Statický výpočet konstrukcí pódií v programech RFEM a RSTAB

Programy Dlubal pro výpočet konstrukcí pódií

15. prosince 2015

Programy RFEM a RSTAB pro statický výpočet umožňují komplexní návrh konstrukcí pódií a konstrukcí pro koncertní a jevištní zařízení.

Programy RFEM a RSTAB pro statický výpočet umožňují komplexní návrh konstrukcí pódií a konstrukcí pro koncertní a jevištní zařízení. Při zadávání modelu je možné například použít přednastavené bloky. Kromě toho můžeme uvažovat v programu RFEM membrány. Nástroje pro automatické generování zatížení sněhem a větrem umožňují rychlé a jednoduché zadávání zatížení.

Pro nosné konstrukce můžeme použít materiály jako hliník, ocel nebo dřevo (nebo též více materiálů v jedné konstrukci). V odpovídajících přídavných modulech se pak provede příslušné posouzení (únosnost, stabilita, použitelnost).

Do modulů se automaticky přenášejí rozhodující vnitřní síly z programu RFEM/RSTAB. V případě, že je nosná konstrukce upravená, přenesou se do přídavného modulu automaticky změněné vnitřní síly.

Uvažování bloků

V programech RFEM a RSTAB můžeme vymodelovat jakoukoli konstrukci. Kromě toho můžeme využít jednotlivých vytvořených bloků. Takže je možné vložit parametrizované příhradové nosníky, podporové příhradové konstrukce nebo podobné konstrukce. Rozměry, průřezy atp. můžeme měnit odpovídajícím způsobem buď v průběhu nebo po vložení bloku do modelu.

Databáze bloků programu RSTAB obsahuje obecné příhradové konstrukční části (prostorové příhradové nosníky vyrobené z hliníku), které jsou velmi často používané například pro koncertní pódia.

Membránové konstrukce v programu RFEM

Ochrana proti povětrnostním podmínkám koncertních pódií je často řešena použitím membrán. Ty můžeme uvažovat v programu RFEM. Přídavný modul RF-FORM-FINDING nalezne počáteční tvar membrány a lanové konstrukce. Tvar nalezneme pomocí rovnováhy na základě zadaného předpětí v membráně a požadovaných okrajových podmínkách.

Proces form-finding může být provedený na celkové konstrukci, tj. s ohledem na poddajnosti podpůrné konstrukce. Kromě toho mohou být uvažované liniové podpory, které zohlední, že membrána volně leží na podpůrné konstrukci a v případě sání od větru nebudou působit.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz