Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Vliv trvání zatížení na návrhovou hodnotu pevnosti

  Kombinace zatížení u dřevěných konstrukcí pro evropské a americké dřevěné normy

  Navíc k určení zatížení můžeme zohlednit některé zvláštnosti kombinace zatížení při posouzení dřeva. Na rozdíl od ocelových konstrukcí, u nichž se největší zatížení projeví ze všech nepříznivých účinků, pak v dřevěných konstrukcích závisí jejich pevnost na dané délce a vlhkosti dřeva. Zvláštní charakteristiky je třeba zohlednit při posouzení mezního stavu použitelnosti. Následující článek pojednává o účincích na posouzení dřevěných prvků a možnostech jejich využití u programů RSTAB a RFEM.

 2. Obr. 01 - Rám haly jako základ pro plošný model

  Modelování přípojů pomocí plošných prvků

  V přídavném modulu RF-JOINTS Steel Rigid lze posuzovat rámové rohy dle Eurokódu 3. Pokud se jedná o modelování nestandartizovaného přípoje nebo podrobnější analýzu jeho chování, doporučujeme vytvořit jej pomocí plošných prvků.  Následující článek ukáže principy práce s takovým modelem.
 3. Obr. 01 - Přípoj nosníku na nosník s „dlouhou“ deskou na stojině

  Přípoje s deskou na stojině: Teorie a příklad použití

  Spoje s deskou na stojině představují oblíbený typ kloubového připojení v ocelových konstrukcích. Používají se často pro vedlejší nosníky v ocelových stavbách. Lze je bez problému použít pro spoj nosníků se stejnou horní hranou jako například u pracovních plošin. Výroba v dílně ani montáž na místě stavby nejsou zpravidla nijak náročné. Posouzení se zdá být opravdu jednoduché a rychlé, což je ovšem poněkud relativní, jak se následně ukáže. Přípoj lze v zásadě navrhnout jako kloubový spoj nosníku na nosník anebo kloubový spoj nosníku na sloup, přičemž první případ je v praxi mnohem častější.
 4. Konstrukce a zatížení

  Modelování a posouzení kloubového spoje s čelní deskou

  Pro posouzení kloubového spoje s čelní deskou nabízí program RFEM následující možnosti. Zaprvé můžeme použít modul RF-JOINTS Steel - Pinned, který nám nabízí jednoduché a rychlé zadání příslušných parametrů a následné sestavení dokumentace včetně obrázků. Zadruhé můžeme takový přípoj modelovat individuálně v programu RFEM a výsledky adekvátně vyhodnotit, respektive ručně posoudit. V následujícím příkladu si popíšeme zvláštnosti takového modelování a pro názornost porovnáme smykové síly ve šroubech s příslušnými výsledky z modulu RF-JOINTS Steel - Pinned.
 5. Konstrukce

  Síly ve vrutech mezi hlavním a připojeným nosníkem

  Modul RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber umožňuje posoudit připojení vedlejších nosníků na hlavní nosníky. Výpočet sil ve vrutech si vysvětlíme na příkladu nosníku připojeného na torzně tuhý hlavní nosník.

 6. Obr. 01 - Konstrukce a zatížení podle [1]

  Sloup namáhaný tahem v modulu RF-/JOINTS Steel – Column Base

  V nabídce programů společnosti Dlubal Software najdeme řadu přídavných modulů, které umožňují posoudit spoje v ocelových a dřevěných konstrukcích. Přídavný modul RF‑/JOINTS Steel - Column Base slouží k posouzení patek kloubově uložených nebo vetknutých ocelových sloupů. Rozhodující úlohu pro hospodárný a bezpečný návrh patky sloupu má výběr upevnění, geometrie základu a materiálů.

 7. Obr. 01 - Konstrukce a zatížení podle [1]

  Návrh vetknutého sloupu v modulu RF-/JOINTS Steel – Column Base

  Při statickém posouzení konstrukce se nepočítají a nevyhodnocují pouze vnitřní síly a deformace. Je také třeba zajistit, aby se síly a momenty v konstrukci spolehlivě přenášely dále do základů. V nabídce programů společnosti Dlubal Software najdeme řadu modulů, které umožňují posoudit spoje ocelových i dřevěných konstrukcích. Přídavný modul RF‑/JOINTS Steel – Column Base slouží k posouzení patek kloubově uložených nebo vetknutých ocelových sloupů. Patní desky sloupů lze přitom navrhnout s výztuhami či bez výztuh.

 8. Obr. 01 - Tažené spoje v modulu RF-/JOINTS Timber – Steel to Timber

  Tažené spoje v modulu RF-/JOINTS Timber – Steel to Timber

  V případě tažených spojů s jednostranně namáhanými příložkami jsou vnější (boční dřevěné) pruty namáhány přídavným ohybovým momentem v důsledku výstředného působení zatížení. O této okolnosti se ovšem norma EN 1995-1-1 nezmiňuje, zatímco například v národní příloze k ČSN EN 1995-1-1 se zohledňuje zmenšením pevnosti v tahu. Zmenšení je přitom závislé na odolnosti spojovacích prostředků proti vytažení.

 9. Obr. 01 - Export geometrie přípoje do formátu DXF

  Export geometrie přípoje do formátu DXF

  V programu RFEM/RSTAB lze z přídavného modulu RF-/JOINTS exportovat do formátu DXF kompletní geometrii přípoje. Tato možnost platí pro všechny skupiny přípojů v ocelových i dřevěných stavbách. Export spustíme v dialogu „Výsledky – Grafika“ pomocí nového tlačítka pod grafickým oknem.

 10. Obr. 01 - Posouzení počátečního skluzu v RF-JOINTS Timber - Steel to Timber

  Posouzení počátečního skluzu

  V RF-JOINTS Timber - Steel to Timber je možné zvážit možné minimální prokluzování šroubů v případě vodicích kolíků. V RFEMu je toto prokluzování zohledněno s využitím pružnosti v koncových spínačích prutů.

1 - 10 z 18

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“