Redukce zatěžovacích stavů při automatickém generování kombinací

Tipy & triky

V programech RFEM a RSTAB je možné automaticky generovat kombinace zatížení. Neboť při více zatěžovacích stavech a mnoha různých skupinách účinků může počet možných kombinací velmi narůst, byla do programu vestavěna možnost redukce počtu kombinací. Zaškrtnutím příslušných políček v podzáložce „Obecné“ se zobrazí podzáložka „Snížit počet zatěžovacích stavů“ v záložce Kombinační pravidla. Zde je pět sekcí, které budou dále popsány.

Sekce 1 „Výběr zatěžovacích stavů“

Zde se určí, jak se má redukovat. Při výběru „Ručně“ je možné vybrat v sekci 2 zatěžovací stavy ručně ve skupinách. Volba „Automaticky“ funguje buď přes zadání maximálního počtu nejdůležitějších zatěžovacích stavů, nebo přes procentuální hranice. Při procentuálním zadání se použijí všechny zatěžovací stavy, které dosahují daný počet procent z maximálního výsledku. Jinak vyjádřeno: čím vyšší procento, tím méně zatěžovacích stavů se použije.

Sekce 2 „Uvažované zatěžovací stavy“

Zde se po výběru „Automaticky“ v sekci 1 zobrazí vybrané zatěžovací stavy ve skupině. Kombinace se vytvoří jen v rámci těchto skupin. Mezi nimi nebudou žádné kombinace.

Sekce 3 „Typ kombinace“

Pokud zde zvolíme „Kombinovat uvažované zatěžovací stavy“, zkombinují se všechny zatěžovací stavy v jedné skupině navzájem. Druhá možnost zajistí, že se vytvoří jen kombinace, které obsahují všechny zatěžovací stavy této skupiny (jen s různými hlavními účinky).

Sekce 4 „Kontrola výsledků“

Zde se vybere, na základě jakých výsledků proběhne výběr rozhodujích zatěžovacích stavů. Jen zaškrtnuté veličiny budou použity pro porovnání. Pokud zaškrtneme „Přiřadit odděleně pro každý objekt“, potom mohou být rozhodující zatěžovací stavy zvoleny na základě určitých objektů s určitými výsledky z globálních deformací. To znamená, že můžeme zvolit například globální deformaci ux a tu analyzovat jen na prutu 1. Dodatečně můžeme analyzovat uy jen na prutu 2. Tato nastavení zadáváme v sekci 5.

Sekce 5 „Kontrola výsledků objektů“

Zde můžeme vybrat, z kterých objektů se budou analyzovat výsledky pro snížení počtu zatěžovacích stavů.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD