Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Konstrukce a zatížení větrem v důsledku tření

  Síla vlivem tření větru

  Pokud jsou plochy konstrukce obtékány větrem, mohou na těchto plochách vznikat třecí síly. Tyto síly mohou být významné především u rozsáhlých staveb.

 2. Online služba společnosti Dlubal Software

  Seizmická zatížení pozemních staveb v Německu

  Pro stanovení seizmických zatížení v Německu platí norma DIN EN 1998-1 s národní přílohou DIN EN 1998-1/NA. Tato norma se vztahuje na pozemní a inženýrské stavby v seizmických oblastech.

 3. Obr. 01 - Referenční výšky pro stanovení zatížení konstrukce větrem

  Vítr v závislosti na výšce konstrukce u svislých stěn

  Zatížení větrem se řídí Eurokódem 1 - Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem. Národně stanovené parametry jednotlivých zemí najdeme v národních přílohách.

 4. Obr. 01 - Vedení pomocí nákolků

  Vodorovná zatížení jeřábové dráhy od příčení mostových jeřábů

  V případě velkého rozpětí jeřábové dráhy bývá vodorovné zatížení od příčení jeřábu důležité pro posouzení. V tomto příspěvku si vysvětlíme vznik těchto sil a také ukážeme správné zadání v programu CRANEWAY. Popíšeme přitom teoretické pozadí i praktická hlediska.

 5. Obr. 01 - Pružné podloží

  Modelování a výpočet plovoucího tělesa v programu RFEM

  Správné modelování a posouzení plovoucích těles (speciální vory, pontony, plovoucí lodní nakladače, plovoucí bagry, plovoucí stavby, plovoucí ostrůvky, plovoucí jeřáby, hausbóty a podobně) vyžadují dvouúrovňový výpočet.

 6. Vliv trvání zatížení na návrhovou hodnotu pevnosti

  Kombinace zatížení u dřevěných konstrukcí pro evropské a americké dřevěné normy

  Navíc k určení zatížení můžeme zohlednit některé zvláštnosti kombinace zatížení při posouzení dřeva. Na rozdíl od ocelových konstrukcí, u nichž se největší zatížení projeví ze všech nepříznivých účinků, pak v dřevěných konstrukcích závisí jejich pevnost na dané délce a vlhkosti dřeva. Zvláštní charakteristiky je třeba zohlednit při posouzení mezního stavu použitelnosti. Následující článek pojednává o účincích na posouzení dřevěných prvků a možnostech jejich využití u programů RSTAB a RFEM.

 7. Zatížení větrem na kruhové střešní konstrukce podle ASCE 7-16

  Pokud jde o zatížení větrem na konstrukci podle ASCE 7, lze nalézt řadu zdrojů, které doplňují normy pro posouzení a pomáhají konstruktérům s tímto příčným zatížením. Pro zatížení větrem na konstrukci, která nepůsobí konstrukci, je však pro konstruktéry mnohem obtížnější nalézt podobné zdroje. V příspěvku proběhne posouzení kroků k výpočtu a zatížení větrem v modulu ASCE 7-16 u kruhové železobetonové nádrže s kopulovou střechou.
 8. Rozdělení ploch pro stanovení součinitelů výsledného tlaku

  Výpočet zatížení přístřešků větrem podle EN 1991-1-4

  Posouzení přístřešku bez trvalých stěn, jako například střešní konstrukce čerpací stanice, vyžaduje výpočet zatížení s přihlédnutím k článku 7.3 normy EN 1991-1-4. V našem příspěvku nám jako příklad poslouží sedlová střecha s mírným sklonem.
 9. Obr. 01 - Zóna zatížení sněhem v Německu

  Zatížení sněhem na pultových a sedlových střechách

  V Německu se zatížení sněhem řídí normou DIN EN 1991-1-3 s národní přílohou DIN EN 1991-1-3 / NA. Tato norma se vztahuje na inženýrské stavby v nadmořské výšce až 1 500 m.
 10. Obr. 01 - Generování zatížení větrem

  Zohlednění korelace při zatížení větrem

  Pokud má být zatížení větrem budovy respektive nosné konstrukce určeno současně aerodynamickými součiniteli tlaku a sání na závětrné i návětrné straně budovy, je možné zohlednit korelaci tlaku větru na oblasti D a E ploch stěn.

1 - 10 z 105

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“