Celkový posun od kombinace výsledků

Tipy & triky

000875

1. září 2014

Tipy & triky Lukas Sühnel Výsledky RFEM RSTAB

Pomocí kombinací výsledků můžeme vytvořit mimo jiného i obálky vnitřních sil a deformací. To znamená, že uživatel rychle zjistí maximální a minimální vnitřní síly pro další posouzení. Zvláštní pozornost bychom měli věnovat zobrazení globální deformace „u“. Ta je dána následujícím vzorcem:
u = √(ux² + uy² + uz²)

Pro zatěžovací stavy a kombinace zatížení je zobrazena příslušná výsledná deformace. Společně s kombinacemi výsledků se dopočítají i složky maximální deformace. Tomu odpovídá kombinace deformací vyplývajících z různých zatěžovacích stavů, které by se nikdy nemusely zkombinovat. Výsledek je zobrazený na třech obrázcích. Výsledný celkový posun kombinací výsledků nezahrnuje maximální deformaci zatěžovacích stavů a tyto deformace neodpovídají kvalitativně některému z těchto stavů.

Proto by měla být celková deformace vždy analyzovaná pro zatěžovací stavy nebo kombinace zatížení.

Klíčová slova

Deformace Celkový posun Kombinace výsledků

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD