Denní archiv: 27. dubna 2012

You are browsing the site archives by date.

Chytrá pomocná funkce „Automaticky spojovat pruty/linie“

Automaticky spojovat pruty/linie

Automaticky spojovat pruty/linie

Od René Floriho, Ing. Software Dlubal

Programy RSTAB a RFEM poskytují inteligentní pomocné funkce, které uživateli usnadňují modelování modelu konstrukce. Pomocná funkce „Automaticky spojovat pruty/linie“ rozezná, zda se pruty dotýkají nebo jestli se pruty kříží. Křížící se pruty nebudou rozděleny na průsečíku uzlem. Tímto způsobem můžeme snadno zabránit nestabilitě modelu.

Nicméně, chcete-li rozdělit pruty později, použijte nabídku Nástroje, kde zvolíte „Spojit pruty“. Pomocná funkce „Automaticky spojovat pruty/linie“ je ve standardně nastavena jako aktivní, ale je možné ji nastavit v kontextovém menu, které otevřete pomocí pravým tlačítkem myši na pracovní plochu.

Více o modelování v RSTABu…

Více o modelování v RFEMu…