o automatické vytváření kombinací v programu RSTAB…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Zobrazení inverzní viditelnosti

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Zobrazení inverzní viditelnosti

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Zobrazení inverzní viditelnosti

Od Markuse Baumgärtela, Dlubal Software

V programu RFEM/RSTAB je možné nastavit různé viditelnosti v navigátoru Pohledy. Kromě funkce “Viditelnost pomocí vybraných objektů” je zde také možnosti zobrazit inverzní viditelnost. Pokud zvolíte tuto možnost, zvolené viditelnosti v navigátoru budou v grafice skryté.

Více o grafickém uživatelském rozhraní programu RFEM…

Více o grafickém uživatelském rozhraní programu RSTAB…

Další informace…

Dlubal Projekt zákazníka: Rozšíření zařízení na kontinuální lití oceli, Indie

Dlubal Projekt zákazníka: Rozšíření zařízení na kontinuální lití oceli, Indie

Dlubal Projekt zákazníka: Rozšíření zařízení na kontinuální lití oceli, Indie

Zařízení na kontinuální lití v ocelárně JSW ISPAT v Indii se rozšíří o novou plošinu a další komponenty včetně schodiště. Zároveň dojde k vyztužení dosavadní konstrukce kvůli zatížení novými komponenty a zvýšení její odolnosti proti zemětřesení.

Více o Projektu zákazníka…

Další informace…

Dlubal CRANEWAY 8 – Seskupení kol

Dlubal CRANEWAY 8 - Seskupení kol

Dlubal CRANEWAY 8 – Seskupení kol

Od Sonji von Bloh, Dlubal Software

V dialogu “Seskupení kol” umožňuje program CRANEWAY vytvořit skupiny kol ve stejných vzdálenost. Později můžeme také individuálně nastavit příslušnou vzdálenost v okně “1.4 Zatížení” v oblasti “Vzdálenost náprav”.

Více o CRANEWAY…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení požární odolnosti v přídavných modulech CONCRETE a RF-CONCRETE Members

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Posouzení požární odolnosti v přídavných modulech CONCRETE a RF-CONCRETE Members

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení požární odolnosti v přídavných modulech CONCRETE a RF-CONCRETE Members

Od Roberta Vogla, Dlubal Software

Posouzení požární odolnosti železobetonové konstrukce je počítaná podle zjednodušené metody normy EN 1992-1-2, kapitola 4.2. Pro tento účel je použitá zónová metoda popsaná v dodatku B.2. Snížená pevnost pod účinky požáru je zde reprezentována redukcí průřezu a tím i redukcí napětí.

Po výpočtu je zobrazena poškozená oblast průřezu. Pro vyhodnocení je také užitečný průběh teploty na odpovídající stěně.

Více o CONCRETE…

Více o RF-CONCRETE…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Okno výběru pro stejné objekty

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Okno výběru pro stejné objekty

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Okno výběru pro stejné objekty

Od Lukase Sühnela, Dlubal Software

Kontrola modelu nám umožňuje nalézt mimo jiné i překrývající se pruty. Avšak cílený výběr může způsobit určité problémy. Proto je k dispozici okno výběru, které se objeví při kliknutí na jeden z objektů. S informacemi o výběru můžeme jednoduše vybrat správný prut.

Více o modelování v programu RFEM…

Více o modelování v programu RSTAB…

Další informace…

Post Navigation