Stabilitní analýza křížem lepených lamelových dřevěných stěn za pomoci analýzy vlastních čísel

Tipy & triky

Předchozí příspěvek této série vyjasnil stabilitní analýzu křížem lepené lamelové dřevěné stěny za pomoci výsledkového prutu. Dalším způsobem je analýza boulení pomocí analýzy vlastních čísel v přídavných modulech RF-STABILITY a RF-IMP.

Pro tento účel jsou v přídavném modulu RF‑LAMINATE vygenerované tuhosti v prostorovém modelu, jak již bylo vysvětleno v předchozích postech. V modulu RF‑STABILITY se vygenerují vlastní tvary, které slouží pro stanovení součinitelů kritického zatížení. Jak můžeme vidět na obrázku, budeme analyzovat boulení spodní stěny.

Na základě vlastního vektoru vygeneruje přídavný modul RF‑IMP předem deformovaný původní model, který se uvažuje pro vybočení spodní strany. Použité před‑deformace podle normy EN 1995‑1‑1 by měly být pro pruty maximálně 10 mm. To je maximální hodnota vybočení konečného prvku plochy.

Další analýza vlastních čísel s tímto deformovaným systémem musí být provedena v přídavném modulu RF‑STABILITY. Posouzení stability je úspěšné pouze tehdy, pokud jsou součinitel kritického zatížení a výsledky této analýzy větší než 1.

Nakonec je předem deformovaný konstrukční systém posuzován na základě napětí v přídavném modulu RF‑LAMINATE. Přídavné ohybové momenty deformovaného konstrukčního systému vedou k vyššímu využití.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD