Parametrizace často se opakujících systémů

Parametry a parametrizace v RFEM/RSTAB

24. srpna 2015

Mnoho projektů se podobá svou geometrií a zatížením. Chcete-li ušetřit čas při statickém výpočtu, můžete použít parametrizaci statického modelu jak v programu RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků, tak i v programu RSTAB pro prutové konstrukce. Zde je možné nastavit různé parametry, například délky, úhly, hmoty, zatížení, průřezy a jiné.

"Parametry" lze použít ve vzorcích pro stanovení numerických hodnot. Vzorce je možné upravovat v editorů vzorců. V případě změny jednoho parametru se upraví výsledky všech vzorců, které tento parametr používají.

Model se může uložit jako šablona a tímto způsobem lze velmi rychle vytvořit "podobné" projekty: Soubor šablony se otevře a nastaví se potřebné parametry.

Parametrické zadání je také vhodné pro projekty, kde se dá očekávat mnoho změn.

Databáze s parametrizovanými 1D/2D/3D modely

Programy RFEM a RSTAB standardně obsahují předdefinované konstrukční systémy v "Katalogů bloků", například spojité nosníky, 2D/3D rámy, 2D/3D příhradové vazníky, nádrže, tělesa a jiné.

Většina z těchto takzvaných "bloků" má parametry, které se mohou upravit během nebo po načtení konstrukčního systému. Upravené nebo nově definované modely lze uložit jako bloky (s parametry nebo bez nich) a spravovat v "Katalogu bloků".

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz