Norma
Příloha
Zatížení větrem  |  EN 1991-1-4  |  NEN-EN 1991-1-4
Oblast zatížení větrem I II III
 
Zdroj: NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011/NB:2011  |  http://www.gadm.org/download  |  http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp  |  Ochrana osobních údajů