Program pro komplexní řešení při navrhování ocelové konstrukce

Dlubal Software pro automatizaci navrhování ocelových konstrukcí

5. února 2014

Programy RFEM a RSTAB umožňují všeobecné konstrukční řešení ocelových konstrukcí. Nezáleží na tom, zda se jedná o jednoduchý nebo složitý konstrukční systém. Díky intuitivní obsluze a mnoha automatickým nástrojům lze rychle vytvořit statický posudek.

RSTAB je optimalizovaný pro výpočet prutových konstrukcí. S programem RFEM mohou být analyzovány metodou konečných prvků plochy, stěny, skořepiny nebo tělesa.

Automatické generování konstrukce

Programy RFEM/RSTAB obsahují užitečné generátory konstrukce, se kterými lze automaticky vytvořit jednodušší konstrukce, například spojitý nosník, sloupy, 2D/3D rámy, 2D/3D příhradové vazníky, 3D haly, střechy, schodiště apod. V dialogu generátoru zadáte potřebná data geometrie (u některých generátorů také data zatížení) a poté se konstrukce vygeneruje pouhým stisknutím tlačítka OK.

Dále generátory obsahují databázi s mnoha statickými schématy, která jsou generována rychle odpovídajícími parametry. Jsou zde například vícelodní rámy, příhrady, nosníkové rošty a kupole. V RFEMu lze také vygenerovat modely z ploch nebo těles, například desky, skořepiny, sila, chladící věže apod. Všechny vytvořené modely lze v systému kombinovat, upravovat a rozšiřovat.

Automatické generování zatížení větrem a sněhem

Kromě běžného zadávání zatížení v programech RFEM/RSTAB je možné použít generátory zatížení. Usnadňují používání zatížení na prut: působí na nosnou konstrukci jako plošné zatížení (např. doprava, sníh, vítr) a jsou převedené do zatížení na prut. na druhé straně se nechají volná zatížení na linii a zatížení pláštěm pro námrazu konvertovat na zatížení prutu. Kromě toho lze generovat zatížení z přímého nebo rotačního pohybu.

Generátor zatížení větrem a sněhem obsahují všechny požadované parametry Eurokódu, jako jsou sněhové a větrové oblasti, charakteristické hodnoty zatížení sněhem, kategorii terénu atd. Z těchto parametrů se vytvoří během několika vteřin odpovídající zatížení na zvolenou stěnu nebo střechu.

Automatické generování kombinací zatížení

Konstrukce a zatížení jsou vložené, nyní je potřeba zkombinovat zatížení v závislosti na požadovanou zemi. V programech RFEM a RSTAB můžete kombinovat jak ručně, tak také automaticky. Za tímto účelem se zvolí odpovídající norma, poté program vytvoří kombinace automaticky. Kromě Eurokódu v současné době se 17 národními přílohami můžete zvolit další mezinárodní přílohy, například pro Švýcarsko, USA, Kanadu, Spojené království apod.

Zatěžovací stavy se přiřadí do odpovídajících kategorií účinků. Poté program RFEM/RSTAB automaticky vytvoří kombinace zatížení a výsledků, které jsou potřebné pro posouzení. Pomocí různých filtrů je možné redukovat počet generovaných kombinací zatížení. Například se jedná o přezkoumání výsledků pro kombinace, které nejsou důležité pro výpočet.

Posouzení podle Eurokódu 3 a devíti mezinárodních norem

Pro posouzení ocelových konstrukcí je v současné době k dispozici Eurokód a devět dalších mezinárodních norem (počet norem se neustále rozšiřuje), například americká, švýcarská, britská, čínská a kanadská norma.

Kromě únosnosti a použitelnosti se posuzuje také stabilita konstrukce. Posouzení se provádí pro nosníky s jednoduchým i kombinovaným namáháním v tlaku, tahu, ohybu a smyku.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz