Nové funkce pro posouzení železobetonu

Dlubal Software pro železobeton

23. června 2015

Do posledních aktualizací přídavných modulů pro RFEM a RSTAB pro posouzení železobetonových konstrukcí bylo přidáno několik nových funkcí. Následující seznam obsahuje stručný výběr těchto funkcí.

RF-CONCRETE Surfaces

 • Zlepšení grafického zobrazení výsledků výztuže ploch a šířky trhlin v řezu (výztuž a šířka trhliny jsou zobrazené v závislosti na směru +z nebo -z na odpovídající straně plochy, viz Obr. 2).

RF-/CONCRETE Members

 • Nové grafické zobrazení navržené výztuže ve 3D s funkcí výběru. Navrženou výztuž můžete také vykreslit v okně programu RFEM/RSTAB (viz Obr. 1).
 • Volitelné uvažování smyku mezi betonovými částmi různého stáří betonu a mezi pásnicí a stojinou T-průřezu (připojení na rameni)
 • Přiřazení navržené výztuže při posuzování smyku (to umožní stanovit smykovou únosnost VRDc se skutečně navrženou výztuží v oblasti podpory bez smykové výztuže)
 • Uspořádání torzního vyztužení rovnoměrně kolem průřezu
 • Výstup využití únosnosti ve smyku a torzní únosnosti s navrženou smykovou a podélnou výztuží z návrhu výztuže

RF-/FOUNDATION Pro

 • Nový typ základu "Blokový základ s hladkými stěnami kalicha" (viz Obr. 3)
 • Knihovna se šablonami základů, která může být uživatelem dále rozšířena
 • Zapracování dalších národní příloh metodou 3 pro EN 1997‑1
 • Možnost navýšení podporového momentu od lineárně pružného výpočtu faktorem pro uvažování vlivu z teorie II. řádu při navrhování výztuže
 • Posouzení základů z prostého betonu
 • Možnost cílené deaktivace jednotlivých podporových sil
 • Možnost výběru pro začátek kótování výztuže (tangenciální, osové nebo vzhledem ke středu průměru zakřivení výztuže)

SHAPE-MASSIVE

 • Zapracování několika národních příloh EC 2 (k dispozici je 21 národních příloh, například pro Českou republiku, Slovensko, Německo, Rakousko, Nizozemsko, Dánsko, Itálii, Španělsko, Francii a další země)

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz