Statický výpočet ocelových hal

Dlubal Software pro ocelové haly

5. září 2014

Programy RFEM a RSTAB umožňují kompletní návrh ocelových hal. Oba programy nabízí užitečné nástroje, které lze použít pro snadné vytvoření, zatížení a posouzení ocelové haly.

Pomocí generátorů se po vložení vstupních údajů vytvoří 2D rámy nebo 3D haly včetně zatížení. Poté se provede posouzení na mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti a stabilitní analýza v dostupných přídavných modulech například podle Eurokódu 3, švýcarské normy SIA 263 nebo americké normy ANSI/AISC 360‑05.

Zároveň je možné provést posouzení přípoje podle Eurokódu. Dále lze posoudit například rámový přípoj s příčlemi s náběhem nebo bez náběhu nebo kloubově uloženou nebo vetknutou patku sloupu.

Pokud je návrh základů také součástí statického výpočtu, můžete jej navrhnout podle Eurokódu 2 a Eurokódu 7.

Generátory 3D haly / zatížení větrem a sněhem

V generátoru haly zadáte jednotlivé požadované parametry, jako jsou geometrie haly a průřezy, dále také zatížení, které chcete vložit. Generátory vám dokonce pomohou se zadáním zatížení sněhu a větru. Zatížení se vytvoří automaticky podle zvolené normy v závislosti na sněhové a větrové oblasti a dalších parametrech.

V případě, že konstrukce haly není zadána pomocí generátoru, ale ručně vymodelovaná, umožňují programy RFEM a RSTAB zatížit konstrukci pomocí samostatných generátorů sněhem a větrem.

Po zadání požadovaných parametrů je vygenerované zatížení sněhem a větrem umístěno na prostorový model s plochou, pultovou nebo sedlovou střechu. Zatížení větrem se stanovuje v souladu s oblastí definovanou v příslušné normě (například EN 1991‑1‑4). V generátoru zatížení sněhem můžete uvažovat zachytávače sněhu nebo sněhový převis.

Automatické vytváření kombinací

Jakmile je model vytvořený včetně zatížení, je možné nechat programem RFEM/RSTAB automaticky vytvořit kombinace zatížení a výsledků podle návrhové situace příslušné normy. Na výběr je například Eurokód (EC 0), švýcarská norma SIA 260, americká norma ACI 318‑08 a mnohé další mezinárodní normy. Pro kombinace podle Eurokódu je k dispozici 17 národních příloh, například pro Českou republiku, Slovenskou republiku, Polsko a další.

Posouzení podle EC 3 a dalších mezinárodních norem

V přídavném programu RF‑/STEEL EC3 je možné provést posouzení podle Eurokódu 3. K dispozici je i deset dalších přídavných modulů s různými mezinárodními normami pro posouzení ocelových prutů, například pro Švýcarsko, USA, Kanadu, Rusko a jiné země.

Všechny přídavné moduly pro posouzení umožňují kromě posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti posoudit také stabilitu a v EC3 i požární odolnost. Analýza je prováděná pro pruty s působením účinků tlaku, tahu, ohybu a smyku nebo kombinací těchto vnitřních sil. Pro nosníky je taktéž možné definovat boční podpory. Ve všech přídavných modulech se provádí automatická klasifikace průřezů. K dispozici je velké množství průřezů jako například I-, T-, U- profily, úhelníky nebo duté profily. V průběhu posouzení je možné v případě potřeby optimalizovat průřezy.

Veškeré výsledky se zobrazují v přehledných tabulkách. Výsledky je možné zobrazit graficky v programu RFEM/RSTAB.

Posouzení přípojů podle EC 3

V přídavném modulu RF‑/FRAME‑JOINT Pro můžete navrhnout ohybově tuhé šroubované rámové rohy podle Eurokódu 3. V modulu lze rozvrhnout a klasifikovat mimo jiné přípoj sloupu se dvěma příčlemi. Každý přípoj může být zesílen výztuhami nebo čelními deskami. Dále je možné uvažovat náběh nosníků.

Návrh přípojů se provádí na kladné a záporné momenty. Navíc přídavný modul RF‑/FRAME‑JOINT Pro zkontroluje, zda jsou dodržené požadované vzdálenosti od okraje a ostatních otvorů a zda lze daný šroub přišroubovat.

V přídavném modulu RF‑/JOINTS Steel - Column Base lze posoudit podle Eurokódu kloubové nebo vetknuté patky ocelových sloupů. Patní deska je uvažovaná jako přivařená. Můžete si vybrat mezi čtyřmi typy kloubových patek a pěti typy vetknutých patek, kde jedním z příkladů je kalichová patka. Kotvení je zpravidla zajištěno kotvami zabetonovanými do patky. Dále lze použít smykovou zarážku pro přenos smykové síly.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz