Příklad "zjednodušeného" posouzení kmitání pro EC 5 v RF-/TIMBER Pro

Tipy & triky

V dřívějším příspěvku "Zjednodušené posouzení kmitání pro EC 5 v RF-/TIMBER Pro" byla objasněna možnost dodržení minimální frekvence v modulu RF‑/TIMBER Pro. Nyní bude toto téma konkretizováno na příkladě.

Analyzován bude nosník o třech polích v obytném domě. Aby se zabránilo nepohodlí způsobenému lidmi, má mít systém minimální frekvenci 8 Hz. Aby bylo toto uvažováno v RF‑/TIMBER Pro, může být maximální povolený průhyb středního pole stanoven užitím rovnice pro nosník o třech polích (viz dokument PDF). V tomto případě se smí střední pole prohnout o -1 mm, aby bylo dodrženo frekvenční kritérium. Skutečné prohnutí při stálém zatížení (2,1 kN/m) výchází -0,572 mm. Tak je tedy posouzení vlastní frekvence dodrženo. Kontrolní výpočet dává vlastní frekvenci 9,68 Hz, výpočet metodou konečných prvků 9,76 Hz.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD