Nová generace analýzy dynamického chování konstrukce

Přídavné moduly RF-/DYNAM Pro pro dynamickou analýzu

25. února 2015

Nový produkt

Přídavné moduly RF-/DYNAM Pro umožňují pohodlnou analýzu dynamického chování konstrukce. Moduly jsou přehledně přizpůsobené v záložkách a ve srovnání s předchozími verzemi mají nové výkonné funkce. Zde je malý výběr.

RF-/DYNAM Pro – Natural Vibrations

Tento přídavný modul umožňuje určit vlastní frekvence a vlastní tvary.

Ve srovnání s RF-/DYNAM Basic obsahuje například tyto nové funkce:

 • Definice hmotových stavů, hmotových kombinací a stavů vlastního kmitání
 • Automatické stanovení kombinačních faktorů
 • Přímý import hmot ze statických zatěžovacích stavů nebo kombinací zatížení
 • Možnost uvažovat vypadávající pruty, neaktivní pruty, předpětí, upravené tuhosti z programu RFEM a RF‑CONCRETE
 • Vylepšení výpočtu konzistentní maticí hmot v programu RFEM

RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations

Tento přídavný modul analyzuje vynucené kmitání pomocí analýzy multimodálního spektra odezvy a časové analýzy.

Ve srovnání s RF-/DYNAM Addition I obsahuje například tyto nové funkce:

 • Možnost importovat a vytvořit spektra odezvy z různých norem (EC 8, IBC 2012, SIA 261, GB 50011, O.G. 23089 atd.)
 • Ruční nebo automatický výběr odpovídajících tvarů vybočení pro spektrum odezvy (lze použít pravidlo 5 % podle EC 8)
 • Import různých buzení v podporách ve směru X, Y a Z
 • Kombinace výsledků od modální superpozice (pravidlo SRSS nebo CQC) a superpozice po směru (SRSS nebo pravidlo 100 % / 30 %)
 • Časový diagram (porovnání výsledků přímo v grafu, export grafického zobrazení do MS Excel)
 • Kombinace funkcí času a statických zatěžovacích stavů (zatížení na prut, plochu a volné)
 • Import počátečních deformací ze zatěžovacích stavů

RF-/DYNAM Pro – Equivalent Loads

Tento přídavný modul generuje náhradní seismické zatížení podle multimodální analýzy spektra odezvy.

Ve srovnání s RF-/DYNAM Addition II obsahuje tyto nové funkce:

 • Zapracování dalších norem
 • Ruční nebo automatický výběr odpovídajících tvarů vybočení pro spektrum odezvy (lze použít pravidlo 5 % podle EC 8)
 • Import různých buzení v podporách ve směru X, Y a Z
 • Výstup náhradních zatížení zvlášť pro každý zvolený tvar vybočení a směr buzení
 • Kombinace výsledků modální superpozice (pravidlo SRSS) a podle směru superpozice (pravidlo SRSS nebo 100 % / 30 %)

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz