Stabilitní analýza v programu RFEM a RSTAB

Programy pro posouzení stability konstrukcí

13. července 2018

Díky stabilitní analýze v programech RFEM a RSTAB lze ve statických modelech snadno a rychle odhalit slabé místo.

Přídavné moduly RF-STABILITY (pro RFEM) a RSBUCK (pro RSTAB) umí stanovit vzpěrné délky či kritické síly pro každý prut a zobrazit součinitel kritického zatížení pro celou konstrukci. Součinitel kritického zatížení odráží stabilitní rizika konstrukce. 

V programech RFEM a RSTAB mohou být tvary vybočení zobrazeny nebo dokonce animovány pro názornější výsledky.

Novinky v přídavných modulech RSBUCK a RF-STABILITY

Přídavné moduly automaticky načtou informace o modelu a okrajové podmínky z hlavních programů RFEM nebo RSTAB. Dále jsou načteny normálové síly ze zatěžovacích stavů nebo kombinací podle výběru. Volitelně lze uvažovat příznivý vliv tahových sil. Uživatel může zvolit, kolik by chtěl vypočítat vlastních tvarů.

Po výpočtu se zobrazí vzpěrné délky v silné a slabé ose s přiřazenými součiniteli včetně kritických sil. Přídavné moduly ukazují též pruty bez tlakových sil. RSBUCK spočítá vlastní tvary prutů a RF-STABILITY stanoví vlastní tvary vybočení pro pruty, plochy a tělesa.

Při použití přídavných modulů RF-IMP a RSIMP lze vygenerovat ekvivalentní imperfekce pro dané tvary vybočení. Vypočtené vzpěrné délky mohou být použity pro další stabilitní analýzu, například analýzu vzpěru podle ČSN EN 1993 v přídavném modulu RF-/STEEL EC3.

Další možnosti v přídavném modulu RF-STABILITY

Vedle lineární stabilitní analýzy lze pomocí RF-STABILITY provést také nelineární analýzu. Ta umožňuje systémové nelinearity jako selhání prutu, podpory či základů nebo je možné počítat s materiálovými nelinearitami.

U nestabilních systémů je možné stanovit tvar vybočení nestabilního modelu pro stanovení příčiny nestability.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Ostatní
RSIMP 8.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
450,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD