Navrhování konstrukcí ze železobetonu a předpjatého betonu s Dlubal Software

Kompletní řešení pro navrhování betonových konstrukcí

12. července 2016

Software Dlubal pro statickou analýzu provádí navrhování a posuzování konstrukcí ze železobetonu a předpjatého betonu podle Eurokódu 2.

Pro navrhování předpjatého betonu jsou v našich programech k dispozici četné národní přílohy pro EC 2, např. česká, slovenská, německá a další.

Kromě Eurokódu jsou v programu RFEM/RSTAB k dispozici normy USA, Švýcarska a Číny, které lze také použít pro analýzu železobetonových prvků jako stropů, stěn, nosníků, sloupů a dalších stavebních dílců.

Dále je možno navrhovat prvky základů jako jsou jednoduché základy, základové desky a bílé vany, takže je možné navrhnout celou železobetonovou konstrukci.

Nelineární analýza železobetonu v programu RFEM

Aby bylo možné vystihnout co nejlépe skutečné chování železobetonu, nabízí RFEM nelineární analýzy. Přídavný modul RF‑CONCRETE NL provádí fyzikálně a geometricky nelineární analýzu železobetonových ploch a nosníků. Přídavný modul RF‑CONCRETE Deflect umožňuje analytický výpočet deformací deskových konstrukcí ze železobetonu.

Výsledková okna ukazují deformace, napětí v betonu a oceli, šířku, hloubku a vzdálenosti trhlin jako výsledek nelineární analýzy. Navíc je možné uložit nelineární tuhost do programu RFEM a použít ji v dalších statických návrzích.

Plánovaný webinář o navrhování železobetonu proběhne 29. září 2016 (anglicky)

Uskutečněný webinář o navrhování předpjatého betonu (anglicky)