Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Konstrukce z panelů na bázi dřeva

  Výpočet panelů na bázi dřeva | 1. Stanovení únosnosti a tuhosti

  K vyztužení dřevěných konstrukcí se obvykle používají panely na bázi dřeva. Pruty se přitom spojují s deskovými prvky (dřevotřískové desky, OSB desky). V několika článcích popíšeme základy těchto konstrukčních řešení a také jejich výpočet v programu RFEM. V našem prvním článku se budeme zabývat základním stanovením tuhostí a dále výpočtem.

 2. Obr. 01 - Diagram napětí - protažení pro ocel (Zdroj [1])

  Parametry zpevnění v nelineárních materiálových modelech

  Zpevnění popisuje schopnost materiálu dosáhnout vyšší tuhosti struktury při zatížení způsobeném redistribucí mikrokrystalů v krystalové mřížce. Rozlišuje se přitom mezi materiálovým izotropním zpevněním jako skalární veličiny a tenzorickým kinematickým zpevněním.
 3. Obr. 01 - Příčné protažení

  Zákony ortotropních materiálů

  Zákony ortotropních materiálů se uplatňují všude tam, kde jsou materiály uspořádány podle svého namáhání. Příkladem jsou plasty zesílené vlákny, trapézové plechy, vyztužený beton nebo dřevo.

 4. Obr. 01 - Konstrukce

  Síly ve vrutech mezi hlavním a připojeným nosníkem

  Modul RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber umožňuje posoudit připojení vedlejších nosníků na hlavní nosníky. Výpočet sil ve vrutech si vysvětlíme na příkladu nosníku připojeného na torzně tuhý hlavní nosník.

 5. Obr. 01 - Reálný model a statický systém

  Zohlednění polotuhého spojení mezi plochami

  Tento článek vysvětluje, zda je třeba zohlednit shodu mezi povrchy pomocí liniových spojů a uvolnění linií. Řádkové spoje a čáry se zohledňují v souladu s oblastmi. Příkladem mohou být spoje v železobetonové konstrukci nebo rohové spoje v konstrukci z vrstveného dřeva.
 6. Obr. 01 - Nadjezd nad L55 u města Schwarzheide v Německu

  Porovnání výpočtu nosníkového roštu a řešení pomocí ortotropních desek

  Spřažené nosníky se v trojrozměrné analýze obvykle modelují pomocí ortotropních desek. V podélném směru tuhosti desky se zadává hlavní nosník a v příčném směru ortotropní deska. Tuhost desky v podélném směru se přitom nastaví přibližně na nulu. Výpočet hodnot tuhosti v ortotropní desce přiblížíme níže.

 7. Obr. 01 - Plochy tečení v programu RFEM (von Mises, Tresca, Drucker-Prager, Mohr-Coulomb)

  Nelineární materiálový model Poškození

  V našem předchozím příspěvku se zabýváme materiálových modelem Izotropní nelineární elastický. Existuje ovšem mnoho materiálů, které nevykazují čistě symetrické nelineární chování. Také pravidla, která pro tečení formulovali von Mises, Drucker-Prager a Mohr-Coulomb a o kterých se v předchozím příspěvku zmiňujeme, se v tomto směru omezují na plochu plasticity v prostoru hlavních napětí.

 8. Obr. 01 - Vidlicově uložený nosník se spojitým zatížením [3]

  Posouzení lepených lamelových nosníků na kroucení

  Velkorozponové nosníky z lepeného lamelového dřeva bývají většinou podepřeny na svých koncích železobetonovým sloupem s vidlicovým uložením.

 9. Obr. 01 - Combination According to EN 1991-1-1

  Kombinace dle EN 1991-1-1

  V kategorii H - Střechy musí být aplikováno zatížení. Obvykle se jedná o techniky, které jsou určeny pro výstavbu a údržbu. Vzhledem k tomu, že na sněhu neexistuje žádná údržba, nesmí kategorie H zahrnovat jak sníh, tak uložené zatížení. Můžete to zvážit v možnostech automatických kombinací.

 10. Obr. 01 - Structural Analysis of Kerto-Q

  Konstrukční analýza Kerto-Q

  Knihovna RF ‑ LAMINATE nyní obsahuje produkt Kerto ‑ Q společnosti Metsä Wood. Všechny LVL panely jsou k dispozici, včetně charakteristických pevnostních parametrů.

1 - 10 z 38

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“