Přepočet osamělých zatížení na plošné zatížení v RFEMu

Od Franka Faulsticha, Ing. Software Dlubal

Osamělá zatížení často působí na plochách, jejich použití ale může způsobit problémy. Každé osamělé zatížení, které působí na uzel prvku, vytvoří

Konverze osamělých zatížení na plošné zatížení
Konverze osamělých zatížení na plošné zatížení

singularitu. To má za následek, že napětí v daném místě začnou být závislá na velikosti sítě. Čím je síť hustší, tím větší je napětí, což odporuje realitě.

Ve skutečnosti víme, že zatížení nepůsobí nikdy prostřednictvím absolutně špičaté jehličky. Typickým příkladem osamělého zatížení je kolové zatížení, u kterého má každé kolo určitou kontaktní plochu. Ve skutečnosti tak tedy toto zatížení představuje plošné zatížení, byť se jedná o malou plochu.

Problém singularit můžeme vyřešit namodelováním kontaktního plochy co nejpodobnější realitě. Můžeme tak změnit osamělé zatížení na plošné. Ruční konverze je ale časově náročná a náchylná na chyby. RFEM nám nabízí nástroj, který tento typ práce výrazně usnadní. Pravým tlačítkem vybereme osamělé zatížení a z kontextového menu vybereme „Převést na volné plošné zatížení“. Otevře se dialog, který nám s konverzí pomůže.

Více o modelování v RFEMu…

  • RSS
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Twitter
  • XING
  • Mail
  • WhatsApp