Zohlednění plastické deformace od předchozího zatížení

Nový přídavný modul RF-LOAD-HISTORY

5. září 2014

Přídavný modul RF-LOAD-HISTORY pro RFEM uvažuje stálé (plastické) deformace od předešlých zatěžovacích stavů. Takto lze například stanovit deformace, které zůstávají po odtížení konstrukce. Kromě toho je možné s odpovídajícím stanovením zatěžovacích stupňů zjistit, od jakého zatížení materiál začne plastizovat.

V přídavném modulu RF-LOAD-HISTORY je možné spočítat konstrukční systém z ploch a těles.

Funkce RF-LOAD-HISTORY

Celý model včetně zatížení je definovaný v hlavním programu RFEM, v přídavném modulu RF‑LOAD‑HISTORY se zadají kroky zatížení včetně popisů. Poté se přiřadí zatěžovací stavy nebo kombinace zatížení nebo výsledků pro různé kroky zatěžování. Jednotlivá zatížení lze vynásobit faktorem zatížení.

Výpočet se provádí postupně pro každý zatěžovací stupěň. Trvalé (plastické) deformace předcházejících zatěžovacích stupňů se uvažují při výpočtu dalších kroků zatížení. Zatížení jednotlivých kroků se sčítá (v závislosti na znaménku) v průběhu celého procesu výpočtu.

Metodu výpočtu lze zvolit libovolně (lineární statika, druhý řád, velké deformace, a postkritická analýza). Kromě toho můžete v přídavném modulu ovládat globální nastavení výpočtu.

Kombinace výsledků pro všechny zatěžovací kroky mohou být exportovány do programu RFEM. Tyto obálkové kombinace mohou být použité pro další posouzení v jiných přídavných modulech programu RFEM.

Pro výpočty provedené v RF‑LOAD‑HISTORY je zapotřebí přídavný modul RF‑MAT NL (uvažuje nelineární chování materiálů).

Více informací a zkušební verze

Dlubal Software s.r.o.
www.dlubal.cz

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz