Statické výpočty membránových a lanových konstrukcí v programu RFEM

Programy pro posouzení membránových konstrukcí

27. února 2017

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje hledání počátečních tvarů (form-finding) membránových a lanových konstrukcí a jejich návrh. Kromě toho je možné v několika málo krocích stanovit střihové vzory a přenést je do jiného CAD programu.

Proces form‑finding a statický výpočet probíhá na celkovém modelu membránové či lanové konstrukce, čímž se zohlední poddajnost okolní nosné konstrukce.

Hledání tvaru membránových, textilních a lanových konstrukcí

Přídavný modul RF‑FORM‑FINDING hledá počáteční tvary membránových a lanových konstrukcí. Tvar se přitom vypočítá na základě rovnováhy mezi povrchovými silami a fyzikálními, případně geometrickými okrajovými podmínkami. Výsledný předpjatý model pak poslouží jako základ pro všechny další výpočty.

Při procesu form‑finding je možné zohlednit vlastní tíhu, volné zatížení či přetlak. Pro membrány lze použít jak izotropní, tak ortotropní materiály.

Proces form‑finding probíhá iterativně podle metody URS (Updated Reference Strategy) profesorů Bletzingera a Ramma. Jedná se o nejnáročnější, avšak nejpřesnější metodu.

Střihové vzory membránových a textilních konstrukcí

Přídavný modul RF‑CUTTING‑PATTERN vytváří velmi přesné střihové vzory pro membránové konstrukce. Okrajové podmínky střihových vzorů na zakřivené geometrii se stanoví na základě hraničních linií a nezávislých rovinných nebo geodetických řezných linií. Proces převedení do roviny se provádí podle teorie minimální energie.

U každého střihového vzoru lze zohlednit konstantní či lineární kompenzace ve směru osnovy a útku. Dále je možné stanovit hodnotu kompenzace pro každou hraniční linii a také přesahy pro proces zhotovení.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz