Celkový posun od kombinace výsledků

Tipy & triky

000875 18. února 2015 Tipy & triky Lukas Sühnel Výsledky RFEM RSTAB

Pomocí kombinací výsledků můžeme vytvořit mimo jiného i obálky vnitřních sil a deformací. To znamená, že uživatel rychle zjistí maximální a minimální vnitřní síly pro další posouzení. Zvláštní pozornost bychom měli věnovat zobrazení globální deformace „u“. Ta je dána následujícím vzorcem:
u = √(ux² + uy² + uz²)

Pro zatěžovací stavy a kombinace zatížení je zobrazena příslušná výsledná deformace. Společně s kombinacemi výsledků se dopočítají i složky maximální deformace. Tomu odpovídá kombinace deformací vyplývajících z různých zatěžovacích stavů, které by se nikdy nemusely zkombinovat. Výsledek je zobrazený na třech obrázcích. Výsledný celkový posun kombinací výsledků nezahrnuje maximální deformaci zatěžovacích stavů a tyto deformace neodpovídají kvalitativně některému z těchto stavů.

Proto by měla být celková deformace vždy analyzovaná pro zatěžovací stavy nebo kombinace zatížení.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD