Software firmy Dlubal pro dřevěné konstrukce

Statická analýza a navrhování pro dřevo

25. dubna 2016

RFEM a RSTAB jsou efektivní výpočetní programy pro posuzování statiky dřevěných konstrukcí. V programu RSTAB je možno analyzovat prutové, v programu RFEM i plošné konstrukce (například křížem lepené dřevěné desky). Navíc je zde možné navrhovat spoje.

Modelování a definice zatížení, stejně jako stanovení vnitřních sil, probíhá v hlavních programech RSTAB a RFEM. Posouzení se pak provádí v odpovídajících modulech. Modulární struktura programů RFEM/RSTAB má tu výhodu, že je možné zakoupit pouze ty moduly, které jsou třeba. Navíc zakoupená licence má časově neomezenou platnost a nejsou potřeba ani žádné náklady na její udržování.

Navrhování křížem lepených dřevěných desek v modulu RF‑LAMINATE

Přídavný modul RF‑LAMINATE provádí analýzu napětí a průhybu vrstvených ploch, jako například křížem lepených dřevěných desek. Výpočet uvažuje smykové spřažení vrstev a je prováděn podle sendvičové (laminátové) teorie. Jednotlivé vrstvy je možné definovat manuálně. Navíc je možné používat vrstvy od různých výrobců křížem lepeného dřeva. V databázi jsou dostupné vrstvy od výrobců Binderholz, Decker, Derix, Haas, KLH, Steico a Stora Enso k přímému importu. Modul stanovuje celkovou tuhost desky a provádí odpovídající posouzení podle EN 1995‑1‑1 (EC 5) nebo amerických norem ANSI / AWC NDS‑2015.

Posouzení prutů v programech RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF‑/TIMBER Pro lze použít pro návrh dřevěných prutových konstrukcí. Posouzení mezního stavu únosnosti (včetně stability), mezního stavu použitelnosti a požární odolnosti probíhá podle Eurokódu 5 (včetně národních příloh) nebo švýcarské normy SIA 265. K dispozici jsou také přídavné moduly s posouzením podle dalších národních norem pro USA, Kanadu, Brazílii a Jižní Afriku.

Navrhování dřevěných spojů v programech RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF‑/JOINTS Timber ‑ Steel to Timber posuzuje spoje připojené nepřímo pomocí ocelových desek. Spojovacími prostředky jsou kolíky, hmoždíky, hřebíky a vruty. Posouzení probíhá podle normy EN 1995‑1‑1 (Eurokód 5). Dále je možnost navrhovat dřevěné spoje společností Sigha a Sherpa pomocí přídavného modulu RF‑/LIMITS. Možné jsou i uživatelsky definované spoje. Pro tyto spoje je nutné zadat mezní únosnost. Modul RF‑/LIMITS pak porovná rozhodující vnitřní síly s mezními.

Navrhování dřevěných konstrukcí v RX‑TIMBER

Samostatné programy balíčku RX‑TIMBER se perfektně hodí pro rychlé navrhování lepených lamelových nosníků, spojitých nosníků, sloupů, vaznic, rámů, ztužidel i sedlových a pultových střech. Jsou nezávislé na programech RFEM a RSTAB, a proto nejsou potřeba jejich licence. Programy provádějí posouzení na mezní stav únosnosti a použitelnosti a požární odolnost podle Eurokódu 5.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz