Zohlednění oslabeného průřezu při posouzení na tah

Tipy & triky

Při posouzení na tah podle článku 6.2.3 normy EN 1993-1-1 se uplatňují následující vzorce pro stanovení únosnosti v tahu.

$\begin{array}{l}\mathrm{Rovnice}\;6.6:\;{\mathrm N}_{\mathrm{pl},\mathrm{Rd}}\;=\;\frac{\mathrm A\;\cdot\;{\mathrm f}_\mathrm y}{{\mathrm\gamma}_{\mathrm M0}}\\\mathrm{Rovnice}\;6.7:\;{\mathrm N}_{\mathrm u,\mathrm{Rd}}\;=\;\frac{0,9\;\cdot\;{\mathrm A}_\mathrm{net}\;\cdot\;{\mathrm f}_\mathrm u}{{\mathrm\gamma}_{\mathrm M2}}\end{array}$

Zatímco je v modulu RF-/STEEL EC3 plocha neoslabeného průřezu A dána výběrem průřezu, je třeba plochu oslabeného průřezu Anet zadat v dialogu „1.12 Parametry - Pruty“. Plochu oslabeného průřezu můžeme definovat na počátku i na konci prutu. Jakmile zadáme tuto redukovanou plochu průřezu, prověří modul RF-/STEEL EC3 oba vzorce pro stanovení minimální únosnosti v tahu. Výsledky lze po výpočtu přehledně zkontrolovat v tabulce výsledků nebo v grafickém okně hlavního programu RFEM/RSTAB.

Příklad posouzení

Máme rám, který je vyztužen dvěma tahovými pruty L70x7. Vypočítaná tahová síla v účinné diagonále činí 176,78 kN. Úhelník se má připojit šroubem M20.

Obr. 01 - Konstrukce a zatížení

Obr. 02 - Tahová síla v účinné diagonále

Ve vstupním dialogu 1.12 se zadá plocha oslabeného průřezu 9,4 cm² - (2,1 cm ∙ 0,7 cm) = 7,93 cm².

Obr. 03 - Zadání plochy oslabeného průřezu

Posouzení je úspěšné při použití únosnosti v tahu podle rovnice 6.7.

Obr. 04 - Zobrazení výsledků v tabulce

Obr. 05 - Zobrazení výsledků v grafickém okně

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD