Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Porovnání deformací

  Modelování na sobě ležících ploch: Nebezpečí a možná řešení

  Při modelování pomocí konečných prvků narazíme dříve či později na otázku, jak modelovat dvě na sobě ležící plochy (2D prvky). Nezřídka se prosadí myšlenka modelovat obě plochy ve stejné rovině. K čemu to může vést a zda případně neexistují lepší řešení, probereme níže.

 2. Porovnání výsledků

  Vliv různých modelů liniových podpor ve skleněných konstrukcích

  Vzhledem ke specifickým vlastnostem materiálu, jakým je sklo, je třeba při modelování v programu MKP věnovat zvláštní pozornost detailům. Sklo má velmi vysokou pevnost v tlaku, a proto lze pozorovat určitou tendenci posuzovat ho pouze na tahová napětí. Zvláštní nevýhodou tohoto materiálu je jeho křehkost. Proto by se neměly opomíjet případné špičky napětí ve výpočtu.

 3. Nutná výztuž v žebru a průběh normálové síly ve stěně

  Vytvoření modelu a stanovení vnitřních sil v deskovém nosníku podpírajícím zděnou stěnu

  Při modelování železobetonového žebra podpírajícího zděnou stěnu existuje nebezpečí, že žebro bude poddimenzováno, pokud nebude správně zohledněno chování zdiva a dostatečně přesně namodelováno spojení mezi zděnou stěnou a průvlakem. Tento článek se zabývá touto problematikou a ukazuje možnosti modelování podobných konstrukcí. V našem příkladu stanovíme výztuž pouze z vnitřních sil a zcela bez minimální konstrukční výztuže.

 4. Stanovení pracovního diagramu drátkobetonu

  Stanovení materiálových vlastností drátkobetonu a jeho použití v programu RFEM

  Drátkobeton se v současnosti používá především v konstrukcích podlah průmyslových staveb, případně hal, u základových desek s menším zatížením, suterénních stěn a podlah. Od roku 2010, kdy německý výbor pro železobetonové konstrukce (DAfStb) zveřejnil první směrnici týkající se drátkobetonu, mají statici k dispozici normu pro posouzení tohoto kompozitního materiálu, přičemž vláknobeton se ve stavební praxi těší stále větší oblíbenosti. V našem příspěvku se budeme zabývat jednotlivými materiálovými charakteristikami drátkobetonu a také zohledněním těchto parametrů v programu RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků.

 5. Vyztužený rám

  Simulace výztužné stěny v programu RSTAB

  Modelovat plošné konstrukční prvky, jako jsou stěny, lze obecně pouze v programu RFEM. Pokud v určitém případě potřebujeme zadat výztužný účinek stěny, můžeme provést simulaci také v programu RSTAB.

 6. Plošina zadaná uživatelem pomocí parametrů

  Vytvoření plošiny uživatelem pro použití v přídavném modulu RF-/TOWER Equipment

  V následujícím příspěvku předvedeme, jak uživatel programu může vytvořit plošinu a použít ji ve čtyřbokém stožáru v přídavném modulu RF-/TOWER Equipment. Nejdříve otevřeme prázdný model typu 3D a definujeme čtyři uzly. Číslování a poloha těchto uzlů jsou přitom velmi důležité.

 7. Vyhledání počátečních uzlů linií přes rozhraní COM

  Metody výběru prvků přes rozhraní COM

  Při zpracování prvků přes rozhraní COM je často problémem vybrat příslušné prvky, protože výběr nelze provést vizuálně v pracovním okně. Právě u modelů, které byly vytvořeny v programovém prostředí a následně mají být upraveny v samostatném programu, může být výběr obtížný. Kromě výjimky, kdy výběr již předem proběhl v programu RFEM, máme několik možností, jak výběr naprogramovat.

 8. Vyhodnocení prvního vlastního tvaru

  Stanovení seizmických zatížení po jednotlivých podlažích pomocí uzlových vazeb

  Při vnášení a přenosu vodorovných zatížení například větrem nebo zemětřesením dochází ve 3D modelech stále častěji ke komplikacím. Abychom potížím předešli, navrhují některé normy (například ASCE 7, NBC) zjednodušit model pomocí rovin, které rozdělují vodorovné zatížení na nosné konstrukční prvky, samy ovšem nemohou přenášet žádný ohyb (takzvaná „diafragmata“).

 9. Přenos zatížení v případě mezilehlé desky

  Stanovení kontaktní síly mezi dvěma šikmo posazenými objekty

  V tomto článku stanovíme kontaktní sílu mezi dvěma stěnovými objekty, které jsou vůči sobě posazeny šikmo pod určitým úhlem. Pro stanovení kontaktní síly doporučujeme zadat uzlové uvolnění. Vzhledem k tomu, že uzlové uvolnění předpokládá určité podmínky, pokusíme se nastínit dva příklady.

 10. Obr. 01 - Úloha

  Modelování spojů namáhaných na střih a otlačení metodou konečných prvků

  Pro detailní posouzení spojů namáhaných ve střihu a v otlačení nebo jejich bezprostředního okolí hraje důležitou roli zadání nelineárních kontaktních podmínek. V tomto příspěvku budeme vycházet z modelu spoje jako tělesa a pokusíme se najít pro daný problém srovnatelné zjednodušené plošné modely.

1 - 10 z 256

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„ "Domnívám se, že tento software je tak výkonný a výkonný, že lidé při jeho implementaci opravdu ocení jeho výkon."