Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Maximální zkreslení nahoře

  Nelineární výpočet stropní desky z drátkobetonu v mezním stavu únosnosti pomocí programu RFEM

  Drátkobeton se v současnosti používá především v konstrukcích podlah průmyslových staveb, případně hal, u základových desek s menším zatížením, suterénních stěn a podlah. Od roku 2010, kdy německý výbor pro železobetonové konstrukce (DAfStb) zveřejnil první směrnici týkající se drátkobetonu, mají statici k dispozici normu pro posouzení tohoto kompozitního materiálu, přičemž vláknobeton se ve stavební praxi těší stále větší oblíbenosti. Tento článek popisuje nelineární výpočet základové desky z betonu vyztuženého ocelovými vlákny v mezním stavu únosnosti v programu RFEM pro MKP.

 2. Konstrukce

  Posouzení stability sloupu při působení normálové síly a ohybu

  V následujícím textu se pomocí přídavného modulu RF-/STEEL EC3 podle EN 1993-1-1 stanoví kyvadlo s centrálně působící normálovou silou a liniové zatížení působící na silnou osu.

 3. Rychlostní pole ve svislém řezu

  Zatížení větrem působící na výškovou budovu

  Tato studie porovnává tlak větru na výškovou budovu stanovený výpočtem v programu RWIND Simulation s výsledky, které zveřejnili Dagnew a kol. na 11. Americké konferenci větrného inženýrství (ACWE) v červnu 2009. V našem příspěvku porovnáme výsledné hodnoty působení větru na budovu CAARC (Commonwealth Advisory Aeronautical Council) stanovené různými numerickými metodami s experimentálními údaji založenými na testech v aerodynamickém tunelu.

 4. Detaily o skladbě vrstev

  Výpočet a použití vrstveného skla

  V oblasti skleněných konstrukcí se pro různé účely používají různá skla s různou skladbou vrstev. Jedná se klasicky o: plavené sklo, tepelně zpevněné sklo a tvrzené bezpečnostní sklo.

 5. Zadání součinitele pro snížení fct,eff,As,min

  Účinná pevnost v tahu v souvislosti se stanovením minimální výztuže podle EN 1992-1-1, čl. 7.3.2

  Při výpočtu minimální výztuže pro mezní stav použitelnosti podle čl. 7.3.2 má účinná pevnost v tahu fct,eff podstatný vliv na stanovené množství výztuže. Tento příspěvek podává přehled o výpočtu účinné pevnosti v tahu fct,eff a možnostech zadání v modulu RF-CONCRETE.

 6. Zatížení větrem

  Výpočet panelů na bázi dřeva | 3. Půdorys

  V tomto příspěvku si ukážeme, jaký vliv na půdorys může mít různá tuhost panelů na bázi dřeva.

 7. Schématické zobrazení prvků pro výpočet vzdálenosti

  Výběr uzlů podél linie pomocí rozhraní COM

  Pokud odečteme výsledky z plochy pomocí rozhraní COM, zobrazí se jednorozměrné pole se všemi výsledky v uzlech sítě konečných prvků nebo v bodech rastru. Chcete-li získat výsledky na okraji plochy nebo na linii v rámci ploch, je třeba výsledky filtrovat v oblasti linie. V následujícím textu je popsána funkce, kterou lze tuto úlohu provést.

 8. Nastavení výsledků modulu RF-PUNCH-Pro v navigátoru Výsledky

  Posouzení na protlačení v modulu RF-PUNCH Pro se zohledněním rozšířené hlavice sloupu

  Přídavný modul RF-PUNCH Pro umožňuje v bodech možného protlačení umístit rozšířené hlavice sloupů, a zvýšit tak smykovou únosnost železobetonové desky. V následujícím příspěvku si ukážeme posouzení na protlačení s možností zohlednit případné rozšíření hlavice sloupu.

 9. Model budovy

  Možnosti zohlednění náhodných vlivů krutu podle EN 1998-1

  Pro zohlednění nepřesností polohy hmot při analýze spektra odezvy stanoví norma EN 1998-1 pravidla, která je třeba vzít v úvahu jak při zjednodušené, tak multimodální analýze spektra odezvy. Tato pravidla stanoví následující obecný postup: Hmota podlaží se musí posunout o určitou excentricitu, z čehož vyplývá torzní moment.

 10. Vložení do modulu RF-/TOWER Equipment

  Vytvoření držáku antén uživatelem pro RF-/TOWER Equipment

  V následujícím příspěvku se budeme podrobněji zabývat vytvořením uživatelského držáku antén pro jeho použití v přídavném modulu RF-/TOWER Equipment.

1 - 10 z 916

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„ "Domnívám se, že tento software je tak výkonný a výkonný, že lidé při jeho implementaci opravdu ocení jeho výkon."