Form-finding membránových a lanových konstrukcí

Dlubal Software pro membránové a lanové konstrukce

8. dubna 2015

Přídavný modul RF-FORM-FINDING hledá tvary membránových a lanových konstrukcí. Tvar se určí pomocí rovnováhy mezi plošným napětím (předpětí ze zatížení) a fyzickými a geometrickými okrajovými reakcemi.

V následném statickém výpočtu se nový tvar vypočítá s ohledem na geometricky nelineární metodu analýzy podle teorie III. řádu (analýza velkých deformací).

Základní vlastnosti

 • Membrána jako 2D prvek a lano jako 1D prvek
 • Simulace membránových prvků v celé konstrukci
 • Uvažování poddajnosti podpůrné konstrukce
 • Vytvoření izotropních a ortotropních membrán
 • Izotropní, ortotropní a radiální předpěťová pole membrán
 • Geometrický průhyb, síla nebo síla hustota sil pro kabelové prvky
 • Zohlednění vlastní tíhy pro hledání tvaru
 • Uvažování vnitřního tlaku pro hledání tvaru (pneumatické modely)
 • Grafické vyhodnocení nových tvarů pomocí barevných souřadnic a sklonu plochy
 • Zatížení na membránu podle geometricky nezávislého volného zatížení
 • Kompletní dokumentace výpočtu s uživatelsky definovanými přizpůsobenými obrázky vyhodnocení
 • Dočasně definované podpory pro průběh hledání tvaru
 • Simulace sítě vytvořené z vrstev skla/PTFE a ETFE
 • Možnost exportovat síť konečných prvků jako .dxf soubor nebo do programu MS Excel

Práce s RF-FORM-FINDING

Nejprve se stanoví podpory a vlastnosti membrány, které definují parametry předpětí ve vlastnostech membrány.

Poté následuje iterační form-finding proces (hledání počátečního tvaru), který dodržuje rovnováhu mezi definovaným předepnutím a okrajovými reakcemi.

Program RFEM následně nahradí původní vstupní hodnoty novým tvarem deformované sítě v pozadí s výslednými napěťovými podmínkami z form-finding. Tento nový model se změněnou napěťovou podmínkou je poté k dispozici pro všechny další výpočty.

Kromě toho se zobrazí výsledné síly v membráně nebo v lanech v zatěžovacím stavu RF‑FORM‑FINDING (síly a napětí v lanech, síly a napětí v membránách, velikost a sklon sítě, podporové reakce).

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz