Posouzení železobetonových konstrukcí podle EC2 a dalších národních norem

Dlubal Software pro železobeton podle EN 1992 a dalších norem

3. ledna 2014

Pomocí programů RFEM a RSTAB společnosti Dlubal Software můžete posuzovat železobetonové konstrukce nejen podle aktuálního Eurokódu 2, ale také podle dalších tří národních norem.

Jedná se o tyto normy:

  • ACI 318-11 (americká norma)
  • SIA 262:2003 (švýcarská norma)
  • GB 50010-2010 (čínská norma)

Pro posouzení podle Eurokódu 2 (EN 1992-1-1:2004) je nyní na výběr 17 národních příloh, např. česká, slovenská, německá, rakouská, italská, nizozemská, francouzská nebo španělská.

Použití modulů

V případě všech norem se v příslušných přídavných modulech CONCRETE pro plochy (RFEM) a pruty provádí posouzení mezních stavů únosnosti a použitelnosti. Zároveň lze při výpočtu zohlednit vznik trhlin v betonu.

Pokud jsou počítány pravoúhlé a kruhové průřezy podle EC 2, je navíc možné provádět posouzení požární odolnosti. K tomu se používá zjednodušená metoda (zónová metoda) podle EN 1992‑1‑2.

V modulech je možné vytvořit více návrhových případů. Tak lze například provést pro určité díly všechna posouzení a pro jiné pouze posouzení únosnosti. Návrhové moduly stanoví minimální výztuž podle příslušné normy, je-li vyžadována. Zadání vstupních hodnot probíhá velmi detailně, takže uživatel má velkou míru volnosti při vytváření příslušného posouzení dané konstrukce. Například lze zadat konkrétní výztuž a provést její posouzení nebo definovat základní výztuž, kterou v případě potřeby program automaticky doplní přídavnou výztuží.

Po výpočtu jsou dostupné veškeré dílčí vypočtené hodnoty, což usnadňuje kontrolu všech provedených posouzení. Navrženou výztuž prutů lze velmi přehledně graficky zobrazit. Moduly současně automaticky ověří, zda se výztuž do dílců skutečně vejde.

Všechny vstupní hodnoty, výsledky posouzení, tabulky, obrázky a jiné části analýzy je možné vytisknout do tiskového protokolu a vytvořit tak průkazný statický výpočet.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz