Stabilitní analýza křížem lepených lamelových dřevěných stěn s použitím výsledkového prutu v RF-TIMBER Pro

Tipy & triky

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Stabilitu stěn z křížem lepeného dřeva (CLT) lze posuzovat různými způsoby. Můžeme tak provést posouzení na vzpěr prutů pomocí analýzy vlastních čísel s využitím RF-STABILITY a RF ‑ IMP, které ovšem budeme podrobně popisovat v jiném příspěvku. To ovšem budeme podrobně popisovat v jiném příspěvku.

Tento příspěvek se zabývá analýzou použití výsledkového prutu v modulu RF-TIMBER Pro, který vychází z teorie prutů. Bude analyzován stěnový prvek modelu představeného v německém webináři .

Stěnová konstrukce tohoto modelu se skládá ze tří vrstev, z nichž každá má tloušťku 3 cm. Vnější vrstvy jsou uspořádány podle účinku, přičemž jejich orientace v X je (maximální tuhost) ve svislém směru Z. Na obrázku je znázorněna orientace střední vrstvy ve směru Y ve svislé poloze.

V důsledku toho se středová vrstva téměř nepodílí na přenosu zatížení ve svislém směru. Proto byl pro posouzení v modulu RF-TIMBER Pro definován průřez o rozměrech 1 000 mm x 60 mm. Kromě toho byl pro posouzení na vzpěr vybrán Eulerův vzpěrný režim II s β = 1. Posouzení v modulu RF-TIMBER Pro budou mít podle EN 1995-1 rozhodující vliv na příčné boulení.

Více informací o výsledném prutu naleznete zde .

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD