Posouzení bodově a liniově podepřených desek na protlačení v RFEM

Nový přídavný modul RF-PUNCH Pro

11. října 2016

RF-PUNCH Pro slouží k posouzení odolnosti proti protlačení pro plochy podepřené bodově nebo liniemi. Posouzení probíhá podle normy EN 1992‑1‑1 (EC 2).

V porovnání s předchozím modulem RF‑PUNCH je nyní v novém modulu RF‑PUNCH Pro možné provádět posouzení na protlačení pro plochy podepřené nejen bodově (sloupy), ale i liniově (konce stěn, rohy stěn).

Nové funkce modulu RF-PUNCH Pro

 • Možnost uspořádání rozšířené sloupové hlavice
 • Automatické rozpoznání polohy uzlů protlačení z RFEM modelu
 • Automatické zohlednění všech otvorů desky zadaných v programu RFEM
 • Rozpoznání křivek či spline linií jako ohraničení kontrolovaného obvodu
 • Konstrukce a grafické zobrazení kontrolovaného obvodu ještě před spuštěním výpočtu
 • Možnost posouzení s nevyhlazeným smykovým napětím podél kontrolovaného obvodu, které odpovídá skutečnému průběhu smykového napětí na modelu konečných prvků
 • Stanovení součinitele přírůstku zatížení β pomocí plně plastického průběhu smykového napětí podle EN 1992‑1‑1, část 6.4.3 (3), na základě EN 1992‑1‑1, obr. 6.21N jako konstantní součinitelé nebo uživatelsky definovaným zadáním
 • Volitelné zohlednění minimálních momentů podle EN 1992‑1‑1 během nastavení podelné výztuže

Další funkce programu

 • Převzetí důležitých informací a výsledků z programu RFEM
 • Integrované databáze materiálů a průřezů, které lze upravovat
 • Velké množství národních příloh k EC 2
 • Integrace návrhového softwaru výrobce smykových lišt Halfen
 • Výsledky v číselné a grafické podobě (3D, 2D a v řezech)
 • Posouzení na protlačení s výztuží proti protlačení nebo bez výztuže
 • Posouzení nebo dimenzování podélné výztuže
 • Úplná integrace výsledků do tiskového protokolu programu RFEM

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz