Detailní nastavení pro Posun / Rotaci / Zrcadlit

Posun / Rotace / Zrcadlit
Posun / Rotace / Zrcadlit

Od Lukase Sühnela, Ing. Software Dlubal

„Čas jsou peníze“, každý ví. Čas můžeme také ušetřit při modelování konstrukčního systému. V RFEMu je možné vytvořit například vícepodlažní budovy rychle pomocí automatického vytvoření prutů a kopírování příslušného zatížení. I s malým úsilím můžeme vytvořit například celé komplexy konstrukcí. Podrobný popis příslušných funkcí naleznete v manuálech programů RFEM a RSTAB, viz kapitola „Úprava objektů“.

Více o modelování v RSTABu…

Více o modelování v RFEMu…

  • RSS
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Twitter
  • XING
  • Mail
  • WhatsApp