Nové přídavné moduly firmy Dlubal pro posouzení ocelových konstrukcí

RF-/STEEL Warping Torsion a RF-/JOINTS Steel - SIKLA

6. června 2016

Nový produkt

V nejnovější zákaznické verzi programů RFEM a RSTAB byly uvolněny dva nové moduly.

RF-/STEEL Warping Torsion je rozšířením přídavného modulu RF‑/STEEL EC3. Provádí analýzu ztráty stability prutů obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení podle teorie II. řádu se 7 stupni volnosti a s použitím imperfekcí zohledňujících vlastní tvary.

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - SIKLA navrhuje a posuzuje spoje využívající spojovací systémy Sikla (konzoly typu AK a TKO a čelní desky typů STA, WBD a WD).

RF-/STEEL Warping Torsion

Modulové rozšíření RF‑/STEEL Warping Torsion je plně integrováno do RF‑/STEEL EC3, proto je zadávání dat stejné jako při normálním posouzení v RF‑/STEEL EC3. Rozšíření modulu obsahuje samostatný řešič zohledňující 7 směrů deformací (ux, uy, uz, φx, φy, φz, ω) nebo 8 vnitřních sil (N, Vu, Vv, Mt,pri, Mt,sec, Mu, Mv, Mω).

V programu je možné počítat tenkostěnné ocelové průřezy. Nelineární posouzení probíhá podle teorie druhého řádu. Výsledky obsahují kritické součinitele zatížení a vzpěrné vlastní tvary, které mohou být zobrazeny (vč. deplanace).

RF-/JOINTS Steel - SIKLA

Přídavný modul navrhuje následující spoje Sikla:

  • Konzoly typu AK a TK
  • Čelní desky typu STA, WBD a WD

Modul analyzuje interakci vnitřních sil, zohledňuje excentricity spoje a stanovuje nelineární konstanty tuhosti. Navíc je automaticky kontrolována geometrie spoje včetně průřezu připojeného nosníku.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Produktové video (EN): Jak fungují programy Dlubal Software při návrhu a posouzení konstrukcí z oceli?