Modelování oslabené krokve

Tipy & triky

U vaznicových krovů jsou většinou krokve připevněny na průběžnou vaznici. Neboť mezi krokvemi a vaznicí vzniká určitý úhel způsobený sklonem střechy, mají většinou krokve v tomto místě trojúhelníkový zářez. Tento vrub způsobuje oslabení průřezu a měl by být v posuzování krokví uvažován.

Aby bylo toto oslabení průřezu v programech RFEM 5 a RSTAB 8 zohledněno, musíme zadat, na kterém místě se oslabení nachází. Nejjednodušší je definovat toto oslabení již při modelování prutů.

Například bude modelována krokev s průřezem konstantním po celé délce, s odpovídajícími podporami v hlavní ose a zářezem v oblasti podpory. Pro toto zadání je k dispozici funkce „Nový vložený prut“, která umožňuje vložit mezi dvě místa x v jednom prutu nový prut s odlišným průřezem.

Průřez tohoto nového vloženého prutu by pak měl odpovídat zbytkovému průřezu po vytvoření zářezu. Návrh prutu s oslabeným průřezem je uveden na obrázku. Zde znamenají popisky „Přesah dole“ a „Přesah nahoře“ odpovídající délky prutů. Oslabená oblast by pak měla být pomocí excentricity prutu zarovnána na horní hranu krokve.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD