Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Obr. 01 - Zatížení spodní pásnice koly

  Posouzení dolní pásnice podvěsných jeřábů podle EN 1993-6

  U podvěsných jeřábů namáhají spodní pásnici nosníku jeřábové dráhy kromě globálních účinků přídavně také kolová zatížení na lokální ohyb. Spodní pásnice se vlivem těchto lokálních ohybových napětí chová jako deska a vykazuje dvouosou napjatost [1].
 2. Obr. 01 - Tlačítko [Upravit parametry] v panelu nástrojů v okně vstupních tabulek

  Vytvoření parametrického průřezu

  Samostatný program SHAPE‑THIN slouží k výpočtům charakteristických hodnot a napětí libovolných tenkostěnných průřezů. Grafické nástroje a funkce umožňují modelovat složité tvary průřezů. Průřezy lze zadávat jak graficky tak v tabulkách. Další možností je načíst soubor DXF a použít ho jako základ pro další modelování. Uživatel může také vybrat jakékoli průřezy z databáze průřezů Dlubal Software a kombinovat je s uživatelsky zadanými prvky.

 3. Obr. 01 - Napětí ve svaru při posouzení na únavu

  Posouzení svarů kolejnic nosníků jeřábových drah na únavu podle EN 1993-6

  Po našem předchozím příspěvku, ve kterém jsme se zabývali posouzením svarů kolejnic v mezním stavu únosnosti, se nyní budeme věnovat posouzení svarů kolejnic na únavu. Obzvlášť se pak podíváme na důsledky zohlednění excentrického působení kolového zatížení odpovídajícího ¼ šířky hlavy kolejnice.

 4. Obr. 01 - Možnosti uspořádání

  Posouzení svarů kolejnic jeřábových drah v mezním stavu únosnosti podle EN 1993-6

  Pokud je nosník jeřábové dráhy navržen s kolejnicemi z ploché oceli, je třeba při posouzení, respektive při návrhu také vždy uvážit svarové spoje daných kolejnic. Obecně můžeme zvolit buď průběžné anebo přerušované koutové svary. Následující příspěvek má přiblížit postup a zvláštnosti posouzení zejména podle EN 1993-6.

 5. Obr. 01 - Web Welds as Double Fillet Weld

  Konstrukce švů pásových nosníků jeřábových drah dle DIN EN 1993-6

  Tento článek popisuje konstrukci svarů jeřábových nosníků, která popisuje konstrukci svarů roštu podle předchozích článků o konstrukci kolejových svarů jeřábových nosníků v mezním stavu únosnostimeze únavy materiálu . Uvažuje se jak mezní stav únosnosti, tak mezní stav únavy.

 6. Přerozdělení smykových napětí nulových prvků

  Program SHAPE-THIN slouží k výpočtu průřezových hodnot a napětí u libovolných průřezů. Oslabení pásnice nebo stojiny otvory pro šrouby lze modelovat pomocí nulových prvků. Při následném přepočítání napětí se zohlední redukované průřezové hodnoty. Zvláštní pozornost je přitom třeba věnovat smykovým napětím, která se obvykle v oblasti nulových prvků nastavují na nulu. Jestliže se přepočítávají smyková napětí na základě redukovaných průřezových hodnot bez další úpravy, ukazuje se, že integrál smykových napětí se již nerovná uvažované posouvající síle. V následujícím příkladu si proto podrobně předvedeme, jak bychom měli smykové napětí počítat.

 7. Tloušťka koutového svaru a při různém provaření. a) Tloušťka koutového svaru s normálním provařením, b) Tloušťka koutového svaru s hlubokým provařením

  Posouzení koutových svarů podle EN 1993-1-8

  Koutový svar je zdaleka nejčastější typ svaru, který se používá v ocelových konstrukcích. Jak se uvádí v EN 1993‑1‑8, 4.3.2.1 (1) [1], koutové svary lze použít na spoje částí, jejichž natavené plochy svírají úhel mezi 60° a 120°.

 8. Zohlednění excentrického působení kolového zatížení pro posouzení svarů v mezním stavu únosnosti

  Zohlednění excentrického působení kolového zatížení pro posouzení svarů v mezním stavu únosnosti

  Excentrické působení kolového zatížení odpovídající 1/4 šířky hlavy kolejnice se podle DIN EN 1993‑6 musí uvažovat pouze při posouzení na únavu od kategorie spektra zatížení S3. Do detailního nastavení vstupních údajů byla ovšem přidána volba, která umožňuje excentricitu kolového zatížení zohlednit také při posouzení svarů v mezním stavu únosnosti. Pokud danou volbu označíme, zohlední se při posouzení daná excentricita vždy nezávisle na kategorii spektra zatížení.

 9. Obr. 1 – Nastavení průřezu z databáze

  Klasifikace průřezů a plastické posouzení v SHAPE-THIN

  Program SHAPE‑THIN stanoví účinné průřezové hodnoty tenkostěnných průřezů podle Eurokódu 3 a Eurokódu 9. V programu lze ovšem také provádět plasticitní analýzu obecných průřezů simplexovou metodou. V takovém případě se iteračním výpočtem určí plastické rezervy průřezu na základě vnitřních sil stanovených pružnostní analýzou.

 10. Obr. 01 - Curved Cross-Section Parts in SHAPE-THIN

  Zakřivené části průřezu

  Kromě oblouků a kruhů vám model SHAPE-THIN 8.xx umožňuje modelovat následující zakřivené části průřezu.

1 - 10 z 33

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“