Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Volba „Nelineární výpočet“ v dialogu „1.1 Základní údaje“ modulu RF-CONCRETE Members

  Export tuhostí pružin z modulu RF-/FOUNDATION Pro a vliv na posouzení sloupů

  V přídavném modulu RF-FOUNDATION Pro lze posoudit sedání základových patek a stanovit příslušnou tuhost uzlových podpor. Tyto tuhosti pružin lze následně exportovat do modelu v programu RFEM pro další analýzu.

 2. Parametry zeminy

  Výpočet únosnosti základu v odvodněných a neodvodněných podmínkách

  V přídavném modulu RF-/FOUNDATION Pro lze posuzovat základy (základové desky, kalichy a patky) na veškeré podporové síly v modelu RFEM nebo RSTAB. Geotechnický návrh přitom provádíme podle EN 1997-1.
 3. Obr. 01 – Složky sedání závislé na čase [2]

  Výpočet sedání základových patek v přídavném modulu RF-/FOUNDATION Pro

  Pro posouzení v mezním stavu použitelnosti podle kapitoly 6.6 Eurokódu EN 1997-1 se má u plošného základu provést výpočet sedání. Přídavný modul RF‑/FOUNDATION Pro umožňuje vypočítat sedání u základové patky. Vybrat přitom můžeme výpočet sedání u pružného nebo tuhého základu. Při zadání půdního profilu lze stanovit několik půdních vrstev pod základovou spárou.

 4. Graphic Display of Soil Profile from RF-/FOUNDATION Pro
 5. Soil Profile in RF-/FOUNDATION Pro

  Půdní profil

  Od verze x.06.1103 je možné v programu RF- / FOUNDATION Pro zadat půdní profil. Výhodou je, že nad a pod základovou deskou lze nastavit několik půdních vrstev s různými parametry. Pro zadání půdních vrstev existuje knihovna s různými půdami, která lze dále rozšířit uživatelsky definovanými půdami. User-definovaný půdní profil je zobrazen v interaktivním grafickém okně. Jakákoli změna, například úprava tloušťky zeminy, se okamžitě zobrazí v grafickém okně.

 6. Adjusting Secondary Bucket Reinforcement in RF-/FOUNDATION Pro

  Seřizování sekundární výztuhy na lopatě

  V modulu RF- / FOUNDATION Pro se standardně použije příslušná výztuž výztuže pro každou výztuž na patce.

 7. Graphical Schema of Required Bending Reinforcement in RF-/FOUNDATION Pro

  Grafické schéma požadované ohybové výztuže

  Počínaje verzí programu x.06.1103 jsou k dispozici různé optimalizace. Přídavný modul RF- / FOUNDATION Pro byl dále vyvíjen.

 8. Approach 2* According to EN 1997-1 in RF-/FOUNDATION Pro

  Přístup 2 * Podle EN 1997-1

  Z programu RF- / FOUNDATION Pro lze provést geotechnický návrh podloží podle EN 1997-1 v programu RFEM 5 nebo RSTAB 8 . V přednastavení v přídavném modulu lze určit únosnost 2/3 podle EN 1997-1 až Verze x.04.0108.

 9. Obr. 01 - Exporting National Parameters of EN 1992-1-1

  Export národních parametrů EN 1992-1-1

  Národní parametry EN 1992‑1‑1 lze exportovat pro každou zemi z RF / CONCRETE , RF‑ / CONCRETE ColumnsRF- / FOUNDATION Pro . K tomu existují rozhraní s MS Excel, OpenOffice a CSV. Exportem národních parametrů je můžete upravit například v MS Excelu a jasným způsobem zobrazit možné rozdíly mezi jednotlivými národními přílohami (viz obrázek).

 10. Uvažování účinků teorie II. řádu v RF-FOUNDATION Pro

  Uvažování účinků teorie II. řádu

  V programech RFEMRSTAB se standardně vnitřní síly počítají pro kombinace zatížení podle teorie II. řádu. Pokud používáte přídavný modul RF‑CONCRETE pro stabilitní analýzu vyztužených betonových sloupů, můžete změnit výpočetní metodu zatěžovacích stavů na lineární analýzu, protože účinky II. řádu jsou již stanoveny ve výpočtu metodou modelového prutu v přídavném modulu RF‑CONCRETE Columns (metoda založená na jmenovité křivosti).

1 - 10 z 30

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“