Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Průběh linií proudění

  Zatížení větrem působící na obdélníkové konstrukční prvky se zaoblenými hranami

  Zatížení větrem obdélně zaoblených konstrukčních prvků je složitou záležitostí. Ekvivalentní síly od zatížení větrem závisejí na síle vzdušného proudu obtékajícího daný objekt a na samotné geometrii objektu.

 2. Superpozice složek deformace

  Deformace nosné prutové konstrukce smykem v dřevěných konstrukcích

  V běžné literatuře se uvádějí vzorce pro ruční výpočet vnitřních sil nebo deformací obvykle bez ohledu na deformaci smykem. Obzvláště v dřevěných konstrukcích se tak často deformace vlivem smykové síly podceňují.

 3. Schéma systému

  Návrh svařovaného spoje I-průřezu

  Návrh svařovaného spoje průřezu HEA namáhaného dvouosým ohybem s normálovou silou. Návrh svarů pro dané vnitřní síly zjednodušenou metodou (EN 1993-1-8, čl. 4.5.3.3) pomocí programu SHAPE-THIN.

 4. Konstrukce, zatížení a vnitřní síly

  Posouzení průřezu sloupu namáhaného osovou silou a ohybem

  V našem odborném příspěvku posoudíme kyvnou stojku v přídavném modulu RF-/STEEL EC3 podle EN 1993-1-1. Stojka je ve svém středu namáhána osovou silou a na její hlavní osu působí liniové zatížení. V hlavě i patě sloupu se bude uvažovat vidlicové uložení. Mezi podporami není sloup zajištěn proti otáčení. Sloup má průřez HEB 360 z oceli S235.

 5. Rozdělení zatížení na plochu pro KP

  Plošné zatížení v modulu RF-PUNCH Pro v kritickém obvodu

  RF-PUNCH Pro provádí posouzení na protlačení na koncentrovaných místech zatížení (připojení sloupu, uzlové podpory a uzlové zatížení) i na koncích stěn a rohových stěnách.

 6. Potřebná výztuž pro žebro a normálové rozdělení stěny

  Modelování a stanovení vnitřních sil pro T-nosník se zdí zeď

  Při modelování výztužného železobetonového žebra nahoře existuje riziko, že žebro nebude podepřeno, pokud konstrukce chování zdicí zubové konstrukce není správně zohledněna a dostatečně přesné modelování spoje mezi nosníkem ze stěny a průvlakem. Tento článek se zabývá tímto problémem a ukazuje možnosti modelování takových konstrukcí. V našem příkladu se výztuž určí pouze z vnitřních sil a bez vedlejší minimální výztuže.

 7. Porovnání výsledků

  Vliv různých modelů liniových podpor ve skleněných konstrukcích

  Vzhledem ke specifickým vlastnostem materiálu, jakým je sklo, je třeba při modelování v programu MKP věnovat zvláštní pozornost detailům. Sklo má velmi vysokou pevnost v tlaku, a proto lze pozorovat určitou tendenci posuzovat ho pouze na tahová napětí. Zvláštní nevýhodou tohoto materiálu je jeho křehkost. Proto by se neměly opomíjet případné špičky napětí ve výpočtu.

 8. Příklad

  Vyhlazení vnitřních sil na ploše v RFEM

  Při výpočtu modelu plochy se vnitřní síly pro každý konečný prvek stanoví samostatně. Protože výsledky jednotlivých prvků obvykle představují diskontinuální rozdělení, provádí RFEM tzv. Vyhlazení vnitřních sil, které zohledňují vliv okolních prvků. Při této metodě se upraví nespojité rozdělení vnitřních sil. Vyhodnocení výsledků je tak jasnější a snazší.

 9. Systém

  Výpočet dřevěných stěn v panelu 2. Tuhost a skluz stěny

  Výpočet dřevěných desek se provádí na zjednodušených prutových nebo plošných konstrukcích. Tento článek popisuje, jak stanovit požadovanou tuhost.

 10. Přehled systému

  Stanovení sněhového vaku při výškových změnách střechy podle EN 1991-1-3

  Přílohy se často nacházejí na budovách. Pokud hladiny střechy nejsou ve stejné hloubce, je třeba tento skok nadvýšení (pokud je větší než 0,5 m) zohledněn pro posouzení zatížení sněhem.

1 - 10 z 894

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“