Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Obr. 01 - Zatížení spodní pásnice koly

  Posouzení dolní pásnice podvěsných jeřábů podle EN 1993-6

  U podvěsných jeřábů namáhají spodní pásnici nosníku jeřábové dráhy kromě globálních účinků přídavně také kolová zatížení na lokální ohyb. Spodní pásnice se vlivem těchto lokálních ohybových napětí chová jako deska a vykazuje dvouosou napjatost [1].
 2. Web Welds as Double Fillet Weld

  Posouzení svarových svarů jeřábových nosníků podle EN 1993-6

  Nakonec se po příspěvku ke svaru kolejnic v mezním stavu únosnosti a v mezním stavu únavy sleduje příspěvek k posouzení svarů u jeřábových dráhových prutů. Program by měl zohlednit mezní stav únosnosti a mezní stav únavy.

 3. Tlačítko [Upravit parametry] v panelu nástrojů v okně vstupních tabulek

  Vytvoření parametrického průřezu

  Samostatný program SHAPE‑THIN slouží k výpočtům charakteristických hodnot a napětí libovolných tenkostěnných průřezů. Grafické nástroje a funkce umožňují modelovat složité tvary průřezů. Průřezy lze zadávat jak graficky tak v tabulkách. Další možností je načíst soubor DXF a použít ho jako základ pro další modelování. Uživatel může také vybrat jakékoli průřezy z databáze průřezů Dlubal Software a kombinovat je s uživatelsky zadanými prvky.

 4. Výsledné průběhy na neoslabeném průřezu

  Přerozdělení smykových napětí nulových prvků

  Program SHAPE-THIN umožňuje vypočítat průřezové charakteristiky a napětí. Pokud je pás nebo síť oslabena otvory pro šrouby, lze to zohlednit pomocí nulových prvků. Napětí se následně přepočítají se sníženými průřezovými hodnotami. V tomto případě je třeba věnovat zvláštní pozornost smykovým napětím. Standardně jsou v oblasti nulových prvků nastaveny na nulu. Při přepočítání smykových napětí se sníženými průřezovými hodnotami a bez dalšího přizpůsobení se integrálu smykových napětí již nebude odpovídat působící smykové síle. Následující příklad podrobně ukazuje, jak se smykové napětí vypočítá.

 5. Tloušťka koutového svaru a při různém provaření. a) Tloušťka koutového svaru s normálním provařením, b) Tloušťka koutového svaru s hlubokým provařením

  Posouzení koutových svarů podle EN 1993-1-8

  Koutový svar je zdaleka nejčastější typ svaru, který se používá v ocelových konstrukcích. Jak se uvádí v EN 1993‑1‑8, 4.3.2.1 (1) [1], koutové svary lze použít na spoje částí, jejichž natavené plochy svírají úhel mezi 60° a 120°.

 6. Výpočet napětí ve svaru

  Posouzení svarů kolejnic nosníků jeřábových drah na únavu podle EN 1993-6

  Po našem předchozím příspěvku, ve kterém jsme se zabývali posouzením svarů kolejnic v mezním stavu únosnosti, se nyní budeme věnovat posouzení svarů kolejnic na únavu. Obzvlášť se pak podíváme na důsledky zohlednění excentrického působení kolového zatížení odpovídajícího ¼ šířky hlavy kolejnice.

 7. Modeling Corners in SHAPE-THIN

  Modelování rohů

  Program průřezu SHAPE-THIN umožňuje přesně modelovat rohové oblasti profilů:

  • Funkce "Smooth Corner" vyplní roh prutem a automaticky ho spojí s prvkem Null. Stačí kliknout na rohovou oblast.
  • Funkce "Vytvořit zaoblený roh nebo roh s úkosem" zaokrouhlit nebo natočit roh lze použít. Zadáme poloměr zahuštění a klikneme na dva prvky.
 8. Cross-Section Information of Section Areas

  Průřezové informace oblastí průřezu

  Vlastnosti průřezového softwaru SHAPE-THIN umožňují spojit části průřezu do 'průřezu' a zobrazit vlastnosti průřezů. Lze tak stanovit hodnoty jednotlivých dílců v kompozitním průřezu.

 9. Zohlednění excentrického působení kolového zatížení pro posouzení svarů v mezním stavu únosnosti

  Zohlednění excentrického působení kolového zatížení pro posouzení svarů v mezním stavu únosnosti

  Excentrické působení kolového zatížení odpovídající 1/4 šířky hlavy kolejnice se podle DIN EN 1993‑6 musí uvažovat pouze při posouzení na únavu od kategorie spektra zatížení S3. Do detailního nastavení vstupních údajů byla ovšem přidána volba, která umožňuje excentricitu kolového zatížení zohlednit také při posouzení svarů v mezním stavu únosnosti. Pokud danou volbu označíme, zohlední se při posouzení daná excentricita vždy nezávisle na kategorii spektra zatížení.

 10. Curved Cross-Section Parts in SHAPE-THIN

  Zakřivené části průřezu

  Kromě oblouků a kružnic lze v SHAPEK 8.xx modelovat i následující zakřivené části průřezu:

  • Elipsa
  • Eliptické oblouky
  • Paraboly
  • Hyperbola
  • Spline
  • NURBS ( nerovnoměrně racionální B-splaj )

1 - 10 z 33

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“