Nové moduly a upgrady Dlubal Software

Nová verze SHAPE-THIN a tři nové přídavné moduly

12. září 2016

Aktuální verze Dlubal Software obsahuje tři nové přídavné moduly/rozšíření a samostatný program pro průřezové charakteristiky SHAPE‑THIN 8.

Kromě mnoha nových funkcí obsahuje nyní samostatný program SHAPE‑THIN grafické rozhraní přizpůsobené po vzoru programů RFEM/RSTAB.

RF-/STEEL Warping Torsion provádí analýzu prostorového vzpěru a klopení prutů podle teorie II. řádu se 7 stupni volnosti. RF-/STEEL Plasticity umožňuje plastické posouzení průřezů metodou dílčích vnitřních sil nebo simplexovou metodou. Oba programy jsou rozšířením přídavného modulu RF-/STEEL EC3.

Přídavný modul RF‑PUNCH Pro provádí posouzení odolnosti proti protlačení pro bodově nebo liniově podepřené plochy.

SHAPE-THIN 8

Samostatný program SHAPE‑THIN stanovuje průřezové charakteristiky libovolných tenkostěnných průřezů a provádí analýzu napětí.

Některé nové funkce jsou:

 • Nové grafické rozhraní přizpůsobené programům RFEM/RSTAB s navigátory projektu "Zobrazit", "Pohledy" a "Výsledky"
 • Nové materiálové a průřezové databáze
 • Stanovení napětí v koutových svarech
 • Nové typy prvků jako oblouk - třemi uzly, kružnice - třemi uzly, elipsa, parabola a mnoho dalších
 • Vytváření a výpočet kombinací zatížení
 • Nové pomocné objekty: vodicí linie, hladiny na pozadí, uživatelský souřadnicový systém
 • Tiskový protokol jako v RFEMu/RSTABu včetně hromadného tisku
 • Zkušební verze k dispozici

RF-/STEEL Warping Torsion

RF-/STEEL Warping Torsion je rozšířením přídavného modulu RF‑/STEEL EC3. Program provádí analýzu protorového vzpěru a klopení prutů obecnou metodou podle teorie II. řádu se 7 stupni volnosti a s použitím imperfekcí zohledňujících vlastní tvary.

Některé funkce programu:

 • Samostatný výpočet zohledňující 7 směrů deformací (ux, uy, uz, φx, φy, φz, ω) nebo 8 vnitřních sil (N, Vu, Vv, Mt,pri, Mt,sec, Mu, Mv, Mω)
 • Nelineární posouzení podle teorie II. řádu
 • Zadávání imperfekcí
 • Výpočet součinitelů kritického zatížení i vlastních tvarů vybočení a jejich zobrazení (včetně deplanace)
 • Použitelné pro všechny tenkostěnné ocelové průřezy

RF-/STEEL Plasticity

RF-/STEEL Plasticity je také rozšíření přídavného modulu RF‑/STEEL EC3. Rozšíření modulu umožňuje plastické posouzení průřezů (metodou dílčích vnitřních sil nebo simplexovou metodou).

Některé funkce programu:

 • Posouzení průřezů na tah, tlak, ohyb, kroucení, smyk a kombinaci vnitřních sil
 • Plastické posouzení prutů podle teorie II. řádu se 7 stupni volnosti s analýzou vázaného kroucení (vyžaduje rozšíření RF‑/STEEL Warping Torsion)

RF-PUNCH Pro

V porovnání s předešlým modulem RF‑PUNCH je nyní možné v novém RF‑PUNCH Pro provádět posouzení na protlačení pro plochy podepřené nejen bodově (sloupy), ale i liniově (konce stěn, rohy stěn).

Další funkce jsou mimo jiné:

 • Možnost použití rozšířené sloupové hlavice
 • Automatické rozpoznání polohy uzlů protlačení z RFEM modelu
 • Automatické zohlednění všech otvorů desky zadaných v programu RFEM

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz