Uspořádání liniových uvolnění mezi plochami v různých velikostech

Tipy & triky

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

V případě liniového uvolnění umístěného mezi dvěma plochami, kdy jeden z nich visel nad společnou přípojnicí, je třeba při projektování liniových uvolnění věnovat pozornost.

Důvodem je, že liniové uvolnění snižuje tuhost v první sousední řadě prvků příslušné plochy odpovídající vybraným stupňům volnosti. Pokud je liniové uvolnění umístěno na větší ploše, tuhost všech konečných prvků při přenosu síly na menší plochu se nezmenší. Pruty, které ovlivňují počáteční a koncový uzel linií, ale nikoli samotná linie, stále přenášejí síly. Toto chování je znázorněno na obrázku.

Popsaný efekt nastává také tehdy, pokud na počátku nebo na konci liniového uvolnění existují další prvky (například pruty).

Odkazy

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD