Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Hromadné zpracování více souborů

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Hromadné zpracování více souborů

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Hromadné zpracování více souborů

Od Sandy Matuly, Dlubal Software

 
V programech RFEM a RSTAB mohou být soubory vypočítané automaticky v pořadí výpočtu, takže můžete modely zpracovat například přes noc.
 
Menu “Výpočet” obsahuje následující možnosti pro výpočet výsledků:
~ Spočítat všechny výsledky všech otevřených modelů
~ Spočítat pouze výsledky RFEMu/RSTABu všech otevřených modelech
~ Spočítat pouze výsledky modulů u všech otevřených modelů
 
 
 

Dlubal RFEM 5 – Upravení směru os konečných prvků plochy ve směru linie

Dlubal RFEM 5 - Upravení směru os konečných prvků plochy ve směru linie

Dlubal RFEM 5 – Upravení směru os konečných prvků plochy ve směru linie

Od Ulricha Lexe, Dlubal Software

 
Často je důležité upravit síť konečných prvků ploch vzhledem ke geometrii konstrukce. Program RFEM k tomu nabízí různé možnosti. Například se mohou osy konečných prvků natáčet kolem uzlu, směřovat k jednomu bodu nebo mohou být orientované v uživatelsky definovaném souřadném systému. Další možností je směřovat osy rovnoběžně s linií. Zejména v tomto případě je možné vložit nebo zvolit několik linií.
 
 

Dlubal RFEM 5 – Uvažování účinků teorie II. řádu v RF-FOUNDATION Pro

Dlubal RFEM 5 - Uvažování účinků teorie II. řádu v RF-FOUNDATION Pro

Dlubal RFEM 5 – Uvažování účinků teorie II. řádu v RF-FOUNDATION Pro

Od Paula Kielocha, Dlubal Software

 
V programech RFEM a RSTAB se standardně vnitřní síly počítají pro kombinace zatížení podle teorie II. řádu. Pokud používáte přídavný modul RF-CONCRETE pro stabilitní analýzu vyztužených betonových sloupů, můžete změnit výpočetní metodu zatěžovacích stavů na lineární analýzu, protože účinky II. řádu jsou již stanoveny ve výpočtu metodou modelového prutu v přídavném modulu RF-CONCRETE Columns (metoda založená na jmenovité křivosti).
 
V případě použití výsledků z těchto kombinací zatížení pro posouzení v RF-FOUNDATION Pro chybí v posouzení základu účinek II. řádu. Důvodem je to, že přídavný modul RF-FOUNDATION Pro používá pro posouzení podporové reakce jednotlivých zatěžovacích stavů.
 
Za účelem stanovení podporových momentů podle teorie II. řádu poskytuje přídavný modul RF-FOUNDATION Pro možnost ovlivnit podporové momenty podle lineární analýzy uživatelsky definovaným součinitelem. Tyto součinitele přírůstku můžete vložit v přídavném modulu RF-FOUNDATION Pro zvlášť pro oba směry posouzení v dialogu “Detaily”. Prosím berte na vědomí, že tato položka platí pro všechny zatěžovací stavy.
 
Pokud je moment vložený s určitým součinitelem, bude zobrazený v detailech posouzení a v tiskovém protokolu vloženým násobitelem.
 
 

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Stabilitní analýza jednoduchých nebo členěných prutů z dvojitých úhelníků v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Stabilitní analýza jednoduchých nebo členěných prutů z dvojitých úhelníků v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Stabilitní analýza jednoduchých nebo členěných prutů z dvojitých úhelníků v RF-/STEEL EC3

Od Sebastiana Hawrankeho, Dlubal Software

Předchozí příspěvek:
https://www.dlubal.com/blog/
https://www.facebook.com/
https://plus.google.com/
popisuje stabilitní analýzu dvojitých úhelníků. Zabýval se analýzou prováděnou na jednom prutu.

Nyní je otázkou, jaké okrajové podmínky jsou vlastně dovolené. Norma EN 1993-1-1, kapitola 6.4.4 stanovuje pravidla posouzení pro tak zvané “složené členěné pruty”. Dvojité úhelníky s přírubami u sebe musí být vždy připojené pomocí šroubů nebo svařované spojovacím plechem. Maximální vzdálenost mezi spojením je stanovené jako 15-násobek minimálního poloměru setrvačnosti jednoho úhelníku. Pro mezeru mezi pruty nejsou žádné konkrétní hodnoty, ale měl by to být v rozmezích obvyklých tlouštěk plechů.

Jsou-li tyto mezní hodnoty překročeny, musíte navrhnout členěný prut. V zásadě mohou být stanovené globální vnitřní síly na jednom prutu.
Kromě nadvýšení by se měla zvážit také smyková tuhost. To můžete kontrolovat pomocí hodnot t* v programu RFEM/RSTAB (viz obr.). Tato hodnota se používá při výpočtu smykové plochy a je závislá na posouzení ztužení nebo rámu. Vzorce pro stanovení t* jsou popsané například v knize od Petersena: Ocelové konstrukce, 4. vydání, Tabulka 17.1 (t* je zde označeno jako t_E).

Více o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 – Možnosti vyhlazení v RF-STEEL Surfaces

Dlubal RFEM 5 - Možnosti vyhlazení v RF-STEEL Surfaces

Dlubal RFEM 5 – Možnosti vyhlazení v RF-STEEL Surfaces

Od Thomase Günthela, Dlubal Software

Stejně jako v navigátoru “Zobrazit” v programu RFEM, můžete nastavit průběh vnitřních sil na ploše také v přídavném modulu RF-STEEL Surfaces. Vzhledem k tomu, že výsledkem MKP výpočtu jsou vždy deformace, budou odpovídající síly přepočítané. To znamená, že jsou vnitřní síly na konečném prvku vypočítané v závislosti na tvaru (trojúhelník nebo čtverec) na třech nebo čtyřech místech. Aby se dosáhlo průběžných vnitřních sil a tím i vyhlazenému rozložení, jsou tyto vnitřní síly interpolovány. Interpolace je umožněna zvolením možnosti “Rozdělení vnitřních sil” na ploše.

Výhodou interpolovaného rozložení je soulad s rozdělením zjemněné sítě. Obdobně je nevýhodou to, že toto rozdělení neodpovídá přesně výsledkům výpočtu. Proto je důležité pro výpočet kritických bodů vždy použít zjemněnou síť. Například při použití plastického materiálu je reálné plastické napětí zobrazené jen tehdy, pokud zvolíte možnost “Konstantní v prvcích”.

Více o RF-STEEL…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 – Posouzení zakřivené plochy v RF-LAMINATE

Dlubal RFEM 5 - Posouzení zakřivené plochy v RF-LAMINATE

Dlubal RFEM 5 – Posouzení zakřivené plochy v RF-LAMINATE

Od Bastiana Kuhna, Dlubal Software

V přídavném modulu RF-LAMINATE je možné posuzovat také zakřivené čtyřúhelníkové plochy. V příkladu na obrázku je posouzení židle z křížem lepeného lamelového dřeva.

Více o RF-LAMINATE…

Další informace..

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Přídavné stálé zatížení na plošiny v RF-/TOWER Loading

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Přídavné stálé zatížení na plošiny v RF-/TOWER Loading

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Přídavné stálé zatížení na plošiny v RF-/TOWER Loading

Od Wielanda Götzlera, Dlubal Software

V nejnovějších verzích programů RFEM a RSTAB je nová funkce v přídavném modulu RF-/TOWER Loading, která Vám umožňuje stanovit přídavné zatížení na plochu v zatěžovacím stavu pro vlastní tíhu, například zatížení od roštu plošiny stožáru.

Více o TOWER Loading…

Více o RF-TOWER Loading…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 – “Průnik” podle Booleana

Dlubal RFEM 5 - "Průnik" podle Booleana

Dlubal RFEM 5 – “Průnik” podle Booleana

Od Waltera Fröhlicha, Dlubal Software

Možnost “Průnik” podporuje modelování složitějších těles. Tato možnost je k dispozici v kontextovém menu po vybrání dvou těles. Naleznete ji pod funkcí “Nové složené těleso”.

Na obrázku je uvedený příklad dvou těles, která byla vytvořena jednotlivě. První těleso představuje tloušťky prvku a druhé těleso reprezentuje tvar. Potom se oba prvky překryjí a sloučí do jednoho tělesa.

Více o modelování v programu RFEM…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Přenos zatížení jako hmoty v RF-/DYNAM Pro – Natural Vibrations

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Přenos zatížení jako hmoty v RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Přenos zatížení jako hmoty v RF-/DYNAM Pro – Natural Vibrations

Od Stefana Frenzela, Dlubal Software

V přídavném modulu RF-/DYNAM Pro – Natural Vibrations je možné přenést všechny zatěžovací stavy a kombinace zatížení jako hmoty. Pro toto můžete jednoduše uložit zatěžovací stavy nebo kombinace zatížení, které mají být uvažované jako hmotové stavy v přídavném modulu.

Takže je možné přiřadit odpovídající zatěžovací stavy nebo kombinace zatížení k hmotovým stavům a poté je zahrnout do hmotové kombinace spolu s dílčími součiniteli spolehlivosti.

Více o DYNAM PRO – Natural Vibrations…

Více o RF-DYNAM Pro – Natural Vibrations…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení smykové síly mezi pásnicí a stojinou prutu v RF-/CONCRETE (Members)

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Posouzení smykové síly mezi pásnicí a stojinou prutu v RF-/CONCRETE (Members)

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení smykové síly mezi pásnicí a stojinou prutu v RF-/CONCRETE (Members)

Od Moritze Bertrama, Dlubal Software

V nejnovějších verzích přídavných modulů CONCRETE a RF-CONCRETE Members je možné provést posouzení smyku například na spojení tlačené/tažené pásnice a stojiny T-průřezu.

V dialogu Detaily můžete vybrat metodu, podle které bude stanovený rozdíl podélných sil. Na výběr je ze dvou metod: zjednodušená metoda pomocí vnitřního ramena z=0,9*d bez stanovení M_z a dále pak obecná integrace napětí v jednotlivých částech průřezu se stanovením M_z.

Po výpočtu je ve výsledkových tabulkách k dispozici výsledné vyztužení a mezivýsledky.

Více o CONCRETE…

Více o RF-CONCRETE…

Další informace…

Post Navigation