Modelování, posuzování a navrhování potrubních systémů

Nové produkty pro analýzu potrubí

25. února 2016

Přídavný modul RF‑PIPING je rozšířením uživatelského rozhraní programu RFEM, které umožňuje modelování a zatěžování potrubních větví v souladu s normami. Pro systém je možné definovat různé specifické potrubní prvky (trubky, tvarovky, příruby, ventily atd.) ovlivňující výpočet.

Integrace do programu RFEM umožňuje analyzovat interakci mezi potrubím a jeho podpůrnou konstrukcí. RF‑PIPING Design je modul provádějící statické posouzení potrubních systémů a srovnávající napětí v potrubí s dovolenými napětími.

Základní vlastnosti

 • Grafické zadávání potrubních větví a prvků a jejich názorné zobrazení v grafickém okně programu RFEM
 • Obsáhlé databáze potrubních průřezů a materiálů i přírub, redukcí, T-kusů atd.
 • Uvažování konstrukce potrubí (izolace, vyložení, oplechování)
 • Automatický výpočet součinitele koncentrace napětí (SIF) a součinitele pružnosti
 • Kategorie účinků pro zatěžovací stavy specifické pro potrubí
 • Volitelné automatické generování kombinací zatěžovacích stavů
 • Výběr lineárně elastického nebo teplotně elastického materiálového chování (vlastnosti materiálu závislé na teplotě)
 • Uvažování prodloužení a narovnávání v důsledku tlaku (Bourdonův efekt)
 • Posouzení podle norem ASME B31.1 a ASME B31.3
 • Analýza napětí od trvalých a občasných zatížení i teplotní expanze
 • Dokumentace výsledků s tabulkami a obrázky v tiskovém protokolu programu RFEM

Práce s modulem RF‑PIPING

Po aktivování přídavného modulu RF‑PIPING se v programu RFEM objeví nový panel nástrojů a navigátor a tabulky se rozšíří. Modelování potrubí probíhá podobně jako modelování pomocí prutů. Ohyby potrubí se definují najednou pomocí tangent (úseky přímé trubky) a poloměrů ohybů. Tak je následně jednoduché měnit parametry ohybů. Navazující úseky potrubí jsou definovány jako sady potrubních větví.

Pro zatížení potrubí se přiřazují zatížení na prut do příslušných zatěžovacích stavů. Kombinace zatížení jsou zahrnuty v kombinacích zatížení pro potrubí a kombinacích výsledků. Po výpočtu je možné zobrazit graficky nebo v tabulkách deformace, vnitřní síly a podporové síly.

Analýzu napětí v potrubí podle norem je možné provést v přídavném modulu RF‑PIPING Design . Je pouze třeba vybrat příslušné potrubní větve a zatěžovací situace.

Popis produktů

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz