Posouzení únavy v programech RFEM a RSTAB

Nový přídavný modul RF-/STEEL Fatigue Members

18. června 2014

Nový produkt

Přídavný modul RF-/STEEL Fatigue Members provádí posouzení únavy podle normy EN 1993‑1‑9 pro ocelové pruty a sady prutů. Program lze použít například pro konstrukční díly s často se měnícím zatížením, například pro jeřábové dráhy.

Posouzení únavy podle EN 1993‑1‑9 probíhá na základě principu nominálního napětí. Vnitřní síly se stanoví podle statiky prutů. Napětí se počítá podle mechaniky materiálů, v místě, kde se očekává vznik trhlin.

To znamená, že rozsahy jmenovitých napětí Δσ a Δτ jakožto výsledků účinků se porovnávají s návrhovými hodnotami únavové pevnosti ΔσR a ΔτR.

V normě EN 1993-1-9 navíc platí princip dílčích součinitelů spolehlivosti. Dílčí součinitel spolehlivosti γMf pro únavovou pevnost je odstupňován v závislosti na konceptu spolehlivosti a možných následcích porušení.

Vlastnosti RF-/STEEL Fatigue Members

RF-/STEEL Fatigue Members importuje všechny odpovídající informace a vnitřní síly z programu RFEM/RSTAB. Přídavný modul obsahuje rozsáhlou databázi průřezů a rozšiřitelnou databázi materiálů s hodnotami pevností v souladu s normami. Navíc je možné automaticky optimalizovat průřezy a exportovat upravené průřezy do programu RFEM/RSTAB.

V přídavném modulu jsou stanoveny rozkmity napětí dostupné pro zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků. Kategorie detailů lze libovolně přiřadit na základě dostupných napěťových bodů průřezu. Dále je možné uživatelsky zadat součinitele ekvivalentního poškození uvedeného v příslušných normách.

Po výpočtu lze vidět výsledky posouzení včetně počátečních hodnot a mezivýsledků uvedených v tabulkách modulu. Kromě toho je možné graficky zobrazit výsledky kritéria posouzení na modelu v programu RFEM/RSTAB.

Všechny vstupní hodnoty, výsledky a grafika mohou být snadno vloženy do srozumitelného tiskového protokolu v programu RFEM/RSTAB.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz