Stabilitní analýza křížem lepených lamelových dřevěných stěn s použitím výsledkového prutu v RF-TIMBER Pro

Tipy & triky

Stabilita křížem lepené lamelové dřevěné stěny může být analyzována různými způsoby. Je možné provést analýzu boulení pomocí analýzy vlastních tvarů pomocí RF‑STABILITYRF‑IMP, ale to bude popsané v jiném článku.

Tento článek je o analýze za použití výsledkového prutu v RF‑TIMBER Pro, založené na prutové teorii.

Konstrukce stěny tohoto modelu se skládá ze tří vrstev, každá o tloušťce 30 mm. Vnější dvě vrstvy lamel jsou uspořádány v závislosti na působení zatížení ve svislém směru (lamely jsou odshora dolů). Na obrázku je vidět orientaci prostřední vrstvy, lamely jsou ve směru osy X, to znamená ve vorodovném směru.

Tím pádem se neuvažuje, že prostřední vrstva desky přenáší zatížení. Proto byl pro posouzení za pomoci přídavného modulu RF‑TIMBER Pro definovaný průřez o rozměrech 1000 mm × 60 mm. Kromě toho byl nastavený součinitel vzpěrné délky na hodnotu 1,0. Rozhodující posouzení v RF‑TIMBER Pro je klopení podle EN 1995‑1‑1.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD