Americká norma AISC 360-16 dostupná v RF-/STEEL AISC

Statické výpočty podle americké normy

27. prosince 2017

Nedávno vydaná americká norma ANSI/AISC 360‑16 je nyní k dispozici v přídavném modulu RF‑/STEEL AISC.

Posouzení mezního stavu únosnosti podle analytické metody LRFD a ASD probíhá s ohledem na zatěžovací stavy, kombinace zatížení či kombinace výsledků.

Mezní stav použitelnosti lze vypočítat také pro ocelové pruty se stupněm využití na základě absolutního či relativního průhybu prutu vzhledem k dané hodnotě mezního průhybu (t.j. L/360 pro prostě podepřené nosníky a L/180 pro konzolový nosník).

Datábáze průřezů a materiálů podle normy AISC 360 v programu RFEM byla rovněž aktualizována, aby zohlednila nejnověší vlastnosti podle vydání normy 2016. Přímá metoda posouzení včetně redukce tuhosti lze zohlednit přímo v programu RFEM nebo lze provést posouzení podle metody náhradního prutu v RF‑/STEEL AISC.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL AISC 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL AISC 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD