Posouzení plasticity ocelových konstrukcí v programech RFEM a RSTAB

Nový přídavný modul RF-/STEEL Plastic

7. ledna 2014

Přídavný modul RF-/STEEL Plastic využívá plastické rezervy průřezů ocelových prutů, což umožní velmi hospodárný návrh. Namáhání musí být v souladu s interakčními podmínkami a nesmí překročit mezní síly.

V přídavném modulu jsou k dispozici následující metody posouzení:

  • Metoda dílčích vnitřních sil s redistribucí od Kindmana/Frickela pro tří nebo dvouplechové průřezy (průřezy I, C, U, Z, L a T), plochou ocel, trubky a duté profily
  • Analytická nelineární optimalizační metoda pro eliptické průřezy
  • Pro obecné profily Simplexovou metodou

STEEL Plastic obsahuje rozsáhlou, stále se rozšiřující knihovnu průřezů/materiálů s normovými hodnotami pevnosti.

Funkce RF-/STEEL Plastic

Přídavný modul RF-/STEEL Plastic počítá se všemi důležitými informacemi a vnitřními silami z programu RFEM/RSTAB. V modulu lze pro posouzení definovat pruty/sady prutů i zatěžovací stavy, kombinace zatížení nebo výsledků. Dále se přebírají z programů RFEM/RSTAB použité materiály, ale můžete si je upravit (například změna meze kluzu).

RF-/STEEL Plastic posoudí průřezy na tah, tlak, ohyb, kroucení, smyk a kombinaci vnitřních sil. V případě potřeby je možné průřezy optimalizovat. Modul poté stanoví například nejvíce využitý profil z řady.

Při posuzování průřezů lze rozhodnout, zda se budou uvažovat normové hodnoty pro posouzení nebo zda se budou uvažovat uživatelské hodnoty. Důležité parametry posouzení, například výpočet všech průřezů podle Simplexové metody, můžete podle potřeby nastavit.

Stupeň využití ocelového průřezu lze rozlišit barevně v grafice programu RFEM/RSTAB. Uživatel tak získá velmi dobrý přehled o velmi zatížených oblastech konstrukce. Pro vytvoření lehce zkontrolovatelných výsledků můžete všechna vstupní data, výsledky, grafické výstupy apod. vytisknout do tiskového protokolu.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz