Kompletní řešení pro navrhování ocelových konstrukcí

Statická analýza a navrhování pro ocel

9. května 2016

Programy pro statické výpočty RFEM a RSTAB umožňují komplexní návrhování ocelových konstrukcí. Rozsah použití přesahuje jednoduchý návrh jednotlivých komponent.

RSTAB je optimální nástroj pro výpočty prutových konstrukcí. V MKP programu RFEM je navíc možné navrhovat desky, zdi, skořepiny a tělesa. Pokud zadání požaduje navrhování základů, lze provést statickou analýzu základových patek a v programu RFEM i návrh základové desky.

Statická a dynamická analýza podle EC a jiných národních norem

Pro navrhování ocelových konstrukcí je aktuálně k dispozici Eurokód 3 a dvanáct dalších národních norem, jako například severoamerická, švýcarská, britská, čínská nebo kanadská. Pokud chcete analyzovat dynamické chování konstrukcí v důsledku buzení od zemětřesení, strojů, vozidel atd., můžete použít odpovídající přídavné moduly. Kromě Eurokódu 8 jsou mimo jiné implementovány seizmické normy následujcích zemí: Švýcarska, USA, Kanady, Itálie a Španělska.

Navrhování spojů / navrhování zohledňující plasticitu

V programech RFEM a RSTAB je možné navrhování standardních spojů, jako jsou například:

  • Rámové spoje (bez i s náběhy)
  • Kloubové smykové spoje I‑profilů
  • Kyvné a tuhé patky sloupů
  • Kloubové šroubované spoje pro pruty příhradových stožárů
  • Spoje podle DSTV

V programu RFEM je také možné modelovat jakoukoliv geometrii spoje pomocí plošných a tělesových modelů. Pruty lze snadno pomocí jednoduché funkce rozložit na plochy. Pro takový model spoje je možné provést plastické posouzení například definováním plastického materiálového modelu.

Dlubal Webináře o ocelových konstrukcích