Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Schematické znázornění křivky časové závislosti teploty při použití zjednodušeného modelu přirozeného požáru

  Navrhování konstrukcí na účinky požáru podle EN 1993-1-2 (vystavení účinkům parametrického požáru)

  Přídavný modul RF-/STEEL EC3 umožňuje používat v programu RFEM nebo RSTAB nominální křivky časové závislosti teploty. V programu jsou k dispozici normové teplotní křivky (NTK), křivky vnějšího požáru a uhlovodíkové křivky. Program dále nabízí možnost přímo zadat koncovou teplotu oceli. Tuto teplotu oceli můžeme například určit pomocí parametrické teplotní křivky tak, jak se stanoví v příloze k EN 1992‑1‑2. V našem příspěvku popíšeme návrh konstrukce na účinky parametrického požáru.

 2. Obr. 01 - Import souboru DXF jako linií

  Import souboru DXF jako základ pro modelování

  V programu RFEM i RSTAB lze načítat soubory DXF pomocí funkce pro import. Tyto soubory DXF lze použít jako základ pro modelování statického systému.

 3. Stanovení maximálního vodorovného a svislého zatížení pro výpočet součinitelů stability

  Zohlednění účinků druhého řádu (P‑Δ účinky) při analýze pomocí spektra odezvy podle ASCE 7-16

  Program RFEM nabízí možnost provést analýzu pomocí spektra odezvy podle ASCE 7-16. Tato norma platí pro stanovení seizmických zatížení v USA. Může se stát, že s ohledem na tuhost celé konstrukce je nutné zohlednit takzvané P‑Δ účinky, aby bylo možné vypočítat vnitřní síly a provést posouzení.
 4. Vytvoření výsledkového prutu

  Výpočet vodorovného smyku při seizmickém zatížení

  V modulu RF-/DYNAM PRO - Equivalent Loads lze vypočítat ekvivalentní seizmická zatížení podle různých norem. Výpočet náhradních zatížení pro každé vlastní číslo ještě přímo neumožňuje stanovit vodorovný smyk u každého podlaží pro následnou analýzu. V níže uvedeném příkladu si popíšeme, jak lze rychle a efektivně spočítat vodorovné příčné smykové síly.
 5. Obr. 01 - Teplotní roztažnost oceli

  Navrhování konstrukcí na účinky požáru podle EN 1993-1-2 (tepelné vlastnosti materiálu)

  Přídavný modul RF-/STEEL EC3 umožňuje používat v programu RFEM, případně v programu RSTAB, nominální křivky časové závislosti teploty. V programu jsou k dispozici normové teplotní křivky (NTK), křivky vnějšího požáru a uhlovodíkové křivky. Z těchto teplotních křivek může přídavný modul vypočítat teplotu v ocelovém průřezu a na základě spočítaných hodnot následně provést posouzení na účinky požáru. V našem příspěvku se budeme zabývat tepelnou odezvou oceli, neboť přímo ovlivňuje výpočet teplot konstrukčního prvku v přídavném modulu RF-/STEEL EC3.

 6. Obr. 01 – Koncepce teplotních křivek podle EN 1991-1-2

  Navrhování konstrukcí na účinky požáru podle EN 1993-1-2 (teplotní křivky)

  Přídavný modul RF-/STEEL EC3 umožňuje používat v programu RFEM, případně RSTAB nominální křivky časové závislosti teploty. V programu jsou k dispozici normové teplotní křivky (NTK), křivky vnějšího požáru a uhlovodíkové křivky. Kromě toho se v programu nabízí možnost přímo zadat koncovou teplotu oceli. Tuto teplotu oceli můžeme například určit pomocí parametrické teplotní křivky tak, jak se stanoví v příloze k EN 1992‑1‑2. Níže popíšeme různé možnosti vystavení účinkům požáru.

 7. Obr. 01 - Structure Composition

  Ohybový nosník s kruhovým otvorem

  V našem příspěvku představíme posouzení ohybového nosníku s kruhovým otvorem numerickou metodou. Budeme přitom vycházet z příkladu nosníku s proraženým otvorem z [1]. 3D modelování jsme přitom zjednodušili na dvourozměrnou diskretizaci.

 8. Obr. 01 - Generate Surfaces From Member: Settings

  Generovat plochy z člena: Nastavení

  V RFEMu je možné generovat plochy z prutů, například pro provádění přesné simulace FE na prutu. Specifické parametry, jako je automatické zjemnění FE sítě nebo tuhé povrchy, mohou být definovány před generováním.

 9. Vstupní údaje v programu SHAPE-THIN

  Výpočet smykové plochy v programu SHAPE-THIN

  Pro posouzení průřezů je zpravidla zapotřebí mnoho různých průřezových hodnot. V programu RFEM i RSTAB máme veškeré požadované hodnoty u normovaných průřezů k dispozici v databázi průřezů a můžeme je přímo uplatnit při výpočtu. Program SHAPE-THIN nám ovšem umožňuje použít i nestandardní průřezy. Po zadání jednoduché geometrie lze veškeré potřebné průřezové hodnoty spočítat. V našem příspěvku si na konkrétním příkladu předvedeme výpočet smykové plochy.
 10. Obr. 01 - Neglect Masses in DYNAM Pro

  Neglect Masss

  V doplňkovém modulu DYNAM Pro pro RSTAB je nyní možné zanedbávat hmotnosti, které mohou mít negativní vliv na ekvivalentní hmotnostní faktor při výpočtu vlastních hodnot. Za tím účelem můžete masky vypnout v položce [Detaily]. Jedná se především o hmotnostní body umístěné na nosných konstrukcích.

1 - 10 z 36

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“