Posouzení přípojů ocelových konstrukcí v programu RFEM a RSTAB

Ohybově tuhé a kloubové přípoje nosníků, patky sloupů, přípoje dutých profilů a spoje v příhradových stožárech

1. června 2017

V programu RFEM a RSTAB je možné posoudit přípoje v ocelových stavbách podle Eurokódu 3, například ohybově tuhé a kloubové přípoje nosníků, kloubové a vetknuté patky sloupů, přípoje dutých profilů a spoje prutů v příhradových stožárech.

Příslušné přídavné moduly jsou integrovány přímo v hlavních programech RFEMRSTAB. To má tu výhodu, že není nutné hledat rozhodující vnitřní síly. V přídavném modulu se jednoduše zvolí posuzované zatěžovací stavy nebo kombinace zatížení z programu RFEM/RSTAB. Přípoje se pak posoudí s ohledem na nejvíce nepříznivé vnitřní síly. Trojrozměrná vizualizace přípojů umožňuje snadnou optickou kontrolu.

Přídavný modul RF-/FRAME-JOINT Pro

RF-/FRAME JOINT Pro posuzuje ohybově tuhé šroubované přípoje mezi sloupy a příčlemi podle Eurokódu 3. Dále je možné použít náběhy, výztuhy, zesílení stojin a vložky. Modul také ověří, zda lze navržené přípoje sešroubovat.

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - Pinned

RF-/JOINTS Steel - Pinned umožňuje konfiguraci smykových spojů I‑nosníků a jejich posouzení podle EC 3. K dispozici jsou čtyři typy přípojů: přípoj s úhelníky, přípoj s deskou na stojině, přípoj s krátkou čelní deskou a přípoj s čelní deskou a zarážkou.

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - Column Base

RF-/JOINTS Steel - Column Base posuzuje patky kyvných a tuhých ocelových sloupů podle Eurokódu 3. U všech spojů je patní deska přivařená po celém obvodu průřezu sloupu. Kotvy jsou zabetonovány v základu.

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - Tower

RF-/JOINTS Steel - Tower provádí posouzení kloubových šroubovaných spojů pro pruty příhradových stožárů (spoje s diagonálami bez styčníkových plechů 2D/3D, šroubované spoje se sloupem) podle Eurokódu 3.

Odborný článek | RF-/JOINTS Steel - Column Base

  1. Obr. 01 - Konstrukce a zatížení podle [1]

    Návrh vetknutého sloupu v modulu RF-/JOINTS Steel – Column Base

    Při statickém posouzení konstrukce se nepočítají a nevyhodnocují pouze vnitřní síly a deformace. Je také třeba zajistit, aby se síly a momenty v konstrukci spolehlivě přenášely dále do základů. V nabídce programů společnosti Dlubal Software najdeme řadu modulů, které umožňují posoudit spoje ocelových i dřevěných konstrukcích. Přídavný modul RF‑/JOINTS Steel – Column Base slouží k posouzení patek kloubově uložených nebo vetknutých ocelových sloupů. Patní desky sloupů lze přitom navrhnout s výztuhami či bez výztuh.

Více odborných článků a funkcí programů

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.