Statická analýza mostů v programech RFEM a RSTAB

Posouzení železobetonu, předpjatého betonu, oceli i dřeva

21. prosince 2016

Mnoho uživatelů spoléhá při výpočtu a návrhu mostů na programy RFEM a RSTAB, ať už se jedná o stavby z oceli, železobetonu, předpjatého betonu, ze dřeva nebo z jiných materiálů.

V programech RFEM a RSTAB lze zatížení skládat automaticky do kombinací podle norem EN 1990 + EN 1991‑2 (mosty pozemních komunikací).

Uživatelé mají k dispozici užitečné přídavné moduly, kterými lze generovat například příčinkové čáry nebo pohyblivá zatížení na prutech a plochách nebo které také umožňují zohlednit jednotlivé stavební fáze. Provést lze dynamickou analýzu i potřebná posouzení stability, boulení nebo únavy.

Generování zatížení a dynamická analýza

Přídavný modul RF‑INFLUENCE hlavního programu RFEM slouží ke stanovení příčinkových čar a ploch v důsledku konstantní návrhové síly, například normálové síly, smykové síly nebo ohybového momentu. Příčinkové čáry a plochy graficky znázorňují, jakým způsobem jednotkové zatížení ovlivňuje vnitřní reakce v libovolném bodě zatížení modelu.

Program RFEM a RSTAB nabízí přídavné moduly, kterými lze vytvořit zatěžovací stavy z pohyblivých zatížení na různých místech modelu, jaká představují například chodci nebo vozidla na mostech. Zatěžovací stavy lze pak automaticky skládat do kombinací výsledků, a vypočítat tak nejméně příznivé pozice zatížení.

Přídavné moduly RF-/DYNAM Pro umožňují provést analýzu vlastních frekvencí mostů. Navíc lze definovat různé budicí funkce pomocí časové analýzy a propojit je se zatěžovacími stavy (například buzení větrem nebo přejezdy vozidel).

Návrh podle mezinárodních norem

Ocelové pruty lze v současnosti posoudit v programech RFEM a RSTAB podle 13 mezinárodních norem. Mezi ně patří například Eurokód nebo normy USA, Kanady, Švýcarska, Číny, Indie, Mexika a dalších zemí. Také konstrukce ze dřeva nebo železobetonu, případně z předpjatého betonu můžeme posuzovat podle mnoha mezinárodních norem.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz