Chytrá pomocná funkce „Automaticky spojovat pruty/linie“

Automaticky spojovat pruty/linie
Automaticky spojovat pruty/linie

Od René Floriho, Ing. Software Dlubal

Programy RSTAB a RFEM poskytují inteligentní pomocné funkce, které uživateli usnadňují modelování modelu konstrukce. Pomocná funkce „Automaticky spojovat pruty/linie“ rozezná, zda se pruty dotýkají nebo jestli se pruty kříží. Křížící se pruty nebudou rozděleny na průsečíku uzlem. Tímto způsobem můžeme snadno zabránit nestabilitě modelu.

Nicméně, chcete-li rozdělit pruty později, použijte nabídku Nástroje, kde zvolíte „Spojit pruty“. Pomocná funkce „Automaticky spojovat pruty/linie“ je ve standardně nastavena jako aktivní, ale je možné ji nastavit v kontextovém menu, které otevřete pomocí pravým tlačítkem myši na pracovní plochu.

Více o modelování v RSTABu…

Více o modelování v RFEMu…

  • RSS
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Twitter
  • XING
  • Mail
  • WhatsApp