Kloubové spoje podle EN 1993-1-8

Nový přídavný modul RF-/JOINTS Steel - Pinned

19. března 2015

V přídavném modulu RF-/JOINTS Steel - Pinned lze nastavit a posoudit smykové spoje I-nosníků.

Posouzení se provádí podle následujících norem a směrnic:

  • EN 1993-1-8: 2010 (včetně národních příloh)
  • European Recommendations for the Design of Simple Joints in Steel Structures, 1. vydání 2009

K dispozici jsou 4 různé typy přípojů: přípoj s úhelníkem mezi stojinou a sloupem, přípoje s čelními deskami a se smykovou zarážkou.

Prostorová grafika zobrazuje celý přípoj s výstupy všech potřebných rozměrů pro plechy a úhelníky včetně rozmístění otvorů pro šrouby.

Grafiku lze přenést do tiskového protokolu s kótami a popisem šroubů a svarů.

Základní funkce

  • Možnost připojení na pásnici i na stojinu sloupu
  • Velikosti šroubů od M12 do M36 s třídou pevnosti 4.6, 5.6, 8.8 a 10.9
  • Různé vzdálenosti mezi otvory a vzdálenosti od okraje
  • Přípoje se zatížením normálovou silou (tahový spoj), smykovým zatížením nebo kombinací normálové a smykové síly
  • Kontrola, zda jsou dodrženy všechny požadavky pro kloubový spoj
  • Kontrola minimální a maximální vzdálenosti mezi otvory a vzdáleností od okraje
  • Vizualizace přípoje v modulu i v celkovém modelu v programu RFEM/RSTAB
  • Výsledná dokumentace v tabulkách a grafice v tiskovém protokolu programu RFEM/RSTAB

Posouzení

Provádí se všechny potřebné kontroly (šrouby, čelní deska, úhelníky, stojina nosníku, přenos napětí do sloupu apod.).

Pro všechny typy přípoje se předpokládá kloubové uložení nosníku na přírubě sloupu nebo v případě natočení na stojině sloupu.

Proto je pro přípoj s úhelníky a s deskou na stojině stanovený moment od excentricity, který dodatečně působí na skupinu šroubů v přírubě nosníku. Další momenty od excentricit mohou vycházet z umístění úhelníků a plechů.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz