Alternativní metoda k použití součinitele gamma: Polotuhý hybridní nosník jako prutový model, část 2

Tipy & triky

Jak již bylo zmíněno v části 1, nyní stanovíme ohybovou tuhost prutů pro stanovení smykové tuhosti spojovacích prostředků.

K tomu můžeme použít vzorce zobrazené na obrázku, které vyplývají z konstrukčního systému. Obrázek nahoře zobrazuje stanovení ohybové tuhosti bez ohledu na tuhost spojení stojiny s přírubou, obrázek dole zobrazuje tuhost v ohybu s ohledem na tuhost spojení stojiny s přírubou. Výslednou hodnotu můžeme snadno upravovat v typu prutu „Tuhosti“, a to bez nutnosti vytvořit účinný průřez.

Modul prokluzu můžeme stanovit podle tabulky 7.1 normy EN 1995‑1‑1.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD